Kreftomsorg

Hjemmetjenesten har en kreftsykepleier som bistår med:

  • samtaler
  • oppfølging
  • helse og omsorg

Kreftsykepleieren er med på tilrettelegging av hverdagen for kreftsyke og pårørende på best mulig måte sammen med hjemmetjenesten i kommunen.

Kreftsykepleier jobber tverrfaglig med andre yrkesgrupper som fastlege, kreftlege, fysioterapeut, prest, diakon og sosionom.

Kreftsykepleieren hjelper pasienter under og etter kreftbehandling, og bidrar til en verdig avslutning på livet.

Se også informasjon om lindrende behandling

Søk her

Les mer om utfylling av skjema her

Tjenesten er gratis.

 

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 906 73 752
Mob: 906 73 752