Døgnåpne vakttelefoner og beredskapstelefoner

Nødnummer Telefonnummer
Brann 110
Politi 112
Sykehus 113

 

 

Vakttelefoner Telefonnummer
Alarmtelefon for barn og ungdom 116 111
Legevakt 116 117 (direkte: 51 51 02 02)
Kriseteam (voldtekt, ulykker, kriser og katastrofer) 51 51 02 02
Voldtektsmottak 902 40 200
Livskrisehjelp for deg som opplever at livet er vanskelig 51 64 16 40
Barnevernvakten 51 89 91 67
Veterinærvakt Les mer her
Skadet storvilt, vilt i nød og selvdødt vilt 907 92 131
Eiendom (bygg, anlegg og uteområder) 458 76 165
Vintervei og brøyting 945 08 766
Vei, vann og avløp 957 76 543
Veitrafikksentralen 175
Støytelefonen i Risavika 51 71 59 22

 

 

Beredskapstelefoner Kontaktperson Telefonnummer
Beredskapsleder Vigdis Torjussen 488 94 832
Rådmann Ingrid Nordbø 926 44 011
Leder for kommunikasjon Marthe Berge 995 18 009
Kommunalsjef samfunnsutvikling Arve B. Nyland 975 89 019
Kommunalsjef oppvekst og kultur Rune Moen 905 02 872
Kommunalsjef levekår Reidun Vigdel Ølberg (konstituert) 916 33 367
Personalsjef Marthe Berge (konstituert) 995 18 009
Økonomisjef Sabina Leto 926 99 315
Kommuneoverlege May Sissel Vadla 984 92 399