Lokale koronatiltak oppheves – anbefalingene gjelder fortsatt

De lokale koronatiltakene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg oppheves fra og med torsdag 17. desember.

Klikk for stort bilde- Reiseaktivitet i julen kan føre til økt smittepress, så pass på og oppsøk testing ved symptomer, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø. Bildet er fra en tidligere anledning. Odd Kristian Stokka/Sola kommune  

Usikker smittesituasjon de neste ukene og i julen gjør likevel at anbefalingene i tiltakene fremdeles bør følges.

- Du som innbygger fortjener en stor takk fordi du de siste ukene har bidratt til en bedre smittesituasjon på Nord-Jæren. Igjen har vi klart å stå sammen. Men husk at nasjonale retningslinjer og råd fortsatt gjelder. Situasjonen kan endre seg fort. Selv om de påbudte lokale tiltakene opphører, anbefaler vi at tiltakene fortsatt følges. Også de neste ukene og gjennom julen må vi være forsiktige, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Tom Henning Slethei og Jarle Bø.

I samråd med kommunenes smittevernoverleger og Folkehelseinstituttet (FHI) oppheves de lokale tiltakene som har vært innført fra 10. november, med ett unntak: Fra og med torsdag 17. desember gjelder fortsatt meldeplikt til kommunen for arrangementer med over 20 personer. Dette tiltaket videreføres i en ny forskrift fordi det også i julen vil foregå arrangementer der kommunene skal føre tilsyn med at de nasjonale smittevernreglene følges. 

- Smittevernoverlegene følger nøye med på utviklingen fra dag til dag. Dersom smitten igjen skulle øke, kan lokale tiltak bli innført igjen. Reiseaktivitet i julen kan føre til økt smittepress, så pass på og oppsøk testing ved symptomer, sier de fire ordførerne.

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg anbefaler derfor fortsatt:

  • Unngå bruk av kollektivtransport.
  • Bruk munnbind i kollektivtransport når det ikke er mulig å overholde minst én meter avstand til andre.
  • Bruk munnbind ved besøk på syke- og aldershjem
  • Alle som kan, bør ha hjemmekontor. 
  • Alle gjester på serveringssteder bør registrere seg.

Når forbudet mot idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, i grupper med flere enn ti personer, oppheves, er det svært viktig at avstandskravet på minst én meter fortsatt overholdes ved slike aktiviteter.

- Selv om vi fortsatt skal begrense antall nærkontakter, er det mulig å leve greit med de nasjonale og lokale råd og retningslinjer som gjelder til enhver tid. Så lenge smittevernreglene følges, kan du fortsatt gå ut for å julehandle, gå på restaurant eller kafé og delta på fritids- eller kulturaktiviteter. Men husk å holde avstand til andre! sier ordførerne.

Les alle gjeldende anbefalinger og råd her.