Sola sykehjem

Sola sykehjem har 70 heldøgnplasser og et dagsenter. Døgnplassene er fordelt på 4 avdelinger. Det er to langtidsavdelinger (den ene har og lindrende senger), en langtidsavdeling for personer med demens og en korttids-/rehabiliteringsavdeling.

 

Avdelinger

1AB Langtidsavdeling for personer med demenssykdom

Personalet på avdelingen har spesiell kompetanse på behandling og pleie av personer med demens.

2AB og 2C Langtidsavdelinger og lindrende senger

Disse avdelingene har tilbud til personer som ikke kan klare seg i egen bolig, og som har behov for pleie og omsorg hele døgnet. 

Lindrende behandling

Lindrende behandling er å aktivt håndtere fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov ved alvorlig sykdom. Vi legger til rette for at pasienten får avgjørende innflytelse på egen livssituasjon, med fokus på "Hva er viktig for deg?". Pasientens pårørende er en viktig ressurs og samarbeidspartner.

Avdelingen har ansatte med høy faglig kompetanse, som lege, sykepleiere/spesialsykepleiere, fysioterapeut og helsefagarbeidere. Avdelingen samarbeider med andre faggrupper, som for eksempel diakon, prest og/eller ergoterapeut ved behov.

2DEF Korttidsavdeling

Hit kommer pasienter som skal trenes opp etter sykdom og skader, og de som trenger et kort opphold i sykehjem. Personalet har spesialkompetanse innen rehabilitering.

Rehabilitering

Rehabilitering handler om å hjelpe deg med å ta i bruk dine egne ressurser slik at du kan bedre ditt funksjonsnivå og mestringsevne, bli mer selvstendig i forhold til de utfordringene du har, og styrke deltagelsen i ditt eget liv.

I løpet av rehabiliteringsoppholdet vil personalet i avdelingen – fysioterapeut, ergoterapeut og lege – samarbeide for å hjelpe deg å nå dine mål for oppholdet. Vi vil legge til rette for og gi deg den assistansen du trenger til egen innsats for å nå målet ditt og få en bedre hverdag.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Sola sykehjem

Kontaktinformasjon Sola sykehjem
Avdeling Telefon Avdelingsleder Telefon avdelingsleder
Sola sykehjem 51 65 35 65
1AB (langtidsavdeling for personer med demens) 901 77 445 Jarle Frøystad 474 66 449
2AB (lindrende enhet) 901 79 473 Annikken Pettersen 474 67 121
Sykepleier lindrende enhet 468 94 511 Annikken Pettersen
2C (langtidsavdeling) 902 13 217 Annikken Pettersen 474 67 121
2DEF korttidsavdeling 902 13 241 Hilde Skadberg Løland 474 67 485

 

 

Aktiviteter og tilbud

  • Utlån av bøker fra biblioteket
  • Solrom med sol, varme og strandlyder
  • Felles aktiviteter i Storstua
  • Andakt
  • Minibussturer
  • Velforeningen arrangerer grillfest og temakvelder

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker å vite mer om våre aktiviteter og tilbud. Du kan også følge oss på facebook for mer informasjon hva som skjer hos oss.

 

Besøkstid

Vi har ingen bestemte besøkstider. Utgangsdøren låses ettermiddag/kveld og helger, besøkende må da ringe på.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med virksomhetsleder på e-post.

Kontaktinfo

Sola sykehjem
Tlf: 51653565

Adresse

Besøksadresse
Solkroken 6
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Sola sykehjem
Postboks 99
4097 Sola

Kart