Ansattoversikt


Helse - Fysio- og ergoterapi

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialfysioterapeut, Verneombud 51 94 46 19 945 08 765
Ergoterapeut 51 65 35 75 945 08 770
Spesialfysioterapeut 51 65 32 44 945 08 767
Fysioterapeut 915 41 708 915 41 708
Virksomhetsleder fysio- og ergoterapi 51 65 35 51 930 25 161
Spesialfysioterapeut 51 94 46 14 409 18 460
Ergoterapeut 51 94 46 17
Ergoterapeut 51 65 35 49 945 14 943
Fysioterapeut 51 94 46 16 913 77 783
Fysioterapeut 409 18 479
Ergoterapeut 51 65 35 48 945 08 779
Ergoterapeut 51 65 35 54 945 08 778
Fysioterapeut
Ergoterapeut 51 65 35 94 907 27 741
Hjelpepleier 51 65 35 48
Avd.leder/fysioterapeut Team hjemmerehab. 51 65 35 48 945 08 779
414 13 301
Sykepleier (team hjemmerehabilitering) 51 65 35 41 945 08 779
Spesialfysioterapeut 51 29 15 48