Avlastning

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for eget barn kan søke avlastning fra kommunen. Tilbudet er gratis.

Les tjenestebeskrivelsen for avlastning. (PDF, 113 kB)

Hvordan søke om avlastning?

Søk helse- og omsorgstjenester

Hva skjer etter at jeg har søkt?

En saksbehandler vil ta kontakt for å vurdere behovet deres. Dere kan også få tilbud om en omvisning i avlastningsboligen. 

Tilbakemelding

Har du en tilbakemelding som gjelder tilbudet ved Åsenhagen avlastningsbolig, kan du kontakte avdelingsleder ved boligen. Har du klage på vedtak/avslag om vedtak? Ta kontakt med tjeneste- og koordineringskontoret.

Les om omsorgsstønad

Åsenhagen avlastningsbolig

Åsenhagen er en avlastningsbolig med store og luftige lokaler. De ansatte har lang erfaring innen avlastning, og god kompetanse for ulike behov. På Åsenhagen legger vi vekt på individuell oppfølging, tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere.

Ordningen planlegges for et halvår om gangen, og vi prøver å imøtekomme ønsker for avlastningsopphold så langt det lar seg gjøre.

Vi er opptatt av å være i aktivitet, og bruker nærområdet rundt oss til ulike aktiviteter. I tillegg har vi tilgang til transport som gjør at vi kommer oss på lengre turer i nærmiljøet.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med tjeneste- og koordineringskontoret,

tlf 51 65 33 00 eller send e-post til epost@sola.kommune.no

 

 

Åsenhagen har også tilbud om barnebolig for barn under 18 år med funksjonshemming og store omsorgsbehov. Dette vurderes etter søknad til Tjeneste- og koordineringskontoret.

Søk helse- og omsorgstjenester