Informasjon og veiledning om fritidsaktiviteter

Ønsker du eller ditt barn å delta i en aktivitet på fritiden?

Deltakelse i fritidsaktiviteter eller frivillige lag og organisasjoner er en god måte å bli kjent med folk og få tilhørighet i lokalmiljøet. I Sola har vi mange ulike tilbud, som for eksempel fotball, turn, sjakk, opplæring i et instrument eller speideren. 

Vi gir informasjon og veiledning til familier, barn og ungdom i alderen 6 til 18 år. Vi kan også hjelpe lag og foreninger med inkludering av barn og unge på fritids-arenaen. 

Her er et register over fritidsaktiviteter i Sola

Dette tilbyr vi

  • Informasjon om fritidsaktiviteter, lag og foreninger og ferietilbud som finnes Sola
  • Hjelp til å finne en passende fritidsaktivitet
  • Hjelp og støtte til inkludering i fritidsaktiviteten
  • Informasjon og hjelp til å søke om økonomisk støtte til en fritidsaktivitet
  • Veiledning og hjelp til barn og unge i oppstarten av nye aktiviteter
  • Lag og foreninger i Sola kan få veiledning angående inkludering av barn og unge på fritids arenaen. Kurs i inkludering

 

Kultur, fritid og idrett

Hvordan foregår fritidsveiledningen?

Vi veileder etter en metode som heter Fritid med Bistand, som er en metode for å sosialt inkludere barn og ungdom i en selvvalgt fritidsaktivitet. 

 

Metoden består av 6 trinn:

 

1) Informasjonsmøte

2) Kartlegging av interesser, ønsker og drømmer

3) Kartlegging av fritidsaktiviteter

4) Valg av fritidsaktivitet

5) Tilrettelegger

6) Plan for deltakelse, oppfølging og evaluering

Hvorfor er deltakelse i en fritidsaktivitet så viktig?

Det er en viktig verdi i samfunnet at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og får muligheten til å opplever tilhørighet og mestring.

Økonomisk støtte

Tilbudet om fritidsveiledning er gratis.

Det er mulig å søke om støtte til de utgifter en fritidsaktivitet medfører. 

https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål. 

Eller ta direkte kontakt med NAV for informasjon om økonomisk støtte.

 

Informasjonshefter

Info til foreldre (PDF, 3 MB) - Arabisk
 

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.

 

 

Kontaktinfo

Trine Gulsrud
Fritidsveileder
Mob: 909 18 599
Madline Mæland
fritidsveileder
Marte Luise Staveland
Mob: 971 86 416

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med saksbehandler her.