Tabo sykehjem

 Tabo sykehjem består av hjemmetjeneste, sykehjem, dagsenter og aktivitetssenter.

Sykehjemmet har fire bofellesskap for personer med demens og to somatiske avdelinger med til sammen 42 plasser.

Aktivitetssenter

Aktivitetssenteret er et åpent tilbud for alle som bor i Sola. Åpent mandag-fredag 9.00-13.30.

Aktiviteter og tilbud

  • Frisør
  • Fotpleie
  • Ulike uteaktiviteter som turer og hagestell
  • Bussturer
  • Andakt
  • Fellesaktiviteter inne
  • Julemesse
  • Jul- og sommerfest
  • Kafé
  • Trim

Kontakt sentralbordet vårt hvis du ønsker å vite mer om våre aktiviteter og tilbud. Du kan også følge oss på Facebook for mer informasjon hva som skjer hos oss.

Besøkstid

Vi har ingen bestemte besøkstider, men ønsker at besøkende helst kommer utenom måltidene. Dersom det ikke er avtalt noe annet med personalet, ønsker vi helst at besøk avsluttes klokken 21.00.

Hoveddøren låses klokken 15.00, etter dette kan besøkende ringe på.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer TABO
Avdeling Telefonnummer Mobilnummer
Skjermet enhet - 3B 51 94 45 00 90 69 24 77
Skjermet enhet - 3C 51 94 45 00 90 70 23 38
Skjermet enhet - 2B 51 94 45 00 90 61 99 96
Skjermet enhet - 2C 51 94 45 00 90 68 91 55
Somatisk avdeling - 2E 51 94 45 00 90 68 59 33
Skjermet enhet - 1E 51 94 45 00 90 67 84 68
Dagsenteret 51 94 45 00 46 91 32 07 / 46 91 65 41

 

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, kan du ta kontakt med virksomhetsleder på e-post.