Ansattoversikt


Fysio- og ergoterapi

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder fysio- og ergoterapi 51 65 35 51 930 25 161
Spesialfysioterapeut, Verneombud 51 94 46 19 945 08 765
fysioterapeut 489 54 192
driftsleder /amb vaktm hjelpeml 51 65 35 15 913 86 776
Ergoterapeut 51 65 35 75 945 08 770
Fysioterapeut 992 67 273
Turnusfysioterapeut 945 32 936
Spesialfysioterapeut 51 65 32 44 945 08 767
Fysioterapeut 915 41 708 915 41 708
Fysioterapeut 409 18 479 409 18 479
Spesialfysioterapeut 51 94 46 14 409 18 460
Ergoterapeut 51 94 46 17
Ergoterapeut 51 65 35 49 945 14 943
Fysioterapeut 51 94 46 16
Fysioterapeut
Ergoterapeut 51 65 35 48 945 08 779
Ergoterapeut 51 65 35 54 945 08 778
Ergoterapeut 51 65 35 94 907 27 741
Hjelpepleier 51 65 35 48
Avd.leder/fysioterapeut Team hjemmerehab. 51 65 35 48 945 08 779
Ergoterapeut 414 13 301
Fysioterapeut 51 94 46 15 945 30 297
Sykepleier (team hjemmerehabilitering) 51 65 35 41 945 08 779
Driftsleder 915 62 411 915 62 411
Spesialfysioterapeut 51 29 15 48
Ergoterapeut 51 94 46 18 945 08 776
Aktivitets- og Frivillighetskoordinator 51 94 45 02