Døgnåpne vakttelefoner og beredskapstelefoner

Nødnummer
Nødnummer
Nødnummer Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Sykehus 113

 

Vakttelefoner
Vakttelefoner
Vakttelefoner Telefonnummer
Alarmtelefon for barn og ungdom 116 111
Legevakt 116 117
Psykososialt kriseteam (selvmord, kriser og katastrofer) 116 117
Voldtektsmottak 902 40 200 / 116 117
Livskrisehjelp for deg som opplever at livet er vanskelig 51 64 16 40
Barnevernvakten 51 89 91 67 / 51 89 90 00
Veterinærvakt Les mer her
Skadet storvilt, vilt i nød og selvdødt vilt 907 92 131
Eiendom (bygg, anlegg og uteområder) 458 76 165
Vintervei og brøyting 945 08 766
Vei, vann og avløp 957 76 543
Veitrafikksentralen 175
Støytelefonen for Risavika havn - Risavika Havn/Westport 51 71 59 22
Støytelefonen for Risavika Nord - NorSeas AS 51 85 32 20
Støytelefonen for Sola Havn - Stavangerregionen Havnedrift 51 50 12 01

 

Beredskapstelefoner
Beredskapstelefoner Kontaktperson Telefonnummer
Beredskapsleder Vigdis Torjussen 488 94 832
Rådmann Ingrid Nordbø 926 44 011
Leder for kommunikasjon Karianne H. Nedrebø 916 70 437
Kommunalsjef samfunnsutvikling Arve B. Nyland 975 89 019
Kommunalsjef oppvekst og kultur Rune Moen 905 02 872
Kommunalsjef levekår Oddny Hovtun Bjorland 971 43 453
Personal- og organisasjonssjef Marthe Berge 995 18 009
Økonomisjef Sabina Leto 926 99 315
Kommuneoverlege May Sissel Vadla 984 92 399