Demens

Hva er demens?

Demens er en samlebetegnelse på flere ulike hjernesykdommer eller skader. De vanligste symptomene på demens er at hukommelsen blir dårligere, man får problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål. Mange får også utfordringer med å orientere seg, eller å utføre daglige aktiviteter. Endringer i humør og væremåte er også vanlig.

Å leve med demens

På et tidlig stadium av en demenssykdom er det lurt å tenke fremover, og ta noen viktige beslutninger om framtiden. Tenk over hvordan du ønsker å leve med demenssykdommen. Det kan være lurt å være åpen om sykdommen for å unngå at det oppstår misforståelser.

Fortsett med aktiviteter du trivdes godt med tidligere. Sosialt samvær og felles aktiviteter er like viktig som før. Noe av det beste du kan gjøre for helsen din, også etter å ha fått demens, er å være i fysisk aktivitet. Både kroppen og hjernen har godt av litt trening, aktivitet kan forebygge nye symptomer.

Hvor kan du henvende deg?

Ved Tjeneste- og koordineringskontoret får du som har behov for helse- og omsorgstjenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tjenestene.

Sammen med deg og din familie/venner kan Tjeneste og koordineringskontoret være med å planlegge hvordan du kan klare deg mest mulig selvstendig.

Ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret her.

Demens

Sola demensforening

Nasjonalforeningen Sola demensforening ble opprettet i mai 2016, og er til stede for personer med demens og deres pårørende i Sola kommune.

Sola kommune har inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen Sola demensforening om aktivitetsvenn.

Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 09-15. Telefon 23 12 00 40.

Les mer om demensforeningen her.

Demenskoordinator i Sola

Solveig Elisabeth Austdal er Sola kommunes demenskoordinator. Hun har ansvar for

  • demensutredning i samarbeid med fastlege, annet helsepersonell og pårørende
  • oppfølging av personer med demens i tidlig fase for støtte, gi råd og veiledning
  • koordinering og utvikling av kommunens arbeid for personer med demens og kognitiv svikt, og for deres pårørende og nettverk
  • å gi veiledning og undervisning til helsepersonell og andre samarbeidspartnere

Kontaktinformasjon

Solveig holder til på Tjeneste- og koordineringskontoret, Sola Rådhus.

solveig.elisabeth.austdal@sola.kommune.no

Tlf. 482 67 689

Klikk for stort bilde

 

 

Kommende kurstilbud ifra Nasjonalforeningen for folkehelsen: Pårørendeskolen for Stavanger og omegn høsten 2020. (PDF, 737 kB)

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 51 65 35 50
Solveig Elisabeth Austdal
Demenskoordinator
Tlf: 482 67 689
Mob: 482 67 689

Adresse

Besøksadresse
​Rådhuset
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
​Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola