Ergoterapi

Hva gjør ergoterapeuten?

Ergoterapeuten hjelper mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med sine daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Hva kan ergoterapeuten hjelpe deg med?

  • Kartlegging av funksjon
  • Trening i daglige aktiviteter
  • Tilpasning av aktiviteter og arbeidsvaner
  • Søke om samt tilpasse hjelpemidler
  • Tilrettelegging i hjem, barnehage/skole eller på arbeidsplass
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Rådgiving ved endring av bolig og i boligplanlegging. Les mer om tilpasning av bolig her.

Hvem kan få ergoterapi?

Personer som har, eller står i fare for å få, vansker med å klare sine daglige aktiviteter.

Hvordan kan jeg få hjelp av en ergoterapeut?

Skjema under, fylles ut, signeres og sendes inn elektronisk.

Henvendelse til virksomhet fysio- og ergoterapi

Søker du på vegne av noen?

Hvis det ikke er søkeren selv, men en annen som fyller ut søknaden på hans/hennes vegne, kreves en fullmakt signert av søkeren (den omsorgstrengende) for at vi skal kunne saksbehandle søknaden. Fullmakten finner du her  og denne kan det være greit å ha klar før du begynner utfyllingen av skjema. Fullmakten må skrives ut før den fylles ut for hånd og signeres. Deretter kan den lastes opp og legges ved i den elektroniske søknaden. Du kan selv velge om du vil skanne fullmakten eller ta et bilde av fullmakten med smarttelefonen din. Da må du huske å sjekke at bildet er tydelig og at dokumentet er lesbart. Vi godtar filer som pdf., jpg., og png. 

Finn kontaktinformasjon til ansatte i virksomhet fysio- og ergoterapi her.

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg. Ventetiden varierer, alt etter kommunens kriterier for prioritering og ledig kapasitet. Du kan lese mer om kriteriene for prioritering her. (PDF, 82 kB)

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Jeg ønsker å klage. Hva gjør jeg?

Du kan ta kontakt med virksomhetsleder for fysio- og ergoterapitjenesten.

Følg oss på Facebook!

Kontaktinfo

Sentralbord fysio- og ergoterapi
Tlf: 51 65 35 80
Gunn Laila Dahlseng Hope
Virksomhetsleder fysio- og ergoterapi
Tlf: 51 65 35 51
Mob: 930 25 161

Adresse

Besøksadresse
Sola Sykehjem
Solkroken 6
4050 Sola

Tananger Bo- og Velferdssenter
Storevardvegen 25
4056 Tananger

Postadresse
Sola kommune
Virksomhet Fysio- og Ergoterapi
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Telefontid:
Man-fre 10-14