Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en måte å assistere personer med funksjonshemning som trenger hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Man ansetter selv assistenter som kan hjelpe med gjøremål man ikke klarer selv. Slik får man mulighet til å ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.
BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Du kan ha krav på BPA hvis du
  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse

For mer informasjon om retten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d.

Slik søker du

Søk helse- og omsorgstjenester

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 90673752
Mob: 90673752