Botilbud for funksjonshemmede

Hva tilbyr vi?

Kommunen har ulike boliger for personer med funksjonshemming:

  • leilighet med bemanning hele døgnet, for personer som har ulike behov for tilrettelegging og støtte fra fagpersoner
  • frittliggende leilighet som du leier av kommunen, for personer som kan klare seg med bistand fra miljøtjenesten
  • barnebolig for barn under 18 år med omfattende funksjonshemming

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke om botilbud fra kommunen dersom du

  • av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe deg en egnet bolig selv
  • har behov for særlig tilpasning på grunn av funksjonshemming

Slik søker du

Søk om bolig her

Se her for mer informasjon om utfylling av skjema

Hva skjer etter at du har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?

For priser, ta kontakt med Boligkontoret på telefon 474 84 021. Du tegner leiekontrakt med Sola kommune og betaler husleie etter kommunale satser.

Du kan også på visse vilkår søke om bostøtte. Les mer om bostøtte her.

Tilbakemelding

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK) her.

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 90673752
Mob: 90673752

Adresse

Besøksadresse
Miljøtjenesten Sola
Lensmannskroken 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Miljøtjenesten
Postboks 99
4097 Sola
 

Kart