Strammer inn smitteverntiltak i skoler, SFO og barnehager

Barne- og ungdomsskoler går over til rødt smittevern-nivå. Barnehager er på gult nivå, men med streng praktisering.

Klikk for stort bilde 

- Alle skolene har sine egne beredskapsplaner for drift på rødt nivå. Disse blir nå gjennomført. Barnehagene drives de neste ukene fortsatt på gult nivå, men med streng praktisering. De har også planene klare for eventuelt endre nivå. Foresatte bør følge litt ekstra med på skolene og barnehagene sine nettsider og holde seg oppdatert på informasjon som blir gitt, sier Rune Moen, kommunalsjef oppvekst i Sola kommune.

De nye smitteverntiltakene gjelder i første omgang fram til 18. januar 2021. 

Barneskoler

Ved skolestart tirsdag 5. januar er barneskolene og SFO på rødt smittevern-nivå. Det betyr:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Dele klasser inn i mindre kohorter.
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig.
 • Tilstrebe samme kohorter på SFO som i skolen.
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter.
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

Ungdomskoler

Ved skolestart tirsdag 5. januar er ungdomsskolene på rødt smittevern-nivå. Det betyr:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Dele klasser inn i mindre kohorter.
 • Kohortene bør ha faste klasserom.
 • Ansatte bør komme til klasserommet.
 • Tilstrebe én meters avstand mellom elever/ansatte.
 • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter.
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever.

Barnehager

Alle barnehager i kommunen skal fortsatt drives på gult smittevern-nivå , men med streng praktisering. Dette betyr:

 • Kohortene holdes adskilt gjennom hele arbeidsuken, etter reglene for gult nivå.
 • Personell fra ulike kohorter har ikke pause sammen, eller overholder 2 meter avstand.
 • Ulikt støttepersonell tilstreber å være i kun én barnehage pr. dag.
 • Barnehagene må på kort varsel gå over til rødt nivå jamfør smittevernveileder utdanningsdirektoratet.
 • Utover presiseringene over: Forholde seg til Utdanningsdirektoratets smittevernveileder, gult nivå.