Tananger bo- og hjemmetjenester (TABO)

 

Tananger bo- og hjemmetjenester består av hjemmetjeneste, sykehjem, dagsenter og aktivitetssenter.

Sykehjemmet består av 4 bofellesskap for personer med demens og 2 somatiske avdelinger med til sammen 42 plasser.

Aktivitetssenter

Aktivitetssenteret er et åpent tilbud for alle som bor i Sola. Åpent mandag-fredag 9.00-13.30.

Aktiviteter og tilbud

  • Frisør
  • Fotpleie
  • Ulike uteaktiviteter som turer og hagestell
  • Bussturer
  • Andakt
  • Fellesaktiviteter inne
  • Julemesse
  • Jul- og sommerfest
  • Kafé
  • Trim

Kontakt sentralbordet vårt hvis du ønsker å vite mer om våre aktiviteter og tilbud. Du kan også følge oss på Facebook for mer informasjon hva som skjer hos oss.

Besøkstid

Vi har ingen bestemte besøkstider, men ønsker at besøkende helst kommer utenom måltidene. Dersom det ikke er avtalt noe annet med personalet, ønsker vi helst at besøk avsluttes klokken 21.00.

Hoveddøren låses klokken 15.00, etter dette kan besøkende ringe på.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer TABO
Avdeling Telefonnummer Mobilnummer
Skjermet enhet - 3B 51 94 45 94 478 48 447
Skjermet enhet - 3C 51 94 45 91 458 48 447
Skjermet enhet - 2B 51 94 45 85 478 48 504
Skjermet enhet - 2C 51 94 45 81 478 48 504
Somatisk avdeling - 2E 51 94 46 10 409 11 180
Somatisk avdeling - 1E 51 94 46 07 409 11 180
Dagsenteret 51 94 45 79 412 48 127

 

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, kan du ta kontakt med virksomhetsleder på e-post.

Kontaktinfo

Sentralbord Tabo
Tlf: 51 94 45 00

Adresse

Besøksadresse
Storevardvegen 25
4056 Tananger

Postadresse
Sola kommune
TABO
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Ekspedisjon:
Mandag - fredag 08.00-13.00