Testing og prøvesvar

Korona: Testing og prøvesvar

Bestille test

Hvem skal testes?

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan be om å bli testet.

Sjekk først om du trenger test på koronasjekk.no

Slik bestiller du tid  

Husk å hold deg hjemme å unngå kontakt med andre mens du venter på teste deg og når du venter på svar. Nå er det tre veier inn til testing:

1. Fastlege

Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom du er smittet.

2. Elektronisk bestilling

Koronatest bestilles på helsenorge.no, under funksjonen timeavtaler.

Husk at du selv må velge om du vil ha påminnelse om timen din på e-post eller sms. Dette endrer du selv under «profil og innstillinger», «kontaktinformasjon» og «hvordan skal helsenorge kontakte deg».

Du kan bestille koronatest elektronisk for deg selv eller for barn under 16 år som du har foreldreansvar for. Hvis du skal bestille for andre, ring koronatelefonen 51 91 40 30. 

Ta med legitimasjon! 

Bestill koronatest her

3. Koronatelefon

Du kan ringe koronatelefonen for testing på 51 91 40 30 og avtale tid uten å be om fastlegens vurdering først, dersom du:

  • har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
  • kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land de siste ti dagene.

Koronatelefonen for testing er åpen 08.30-15.00 mandag-fredag og 10.00-14.00 lørdag og søndag. Dette telefonnummeret er kun for å bestille tid. Har du generelle spørsmål om korona, bør du heller ringe FHIs informasjonstelefon, tlf. 815 55 015 og lese ofte stilte spørsmål på helsenorge.no

NB! Du bør ikke bestille både på telefon og elektronisk skjema. Velg én av løsningene for å unngå dobbeltbooking.

Akutt sykdom

Hvis du er alvorlig syk, skal du kontakte fastlege eller legevakt for helsehjelp. Er situasjonen akutt, skal du ringe 113. 

Meld fra til Folkehelseinstituttet (FHI) om du har mistanke om koronavirus

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Du kan melde fra på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt deg fullmakt på Helsenorge.

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Her melder du fra til Folkehelseinstituttet (FHI)

Oppmøte til test

Testingen foregår på tre teststasjoner hver dag; to i Stavanger Forum og  en i Stavanger idrettshall. Her kan du se kart. 
Alle som skal testes må gjøre en avtale og få et oppmøtetidspunkt. Da vil du også få beskjed om hvor du skal møte opp.

Du kan kjøre bil, sykle eller gå til teststasjonen, men du kan ikke bruke offentlig transport. Hvis du har spørsmål om dette, ring legevaktens koronatelefon på 51 91 40 30.

Helsepersonell kommer ut til deg i bilen og tar prøven ved hjelp av bomullspinner som stikkes ned i svelget evt. opp i nesen. 

For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen.

Prøvesvar og dokumentasjon

Til deg som venter på prøvesvar

Hovedregelen er at du som venter på prøvesvar skal holde deg hjemme til du har fått svar. Du skal ikke gå på jobb eller skole, du skal ikke ta offentlig transport eller oppsøke offentlige steder, og du skal holde god avstand til alle andre enn dine nærmeste. Dine husstandsmedlemmer behøver ikke å være i karantene, heller ikke husstandsmedlemmer som jobber i helsetjenesten.

Ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon

Når får du svar på testen?

Normalt kan du regne med prøvesvar etter et par dager, men i perioder med stor pågang vil du måtte vente lenger på resultatene. Det er ikke Sola kommune som behandler analysene, og vi har ikke mulighet for å fremskynde testsvar, eller bekrefte negative prøvesvar. 

Alle bosatte i Norge med norsk personnummer eller d-nummer, skal logge seg på helsenorge.no for å se prøvesvar der. Har du brukerkonto på helsenorge.no, vil du få varsling på e-post eller mobiltelefonen din når prøvesvaret er klart. 

Du kan også få svar på testen av fastlegen din. Legevakten har ikke tilgang til testsvarene.

Alle må holde seg hjemme til de er helt symptomfrie. Det gjelder selv om testen er negativ. Kommunen følger opp de som får påvist covid-19. Skal du testes for covid-19 er det lurt å begynne å skrive opp personer du har vært i nær kontakt med.

Dokumentasjon på prøvesvar 

Svaret inne i helsenorge.no kan brukes som dokumentasjon.

Trenger du dokumentasjon på andre språk før en reise eller lignende, spør fastlegen din om råd eller ta kontakt med privat helseaktør. Sola kommune tilbyr ikke tester til dette formålet.

Testing av barn

Er barnet ditt forkjølet?

Kontakt fastlegen eller ring koronatelefonen for å avtale testing hvis barnet har forkjølelsessymptomer. Med små barn (barnehage og barneskole) kan man vurdere tilstanden i to dager, og dersom barnet ikke er bedre eller har blitt verre, bør barnet testes. Dersom barnet blir raskt bedre trenger barnet ikke å testes for å komme tilbake til barnehage/skole. For elever på ungdoms- og videregående skole gjelder samme regler som for voksne.

Barn kan komme tilbake til barnehage eller skole når de er friske igjen, altså er feberfri og i god form (tilbake til sin normale tilstand). Dette gjelder også selv om de fortsatt har litt symptomer. 

Små barn med snue som eneste symptom trenger ikke være hjemme. Dette gjelder uavhengig av fargen på snuen. Hvis barnet i tillegg til snue har andre tegn på sykdom, f.eks. orker ikke leke, har feber, hoste, vondt i halsen eller annet,  skal barnet holdes hjemme.

Hvordan foregår testing av barn?

For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen. Dere kan gjerne se denne NRK Super-filmen sammen før dere drar til prøvetakingsteltet: Bamselegen virus spesial

Testsenter på Stavanger lufthavn, Sola

Testsenteret på flyplassen er kun tilgjengelig for deg som har vært ute og reist, og ankommer Stavanger lufthavn, Sola. Les om testsenteret her. 

Testsenter ved ferjeterminal, Risavika havn

Les mer om Risavika under reiser og testing.

Turister og andre uten fastlege

Hvem tester turister og andre uten fastlege? 

Hvis du er turist eller besøkende i Sola uten fastlege i regionen og får symptomer som kan skyldes covid-19, kan du ringe koronatelefonen og bestille en tid til testing. Har du norsk personnummer, får du svaret som noralt i helsenorge.no.

Ved alvorlig sykdom kan du kontakte legevakten på 116 117. Undersøkelse og testing ved mistanke om Covid-19 er gratis.

Hvem tester gjestearbeidere fra utlandet? 

Ved ankomst Stavanger lufthavn, Sola, er det gratis og åpent for alle å teste seg ved ankomst. 

Arbeidsgivere som ønsker å teste arbeidsfolk som kommer fra utlandet for å unngå jobbkarantene må bruke bedriftshelsetjenesten sin eller private helseaktører. Det er viktig at du som arbeidsgiver setter deg godt inn i gjeldende reglene for jobbkarantene. 

Akutt og alvorlig sykdom

Er du alvorlig syk skal du kontakte fastlege eller legevakt 116 117 for helsehjelp. Trenger du akutt helsehjelp skal du ringe 113.