Universell utforming av IKT

Universell utforming på nett handler om at tjenestene skal være tilgjengelige for alle. Du skal på en enkel måte kunne ta i bruk Sola kommunes nettsider. 

Over 1 million nordmenn har problemer med å bruke tjenester på nett. Det er mange årsaker til dette, men ved å lage universelt utformede nettsider, kan vi nå alle. Det er nødvendig for noen og bra for alle, og ikke minst er det et lovkrav.

Tilgjengelighetserklæring 

Alle offentlige virksomheter skal innen 1. februar 2023 ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Denne viser i hvilken grad et nettsted følger kravene til universell utforming av IKT, og hvilken plan vi har for innholdet som ikke er universelt utformet. 
 

Når du redigerer,  har du et stort ansvar for universell utforming 

Informasjonen må være lett å finne og enkel å forstå. Når du redigerer innhold på nett, er du ansvar både for informasjonsstrukturen på nettstedet og for hvordan det redaksjonelle innholdet presenteres.

På denne siden finner du noen viktige ting å huske på når du skriver og publiserer på nettsidene.
 

Overskrifter og mellomoverskrifter

 • Bruk rett nivå på mellomoverskriftene (overskrift 2 og overskrift 3).
 • Mellomoverskriftene bruker du for å lage struktur og dermed øke lesbarheten.
 • Unngå å lage mellomoverskrifter ved bruk av fet skrift (bold).Lenker

 • Lenketeksten skal beskrive hva som ligger bak, og hvor du havner når du klikker på lenken. 
 • Sørg for at lenketeksten beskriver hvor lenken går. Hvis den for eksempel går til et eksternt nettsted eller et dokument, bør det stå  i lenketeksten.
 • Lenker kan plasseres på ulike måter, for eksempel i løpende tekst, på slutten av teksten eller i relatert informasjon. 

På UU-tilsynets nettsider kan du lese mer om hvordan du lager gode lenker.


Bilder

 • Alternativ tekst (alt-tekst) er den teksten som leses av en skjermleser eller som vises hvis man ikke kan se selve bildet.
 • De som bruker skjermlesere vil få teksten opplest og dermed en forståelse av hva som er på bildet. Alt-teksten er altså ikke det samme som en synlig bildetekst.
 • Når du legger inn alt-tekst, skal du skrive hva bildet viser.
 • Bilder som ikke har betydning for innhold skal ikke ha alternativ tekst. 
 • Komplekse bilder, som diagrammer, infografikk eller lignende, kan være vanskelig å forstå for mange brukere. Disse må ha en synlig tekstbeskrivelse som enten er på samme side, eller er lenket til i tilknytning til bildet. 
 • Legg inn tekst som tekst, ikke bilde av tekst, fordi det skaper problemer for de som bruker opplesende hjelpemiddel og svaksynte brukere som benytter forstørring.
Illustrasjon av fem ulike personer som bruker digitale flater som PC, telefon og sosiale medier - Klikk for stort bildeHvordan hadde du forklart bildet hvis ingen kunne se det?


Video 

 • Når du bruker video, sørg for å tekste filmen. Da kan brukere som ikke har mulighet til å høre lyden, forstå hva filmen handler om. 
 • Når du bruker video, skriv en kort tekst om hva videoen handler om, slik at brukerne skjønner om den er relevant eller ikke.

Se UU-tilsynets informasjonsfilm med 24 kontrete tips om universell utforming av nettsider for deg som jobber med innhold på nettsider.


 

Tabeller og lister

 • Sørg for at alle tabeller får definert overskriftceller for kolonner og/eller rader.
   
  Her er et eksempel på en tabell
  Overskrift her Overskrift her Overskrift her
  Tall eller annen info inn her Tall eller annen info inn her Tall eller annen info inn her

   

Dokumenter

 • Hvis det mulig, bør du publisere informasjon rett ut på nettsiden (som HTML).
 • Hvis du laster opp en PDF, sørg for at dokumentet er er universelt utformet før du laster det opp på nettsidene. 
 • La filnavnet beskrive dokumentets innhold. Dette gjør det lettere å finne igjen riktig dokument. 
   

Alle med redigeringstilganger får kurs i universell utforming og nettpublisering

I løpet av januar 2023 vil alle som har redigeringstilgang til nettsidene og intranettet få kurs i universell utforming og nettpublisering. I etterkant av kursene starter arbeidet med å legge av seg gamle vaner og ta innover seg nye for alle de som redigerer og publiserer i kanalene våre.