Er du i en vanskelig situasjon?

Oversikt over foreninger og organisasjoner som tilbyr  hjelp og støtte

Krise, ulykke, selvmord, katastrofer

Kriseteam tilknyttet Stavanger legevakt

Døgnåpen telefon: 116 117

PårørendeSenteret

Uavhengig av diagnose eller rusproblematikk. www.parorendesenteret.no

Livskrisehjelpen i Sola kommune

Les mer her.

Mental Helse

Mentalhelse.no

Hjelpetelefon: 116 123

Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

www.leve.no

Kontakttelefon: 47717912 - E-post: leverogaland@gmail.com

Barn og ungdom

Tilbud til barn og ungdom: 

Les mer om hjelp til barn og ungdom her.

Kreft

Kreftlinjen

Kreftlinjen er et tilbud til alle som trenger svar eller informasjon om kreft og kreftrelaterte emner. Her får du snakke med fagfolk som spesialsykepleiere, jurister og sosionomer.

Kontaktinformasjon finner du her.

Rus

FunkisHuset

www.funkishuset.no

Rogaland A-senter

www.rogaland-asenter.no/

Overgrep, vold, mishandling

Voldtektsmottaket

Voldtektsmottaket er et døgnåpent tilbud ved Stavanger legevakt og er for kvinner og menn, ungdom og voksne som er blitt utsatt for et seksuelt overgrep.

Les mer om voldtektsmottaket på Stavanger kommune sine nettsider her.

Krisesenter

Krisesenteret i Stavanger skal gi et tilbud til fysisk, psykisk og seksuelt mishandlede kvinner, menn og deres barn, og til personer utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel.

Les mer om krisesenteret på Stavanger kommune sine nettsider her.

Alternativ til vold

www.atv-stiftelsen.no

SMISO

www.smiso-rogaland.no

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet.

Du finner også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på epost. Veiviseren gir oversikt og informasjon til de som er utsatt for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Demens

Pårørendeskolen Nasjonalforeningen i Rogaland

www.nasjonalforeningen.no

Svangerskap og abort

Amatehea

www.amathea.no

Råd og veiledning

Pasient- og brukerombudet i Rogaland

www.helsenorge.no