Syns- og hørselskontakt

Hva gjør en synskontakt?

Synskontakten kan hjelpe deg som har nedsatt syn med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Synskontakten kan også hjelpe med å søke synshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Hva gjør en hørselskontakt?

Hørselskontakten kan hjelpe deg som har nedsatt hørsel med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen. Hørselskontakten kan også hjelpe med å søke hørselshjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Hvordan søke?

Søk her

Les her for informasjon om utfylling av skjema

Alternativt kan helsepersonell du allerede har kontakt med, fastlegen din eller bestillerkontoret, henvise deg til oss.

Hva koster det?

Det er gratis å motta tjenester fra synskontakt eller hørselskontakt.

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg så snart vi har ledig kapasitet.