Lege

Legevakt

Hvis det står om liv, ring 113.

Sola kommune har døgnåpen legevakt sammen med Stavanger kommune. Ved akutt behov for helsehjelp kan du komme uten å ringe på forhånd. Ring ellers og avtal tid for oppmøte. 

Legevakten finner du ved Stavanger sykehus med inngang fra Armauer Hansens vei 30. 

Nattestengt hoveddør

Hoveddøren til legevakten er stengt fra klokken 23.00-07.00. Pasienter kan bruke porttelefonen som har kamera og toveiskommunikasjon. Inngangen er tydelig merket med opplyst informasjonsskilt.

Parkering

På utsiden av bygget står det en parkeringsautomat. Se skilter for parkering. Det finnes en gratis 10-minutters P-plass for henvendelser som haster veldig.

Fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege.

Finn en fastlege her

  • Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.
  • Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.
  • Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel.
  • Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Du kan bytte lege opptil to ganger per år, og ytterligere én gang hvis du flytter. Et skifte er gyldig fra kommende månedsskifte, men legen får ikke vite om byttet før den 10. i måneden.

I selvbetjeningsløsningen Min fastlege på helsenorge.no kan du finne mer informasjon om din fastlege og bestille legetime. For å logge deg på løsningen må du oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.

Frikort

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Les mer om frikort på helsenorge.no.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og omsorgstjenester. Legen har sammen med kommunalsjef levekår et overordnet ansvaret for kommunens legetjenester, herunder fastlegene, sykehjemslegene og helsestasjonslegene. 

Kontaktinformasjon

Kommuneoverlege i Sola: Pernille Hegre Sørensen, telefon: 945 46 433.

Smittevern

Kommuneoverlegen har det overordnede ansvaret for å forebygge smitte og behandling av smittsomme sykdommer.

Varsling av smitte
Ved utbrudd av smittsomme sykdommer i barnehager og institusjoner skal smittevernlegen kontaktes snarest. Smittevernlegen varsler videre til aktuelle instanser som legevakt, fastleger, mattilsynet, fylkeslegen og folkehelseinstituttet.

 

Kontaktinfo

Legevakt
Tlf: 116 117
Mob: 51 51 02 02

Adresse

Stavanger legevakt
Armauer Hansensvei 30
4011 Stavanger

Kart