Stangelandsenteret

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen har kurs, grupper og individuell veiledning til deg som ønsker

  • trening, aktivitet og bevegelsesglede
  • gode matvaner
  • stressmestring og økt livskvalitet
  • bedre søvn
  • å slutte med eller redusere bruken av røyk eller snus
  • en sosial møteplass

Se her for mer informasjon om frisklivssentralen og oversikt over fullstendig tilbud.

Voksenopplæring

Sola voksenopplæring har undervisning i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige, grunnskoleopplæring for voksne og spesialundervisning for voksne med særskilte behov. Vi har også introduksjonsprogram og avdeling for tospråklige lærere. 

Her kan du lese mer og søke om plass

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for alle innbyggere i Sola kommune over 16 år. Du kan ta direkte kontakt dersom du opplever milde til moderate symptomer på angst eller depresjon, stress, belastninger, begynnende rusproblemer eller søvnvansker.

Tilbudet består hovedsakelig av ulike kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi. 

Her kan du lese mer om tilbudet.

Frivilligsentralen

På frivilligsentralen kan du melde deg opp som frivillig, eller finne en frivillig som kan hjelpe deg. Trenger du noen å gå tur med, noen å handle med, små oppdrag, følge til lege, følgehjelp, leksehjelp, tolk eller lignende, kan du ta kontakt med frivilligsentralen. 

Mer informasjon og kontaktinfo finner du her.

Adresse

Kleppvegen 10
4050 Sola

Kart