Søk sykehjemsplass

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et omfattende behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Slik søker du

Søk sykehjemsplass her

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.

Tjeneste- og koordineringskontoret vurderer søknaden og om sykehjemsplass er det tilbudet som passer best for deg.

Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Tjeneste- og koordineringskontoret.

Hva skjer videre etter at du har søkt?

Ledige plasser blir tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste.

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass. Les mer om korttidsplass og langtidsplass her.

Du kan ønske deg plass på et bestemt sykehjem, men vi kan ikke garantere at du får plass der.  

 

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 906 73 752
Mob: 906 73 752

Adresse

Besøksadresse
​Rådhuset
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
​Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Mandag-fredag 07.45 - 15.15

Samtaler med saksbehandler må avtales på forhånd.

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning rundt egenbetaling, kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.