Ergoterapi

Hva gjør ergoterapeuten?

Ergoterapeuten hjelper mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med sine daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Hva kan ergoterapeuten hjelpe deg med?

  • Kartlegge funksjonsnivået
  • Trene i daglige aktiviteter
  • Tilpasse aktiviteter og arbeidsvaner
  • Søke om/tilpasse hjelpemidler
  • Tilrettelegge hjem, barnehage/skole eller arbeidsplass
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Rådgiving ved endring av bolig og i boligplanlegging. Les mer om tilpasning av bolig her.

Hvem kan få ergoterapi?

Personer som har, eller står i fare for å få, vansker med å klare sine daglige aktiviteter.

 
Følg oss gjerne på Facebook. Klikk her for å komme til Facebook siden vår.!
 

Hvordan kan jeg få hjelp av en ergoterapeut?

Skjema under, fylles ut, signeres og sendes inn elektronisk.

Henvendelse til virksomhet fysio- og ergoterapi

Søker du på vegne av noen?

Hvis det ikke er søkeren selv, men en annen som fyller ut søknaden på hans/hennes vegne, kreves en fullmakt signert av søkeren (den omsorgstrengende) for at vi skal kunne saksbehandle søknaden. Fullmakten finner du her, og denne kan det være greit å ha klar før du begynner utfyllingen av skjema.

Fullmakten må skrives ut før den fylles ut for hånd og signeres. Deretter kan den lastes opp og legges ved i den elektroniske søknaden. Du kan selv velge om du vil skanne fullmakten eller ta et bilde av fullmakten med smarttelefonen din. Da må du huske å sjekke at bildet er tydelig og at dokumentet er lesbart. Vi godtar filtypene pdf., jpg., og png. 

Her finner du kontaktinformasjon til ansatte i virksomhet fysio- og ergoterapi.

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg etter at du har søkt. Ventetiden varierer, alt etter kommunens kriterier for prioritering og ledig kapasitet. Du kan lese mer om kriteriene for prioritering her. (PDF, 779 kB)

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Ønsker du å klage på en tjeneste?

Du kan ta kontakt med virksomhetsleder for fysio- og ergoterapitjenesten hvis du ønsker å klage eller gi en tilbakemelding. Klikk her for kontaktinformasjon til virksomhetsleder Gunn Laila Dahlseng.

Kontaktinfo

Sentralbord fysio- og ergoterapi
Tlf: 51653580

Adresse

Besøksadresse
Sola Sykehjem
Solkroken 6
4050 Sola

Tananger Bo- og Velferdssenter
Storevardvegen 25
4056 Tananger

Soltun Sykehjem
Fredtunvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Virksomhet Fysio- og Ergoterapi
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Telefontid:
Man-fre 10-14