Avlastning for pårørende

Lenke til tjenestebeskrivelsen for avlastning. (PDF, 113 kB)

Hvem kan få avlastning?

Pårørende med særlig krevende omsorgsoppgaver for eget barn kan få tilbud om avlastning fra kommunen. Tilbudet er gratis.

Åsenhagen avlastningsbolig

Åsenhagen er en avlastningsbolig med store og luftige lokaler. De ansatte har lang erfaring innen avlastning, og god kompetanse for ulike behov. På Åsenhagen legger vi vekt på individuell oppfølging, tett samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere.Ordningen er fleksibel, og vi prøver å tilpasse avlastningsoppholdet så langt som mulig til de pårørendes behov.

Vi er opptatt av å være i aktivitet, og bruker nærområdet rundt oss til ulike aktiviteter. I tillegg har vi tilgang til transport som gjør at vi kommer oss på lengre turer i nærmiljøet.

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med avdelingsleder for en samtale og omvisning.

 

Hvordan søke?

Søk helse- og omsorgstjenester

Hva skjer etter at jeg har søkt?

En saksbehandler vil ta kontakt for å vurdere behovet deres. 

Dere kan også få tilbud om en omvisning i avlastningsboligen. 

Tilbakemelding

Har du en tilbakemelding som gjelder tilbudet ved Åsenhagen avlastningsbolig, kan du kontakte avdelingsleder ved boligen.

Har du klage på vedtak/avslag om vedtak? Ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret. 

Lenke til Tjeneste- og koordineringskontoret.

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 90673752
Mob: 90673752

Adresse

Besøksadresse
Åsenvegen 92
4055 Sola

Postadresse
Sola kommune
Åsenhagen
Postboks 99
4097 Sola

Kart