Reiser, karantenehotell og testsenter på flyplassen

Korona: Reise

Innenlandsreiser

Smittesituasjonen varierer også innad i Norge. Andre kommuner og regioner kan ha egne smitteverntiltak annerledes enn hva vi har. 

Det er ditt ansvar å sette deg inn i kommunen du ønsker å besøke sitt regelverk. De nasjonale reglene om å holde god avstand gjelder overalt. 

Reise på hytta

Det er lov å reise på hytta, men bli hjemme dersom du er syk. Ta gjerne med deg det du trenger før du reiser, og hold god avstand til andre. 

Utenlandsreiser

Ankomst til Norge 

Ankommer du Norge fra et land med høy smitte, er det krav om dokumentert negativ koronatest som er maks 72 timer gammel. 

Hvis du ikke har fast bopel eller kan dokumentere godkjent karantenested, er det krav om at du oppholder deg på et karantenehotell. Les mer under karantenehotell. 

Karantene 

Ved ankomst, skal du i ti dagers karantene. Dersom du tar to koronatester, som begge viser negativt prøveresultat, er det tilstrekkelig at du er syv dager i karantene. 

Alt om karantene kan du lese her. 

Røde og gule land

Smittesituasjonen kan endre seg raskt, og nasjonale myndigheter vurdere hvilke land og områder som er røde og gule. Dette kan endres raskt og situasjonen kan snu på kort tid, og dermed har du selv ansvar for å følge med etter du har vendt hjem fra en reise.

Smittesituasjonen vurderes forløpende av helsemyndighetene. Oppdatert oversikt over status på røde og gule land finner du her på Folkehelseinstituttets nettside

Fra Norge til utlandet

Utenriksdepartementet fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 15. januar. Her finner du mer informasjon om utenlandsreiser og koronavirus.

Velger du å reise, sett deg godt inn i reiserådene til det aktuelle landet og regionen du skal besøke. God avstand til andre anbefales til en hver tid. 

Karantenehotell

Fra og med 9. november er det særlige regler om oppholdssted for karantene når du ankommer Norge fra utlandet, og du skal oppholde deg 10 dager på karantenehotell etter ankomst. Disse føringene er nasjonalt bestemt. 

Du trenger ikke gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell dersom:

  • du er folkeregistrert i Norge eller eier en bolig i Norge
  • arbeidsgiver sørger for egnet oppholdssted, med enerom
  • du studerer i utlandet, men er folkeregistrert i Norge. Studerer du i Norden og har etter særregler måttet endre bostedsadresse til studiestedet, trenger du heller ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell. Alle som studerer i utlandet må likevel gjennomføre karantenen på 10 døgn på et egnet sted, uten nærkontakt med familiemedlemmer og andre som du ikke bor med til vanlig
  • nytt punkt, gjeldende fra 13. desember: hvis du har en leiekontrakt eller kan dokumentere at du disponerer et egnet oppholdssted.

Dokumentasjon på oppholdssted og bolig må fremlegges ved ankomst. Det er grensepolitiet som foretar denne kontrollen når man reiser inn til Norge.

Sola kommune har ingen mulighet for å gi dispensasjon til andre oppholdssted eller endre prisen på egenandelen. Dette er satt av nasjonale myndigheter.

Les mer om karantenehotell her.

Testsenter på Stavanger lufthavn, Sola og ved Risavika terminal

Korona-testsenter på flyplassen

På Stavanger lufthavn, Sola, kan flypassasjerer som kommer fra utlandet testes for korona. Testen er gratis. Testsenteret har varierende åpningstid etter flytrafikken, og du kan ikke komme hit å bli testet om du ikke har reist med fly.

Risavika

Gjeldende fra 3. januar, er testsenteret i Risavika åpent. Ankommer du Risavika, kan du teste deg ved ankomst. 

Generelt

Alle reisende fra røde land kan bli testet, samt gule land hvis du har grunn til å tro at du kan ha blitt smittet. Hvis testen er positiv, altså at koronavirus blir påvist, blir du ringt opp direkte. Da blir det også igangsatt smittesporing etter vanlige retningslinjer. 

Er prøven negativ blir du ikke kontaktet direkte. Innbyggere med personnummer kan logge seg inn på Helsenorge-portalen og se prøveresultatet der.

Husk: Negativ test fritar deg ikke fra karantene om du kommer fra rødt land. Du skal fremdeles være ti dager i karantene. 

Om prøvesvar

Normalt kan man regne med prøvesvar etter et par dager, men i perioder med stor pågang vil man måtte vente lenger på resultatene. Det er ikke Sola kommune som behandler analysene, og vi har ikke mulighet for å fremskynde testsvar eller bekrefte negative prøvesvar. 

Alle bosatte i Norge med norsk personnummer eller d-nummer, skal logge seg på helsenorge.no for å se prøvesvar der. Kun positive tester følges opp etter test på testsenteret, og da blir du oppringt av smittesporingsteam. 

Hva om jeg trenger dokumentasjon? 

Dersom man har behov for bekreftet negativ prøve, for eksempel i forbindelse med arbeid, innreise til andre land eller lignende, må dette bestilles hos bedriftshelsetjeneste eller private aktører.

Spør fastlegen din om råd, hør med bedriften din eller ta kontakt med privat helseaktør. Sola kommune tilbyr ikke tester til dette formålet.

 

Har du nylig vært i Storbritannia?

Dersom du har kommet fra Storbritannia etter 7. desember, skal du teste deg så snart som mulig og melde deg til kommunen du oppholder deg i. Du skal også teste deg en gang til, tidligst 7 dager etter ankomst.

Har du nylig vært i Storbritannia?

Dersom du nylig har kommet fra Storbritannia, skal du teste deg og melde deg til kommunen du oppholder deg i.

1. Ring og bestill en koronatest på testsenteret ved Stavanger Forum. 

Det er viktig du ringer inn på telefonnummeret til koronatelefonen: 51 91 40 30. Opplys samtidig at du skal testes som følge av at du har ankommet fra Storbritannia. 

2. Registrer deg i kommunen du oppholder deg i. 

Er du i Sola kommune, ring oss på sentralbordet 51 65 33 00 og opplys navn, ankomstdato, telefonnummer, e-post og oppholdssted i kommunen. 

Helsedirektoratet har innført følgende tiltak for reisende fram til 10. januar:

  • PCR-test (covid-19-test) innen et døgn etter ankomst i Norge og deretter ny test tidligst dag 7 etter innreise fra Storbritannia.
  • PCR-test så snart som mulig for reisende som er kommet til Norge fra Storbritannia siste 2 uker.
  • Krav om ankomstregistrering.
  • Krav om melding til kommunen der den reisende skal oppholde seg.
  • Gjeldende unntak fra innreisekarantene gjelder som utgangspunkt ikke for reisende fra Storbritannia, med unntak av visse bestemmelser.