Demens

Hva er demens?

Demens er en samlebetegnelse på flere ulike hjernesykdommer eller skader. De vanligste symptomene på demens er at hukommelsen blir dårligere, en får problemer med språket, og vanskeligheter med daglige gjøremål. Mange får også utfordringer med å orientere seg, eller å utføre daglige aktiviteter. Endringer i humør og væremåte er også vanlig.

Å leve med demens

På et tidlig stadium av en demenssykdom er det lurt å tenke fremover, og ta noen viktige beslutninger om framtiden. Tenk over hvordan du ønsker å leve med demenssykdommen. Det kan være lurt å være åpen om sykdommen for å unngå at det oppstår misforståelser.

Fortsett med aktiviteter du trivdes godt med tidligere. Sosialt samvær og felles aktiviteter er like viktig som før. Noe av det beste du kan gjøre for helsen din, også etter å ha fått demens, er å være i fysisk aktivitet. Både kroppen og hjernen har godt av litt trening, aktivitet kan forebygge nye symptomer.

Hvor kan jeg henvende meg?

Ved Tjeneste- og koordineringskontoret får du som har behov for helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene.

Sammen med deg og din familie/venner kan Tjeneste og koordineringskontoret være med å planlegge hva som er viktig å gi støtte til, for at du skal klare deg mest mulig selvstendig.

Ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret her.

  • Fysio- og ergoterapitjenester
  • Dagsenter
  • Hjemmebaserte tjenester
  • Sykehjem

Sola demensforening

Nasjonalforeningen Sola demensforening ble opprettet i mai 2016, og er til stede for personer med demens og deres pårørende i Sola kommune.

Sola kommune har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen Sola demensforening om aktivitetsvenn.

  • Aktivitetsvenn
  • Pårørendeskolen
  • Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15. Telefon 23 12 00 40.

http://nasjonalforeningen.no/om-oss/lokallag/rogaland/sola-demensforening/