Koronavaksinasjon i Sola kommune

Vi kaller deg inn 

Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlegen for å sette seg på venteliste på nåværende tidspunkt. 

Alle med fastlege i Sola, vil bli kalt inn automatisk etter tur. 

Hvordan tildeles vaksinen?

Det legges opp til følgende prioritering:
1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper 
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper 
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år, og personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

Se denne utfyllende listen hos FHI om prioriterte underliggende sykdommer og tilstander.

Innkalling

Du som er i aldersgruppen 85+ vil bli kalt inn de neste par ukene. Du blir kontaktet direkte av fastlegen din på telefon. Om du har fastlege i en nabokommune, blir du kontaktet av fastlegen din der og kan ta vaksinen der. Innkalling blir i denne omgangen ikke sendt via post eller digipost.

Hvis du ikke har fastlege

Hvis du ikke har fastlege i Sola eller i en kommune i nærheten, må du ta kontakt med kommunens gjestekontor for vaksinasjon. Det er Tananger legesenter, som du når på telefonnummer 51 71 89 20. Det er kun deg som er 85+ uten fastlege som behøver å ta kontakt dit på nåværende tidspunkt.

Vi ber om at pasienter i de andre vaksinegruppene per nå ikke melder seg. Dersom du tilhører en annen gruppe og heller ikke har fastlege, vil du få beskjed senere hvordan vi kaller deg inn.

Du som har fastlege, vil bli innkalt på vanlig vis og trenger ikke henvende deg til oss. 

Vaksinasjonssteder

Alle som får time til vaksinering, vil få beskjed hvor de skal møte opp. I starten med begrenset antall vaksiner, skjer mye av vaksineringen på legekontorene.

På sikt når vi får tilgang på flere vaksiner, planlegger vi å ta i bruk idrettshallene i kommunen for å vaksinere mange på en dag. 

Praktisk informasjon

Det er frivillig å ta vaksinen, men vi anbefaler alle som får tilbud om vaksinering å ta den. Koronavaksinen er gratis.

Når du skal ta vaksinen, må du ta med deg et egenerklæringsskjema. 

Hjemmetjenesten deler også dette ut til brukere som er i vaksinasjonsgruppen nå. Du kan også printe det ut selv, eller hente et eksemplar i foajeen på rådhuset dersom du ikke har printer hjemme. Flere av legekontorene vil også ha skjemaet tilgjengelig.

Om vaksinen

Det finnes to ulike vaksiner som er godkjente.

Det er ikke mulig å velge hvilken vaksine man vil ha.

Vaksinasjonstall

I uke 1 mottok vi 13 hetteglass, og satte 72 vaksiner.
I uke 2 mottok vi 6 hetteglass, og satte 36 vaksiner.
I uke 3 forventer vi 13 hetteglass.
I uke 4 forventer vi 26 hetteglass. I uke 4 setter vi også vaksine to.

Inntil 20 prosent av dosene kan gis helsepersonell nå i starten.Det er 6 doser i hvert hetteglass.

Koronavaksinasjons-programmet

Det er FHI som står bak utsending av vaksinene. Les om vaksinene og vaksinasjon hos Folkehelseinstituttet

Spørsmål?


Lurer du på noe om vaksinering, som du ikke finner svar på her eller hos FHI? Da kan du sende en e-post til ansvarforhverandre@sola.kommune.no