Skolefri avlastning (SFA)

Skolefri avlastning (SFA) er et tilbud for unge med en psykisk utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse, som går på ungdomsskolen eller videregående skole og som bor i Sola kommune.

Begge foreldrene må være yrkesaktive for å kunne benytte seg av tilbudet. Vi har lokaler i Sandehagen.

Åpningstider

Åpningstider er vanlige ukedager fra 14-16. I tillegg er det åpent fra 8-15:30 i skolens ferie og planleggingsdager. Det er stengt fire uker om sommeren. SFA har to planleggingsdager i året hvor det holdes stengt

Hva består tilbudet av?

SFA er et gruppetilbud med et bred utvalg av aktiviteter både inne og ute. En typisk ettermiddag består av et måltid, spill og musikk, og noen ganger tar vi oss en luftetur i nærområdet. 

Les tjenestebeskrivelsen for avlastning (PDF, 113 kB)

Her kan du søke om tilbudet

Søknadsfrist er 1. mars hvert år med oppstart påfølgende skoleår (i august), ved tildelt plass.