Miljøtjenesten

Hvem kan få tilbudet?

Miljøtjenesten er for personer med psykisk og fysisk funksjonshemning. Formålet er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.
 
Er du funksjonshemmet og har behov for opplæring, veiledning og praktisk bistand i dagliglivet, kan du søke om tilbudet. Du kan bo i egen bolig eller i en av kommunens tilrettelagte boliger.
 

Hva tilbyr vi?

Hjelpen blir tilpasset ditt individuelle behov. Den kan bestå av

  • motiverende samtaler
  • hjelp til å være selvstendig i dagliglivet
  • praktisk hjelp til det du ikke klarer selv

Slik søker du

Søk her

I søknadsskjemaet beskriver du hva du trenger hjelp til og hvilke tjenester du ønsker. Vi finner det tilbudet som passer best for deg og din helsetilstand.

Hva skjer videre etter at du har søkt?

En saksbehandler vil ta kontakt med deg for å vurdere dine behov. 

Tilbakemelding

Ta kontakt med virksomhetsleder om du ønsker å gi oss en tilbakemelding på tilbudet.

Har du klage på vedtak/avslag, ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK) her. 

Adresse

Besøksadresse
Miljøtjenesten Sola
Lensmannskroken 21
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Miljøtjenesten
Postboks 99
4097 Sola
 

Kart