Fysioterapi

Hva gjør fysioterapeuten?

Fysioterapeutene har kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon, og forebygger og behandler sykdom og plager i muskel- og skjelettsystemet.

Fysioterapeuten kan bidra med:

  • undersøkelse
  • individuell behandling
  • veiledning
  • gruppetrening
  • søknad og tilpasning av hjelpemidler
  • samarbeid med andre fagpersoner og pårørende

Hvem kan få fysioterapi?

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

 

 

Mulighet for videokonsultasjoner.

De privatpraktiserende fysioterapeutene som har driftsavtale med kommunen på Tananger fysikalske institutt og Helseinvest tilbyr videokonsultasjoner til sine pasienter. Kontakt instituttet eller fysioterapeuten direkte på telefon for informasjon og/eller veiledning. Kontaktinformasjon finner du lengre nede på siden.

Hvordan kan du få fysioterapi?

 

Hvem kan få og hvordan søke om Kommunal fysioterapi (henvendelse/søknadsskjema)

Du kan søke om fysioterapi fra fysioterapeuter i kommunen dersom du ikke har mulighet til å komme deg til et institutt på egenhånd.

Skjema under fylles ut, signeres og sendes inn elektronisk:

Henvendelse til virksomhet fysio- og ergoterapi

Se her for informasjon om utfylling av skjema

Søker du på vegne av noen?

Hvis det en annen enn søkeren selv som fyller ut søknaden på hans/hennes vegne, kreves en fullmakt signert av søkeren (den omsorgstrengende) for at kommunen skal kunne saksbehandle søknaden. 

Fullmakten finner du her. Denne kan det være greit å ha klar før du begynner utfyllingen av skjemaet. Fullmakten må skrives ut før den fylles ut for hånd og signeres. Scan eller ta bilde av fullmakten, last opp og legg ved filen i den elektroniske søknaden. Sjekk at bildet er tydelig og at dokumentet er lesbart. Vi godtar filformatene pdf., jpg., og png. 

Her finner du kontaktinfo til ansatte i virksomhet fysio- og ergoterapi.

Privatpraktiserende fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen og kontaktinformasjon

Du kontakter instituttet direkte. Dette er en del av helsetilbudet i kommunen.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
Navn Info
Helseinvest, Solakrossen 15, 4050 Sola (Coop-Mega, 2 etg.) Telefon: 40007977 E-post: fys@fys.no  Hjemmeside: www.fys.no
Arild Vaula
Birger Refsnes
Atle Haukland
Tone Skien Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi
Ole Langeland Spesialist i manuell terapi
Lars Lennart Nielsen Spesialist i manuell terapi
Tananger fysikalske institutt, Skibmannsvegen 2G, 4056 Tananger Telefon: 51699626 Hjemmeside: tanangerfysikalske.no
Bjørn Malmin
Sturla Haslerud Spesialist i ortopedisk fysioterapi

 

Fysioterapauter uten avtale med kommunen

Du kan kontakte fysioterapeuter uten driftsavtale selv, og uten henvisning fra lege. Du må da betale hele beløpet selv. Dette alternativet kan ha kortere ventetid. Søk på internett for kontaktinformasjon. 

 

Hva skjer etter at du har sendt inn henvendelse om kommunal fysioterapi?

Vi tar kontakt med deg. Ventetiden varierer, alt etter kommunens kriterier for prioritering og ledig kapasitet. Du kan lese mer om kriteriene for prioritering her. (PDF, 779 kB)

 

Hva koster det?

Det er egenandel på behandling hos kommunal fysioterapeut på lik linje med privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale. Les mer om egenandeler her

 

Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, har de egne priser.

 

Barn under 16 år, personer med godkjent yrkesskade, og de som får behandling i institusjon eller på kommunalt dagsenter er fritatt for egenandel.

 

Ønsker du å klage på en tjeneste?

Du kan ta kontakt med virksomhetsleder for fysio- og ergoterapi hvis du ønsker å klage eller gi en tilbakemelding. Klikk her for kontaktinformasjon til virksomhetsleder Gunn Laila Dahlseng .

Kontaktinfo

Sentralbord fysio- og ergoterapi
Tlf: 51653580

Adresse

Besøksadresse
Sola Sykehjem
Solkroken 6
4050 Sola

Tananger Bo- og Velferdssenter
Storevardvegen 25
4056 Tananger

Soltun Sykehjem
Fredtunvegen 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Virksomhet Fysio- og Ergoterapi
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Telefontid:
Man-fre 10-14