Sola sjukeheim

Sola sjukeheim har 70 heldøgnplasser og et dagsenter. Døgnplassene er fordelt på 5 avdelinger. Det er to langtidsavdelinger, en langtidsavdeling for personer med demens, en korttids-/rehabiliteringsavdeling og en lindrende enhet.

 

Avdelinger

Avdelinger Sola sjukeheim

1AB Langtidsavdeling for personer med demenssykdom

Personalet på avdelingen har spesiell kompetanse på behandling og pleie av personer med demens.

2AB og 2C Langtidsavdelinger

Disse avdelingene har tilbud til personer som ikke kan klare seg i egen bolig, og som har behov for pleie og omsorg hele døgnet. 

2DE og 2C Korttids- og rehabiliteringsavdeling

Hit kommer pasienter som skal trenes opp etter sykdom og skader, og de som trenger et kort opphold i sykehjem. Personalet har spesialkompetanse innen rehabilitering.

Rehabilitering
Rehabilitering handler om å hjelpe deg med å ta i bruk dine egne ressurser slik at du kan bedre ditt funksjonsnivå og mestringsevne, bli mer selvstendig i forhold til de utfordringene du har, og styrke deltagelsen i ditt eget liv.

I løpet av rehabiliteringsoppholdet vil personalet i avdelingen – fysioterapeut, ergoterapeut og lege – samarbeide for å hjelpe deg å nå dine mål for oppholdet. Vi vil legge til rette for og gi deg den assistansen du trenger til egen innsats for å må målet ditt og få en bedre hverdag.

2F Lindrende enhet

Personalet på avdelingen har spesiell kompetanse på lindrende behandling. 

Lindrende behandling er å aktivt håndtere fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov ved alvorlig sykdom. Vi legger til rette for at pasienten får avgjørende innflytelse på egen livssituasjon, med fokus på "Hva er viktig for deg?". Pasientens pårørende er en viktig ressurs og samarbeidspartner.

Lindrende avdeling er et korttidstilbud. Avdelingen har ansatte med høy faglig kompetanse, som lege, sykepleiere/spesialsykepleiere, fysioterapeut og helsefagarbeidere. Avdelingen samarbeider med andre faggrupper, som for eksempel diakon, prest og/eller ergoterapeut ved behov.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon Sola sjukeheim
Kontaktinformasjon Sola sjukeheim
Avdeling Telefonnummer Mobil Vakttelefon
1AB (langtidsavdeling for personer med demens) 51 29 15 02 (1A) / 51 29 15 04 (1B) 459 79 206
2AB (langtidsavdeling) 51 29 15 12 (2A) / 51 29 15 14 (2B) 404 37 178
2C (langtidsavdeling) 51 29 15 19 / 51 29 15 34 459 79 207
2DE (korttid/rehabilitering) 51 29 15 29 459 79 208 945 30 285
2F (lindrende enhet) 51 29 15 36 459 79 209 945 30 285
Dagsenter 51 29 15 20

 

 

Aktiviteter og tilbud

  • Frisør
  • Fotpleie
  • Søndagskafé siste søndag i måneden
  • Utlån av bøker fra biblioteket
  • Solrom med sol, varme og strandlyder
  • Felles aktiviteter i Storstua
  • Andakt
  • Minibussturer
  • Velforeningen arrangerer grillfest og temakvelder

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker å vite mer om våre aktiviteter og tilbud. Du kan også følge oss på facebook for mer informasjon hva som skjer hos oss.

Besøkstid

Vi har ingen bestemte besøkstider. Utgangsdøren låses ettermiddag/kveld og helger, besøkende må da ringe på.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med virksomhetsleder på e-post.

Kontaktinfo

Resepsjon Sola sjukeheim
Tlf: 51 65 35 65

Adresse

Besøksadresse
Solkroken 6
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Sola sjukeheim
Postboks 99
4097 Sola

Kart