Hvilke regler og anbefalinger gjelder nå?

Slik begrenser vi koronaviruset:

 • Hold avstand!
 • Hold hendene rene!
 • Hold deg hjemme hvis du er syk!
 • Hold nede antall personer du møter!
 • Test deg ved symptomer!

Lokale regler og tiltak

Fra og med 19. januar gjelder følgende regler og smitteverntiltak i Sola kommune:

 • Unngå bruk av kollektivtransport.   
 • Bruk munnbind dersom du likevel må reise kollektivt (inkl. i taxi).   
 • Bruk munnbind ved besøk på alders- og sykehjem. 
 • Besøk til beboere i sykehjem skal avtales med sykehjemmet. Antall besøkende per beboer begrenses til 2 personer. 
 • Bruk munnbind på offentlig sted (butikker, kjøpesentre, biblioteker, museer, gallerier og forsamlingshus) når koronameteren ikke kan overholdes.   
 • Alle som kan, bør ha hjemmekontor.     
 • Forbud mot organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for alle aldersgrupper.
 • Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for voksne fra og med 20 år i grupper på mer enn 10 personer.
 • Selv om antallet deltakere ikke overstiger 10, er det forbudt å arrangere eller delta i idretts- eller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes. Dersom flere grupper på inntil 10 personer utøver slik aktivitet samtidig på samme sted, skal det ikke være kontakt mellom gruppene.
 • Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.
 • Forbudene mot idrettsaktiviteter gjelder ikke toppidrett så lenge egen smittevernprotokoll for toppidretten følges. 
 • Følgende virksomheter skal holde stengt:
  - Bingohaller, spillehaller, bowlinghaller, biljardhaller og lignende.  
  - Fornøyelsesanlegg, lekeland, badeland og lignende. 
  - Publikumsanlegg for trening, idrett og fysisk aktivitet, herunder svømmehaller.

 • Skal du gjennomføre et arrangement med 10 eller flere personer, må du registrere dette på kommunens nettside. 

 • Serveringssteder skal registrere alle gjestene.

Nasjonale regler og råd gjelder også i Sola

 • Forbud mot å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.    
 • Skjenkestopp for alkoholservering.   
 • Forbud mot arrangementer innendørs med flere enn 10 deltakere samtidig.   
 • Forbud mot arrangementer utendørs med flere enn 20 deltakere samtidig.   
 • Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelser og flere enn 200 ved utendørs arrangementer med fastmonterte seter.    

Spørsmål om nasjonale retningslinjer må rettes til Helsenorge.  

Les alle nasjonale regler og anbefalinger på helsenorge.no.

Hele den nasjonale forskriften kan du lese her: 
Covid-19-forskriften

Hele den lokale forskriften kan du lese her: 
Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Sola kommune

Les ofte stilte spørsmål her