Lindrende behandling

Dette er et tilbud til deg som er alvorlig syk og har behov for lindrende behandling. 

Sola kommune tilbyr

hjemmesykepleie
kreftsykepleier
demenskoordinator
opphold på lindrende enhet
oppfølging fra fysioterapeut, ergoterapeut, diakon og/eller prest
kontakt med frivillige organisasjoner og tilbud
kontakt med spesialhelsetjenesten
palliativ plan – en plan for lindring og best mulig livskvalitet (PDF, 3 MB)

Kontakt tjeneste- og koordineringskontoret for mer informasjon. 

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 51 65 35 50