Symptomer? Trenger du å koronateste deg?

Hold deg hjemme!

Har du nyoppståtte luftveissymptomer, bør du holde deg hjemme.

Les mer: Nyoppståtte luftveissymptomer - fhi.no

Hva er nyoppståtte luftveissymptomer?

Det kan være hodepine, tett nese, feber, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Ulike virus og bakterier kan gi luftveissymptomer. 

Hvor lenge bør du være hjemme?

Du bør være hjemme til formen din er bra. Restsymptomer som rennende nese, snørr, hås stemme, og litt hoste er greit. 

Unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner

Se egne råd for risikogrupper her.

Trenger du teste deg?

Koronatesting er ikke lenger nødvendig for personer uten risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19. Selvtester er tilgjengelig for deg som likevel ønsker å teste deg. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er de samme uavhengig av testresultat: hold deg hjemme dersom du føler deg syk.

Selvtester til personer i risikogruppe i forbindelse med Paxlovid-behandling

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt. 

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen. Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Apotek skal kun utlevere Paxlovid etter blå resept fra lege.

Her kan du hente selvtester i Sola​

Ved selvtesting kan du bruke alle covid-19-selvtester som er CE-merket. Du kan kjøpe selvtester på apotek/butikk.

Personer som oppholder seg, eller er bosatt i Sola kommune, kan hente gratis selvtester på kommunens utleveringssted:

Rådhuset i Sola, foajeen, Rådhusvegen 21, Sola sentrum
Åpningstid: kl. 08.00 - 15.30, mandag - fredag
. Her er det tilgjengelig 5pk-tester for de som skal gjennomføre tester daglig i 4 dager (for de med forhøyet risiko for å utvikle alvorlig sykdom)

Gratis selvtester fra kommunen er ikke beregnet til  arbeidsgivere for testing av egne ansatte, av organisasjoner eller ved arrangementer. 

Positive selvtester trenger ikke registreres via kommunens nettsider. 

Det vurderes ikke lenger som nødvendig å begrense smitten med andre anbefalinger enn at syke personer holder seg hjemme. 

Etter hvert vil det utover testing til koronasertifikat, kun testes på klinisk indikasjon. Det vil si at det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner.

Slik gjennomfører du selvtest hjemme

 • Testene tåler ikke frost, og skal være romtempererte før de brukes. De skal heller heller ikke utsettes for unødvendig lys.
   
 • Bruksanvisning som følger med testene viser testing i nese, en prøve fra nesen til selvtesting vil fange opp de fleste smittede. Men prøvetaking fra svelg (hals) og neste vil sannsynligvis fange opp noen flere tilfeller av Omikron-varianten.
   
 • Spesielt voksne personer med symptomer kan ta prøve fra både svelg og nese når de gjør selvtester (med prøve fra svelg først) slik at sannsynligheten for å fange opp smitte blir høyest mulig.
   
 • Neseprøve bør benyttes alene dersom det oppleves som ubehagelig eller vanskelig å teste seg i svelget (halsen).
   
 • Mindre barn bør fortrinnsvis fortsatt testes med kun neseprøve, da mange barn synes det er ubehagelig med halsprøver.

 

Slik gjennomfører du selve prøvetakingen

 • Følg bruksanvisningen til testen ved prøvetaking, men ta prøve fra svelget før den samme prøvepinnen brukes til prøvetaking fra nese (se illustrasjoner under). 
   
 • Svelg skal ikke testes alene.
   
 • Prøvetaking fra svelg bør gjøres om morgenen før inntak av mat og drikke, eventuelt minst 30 minutter etter inntak av mat og drikke (noen mat- og drikkevarer har vist seg å kunne påvirke testresultatet). Lykke til!

    Åpne munnen og stryk prøvepinnen langs området der mandlene er (eller kunne vært). Stryk hver side ca 4 ganger. Bruk gjerne et speil. Folkehelseinstituttet   

PCR-test

Onsdag 29. juni var siste dag med PCR-testing ved kommunal teststasjon. Kommunen er forberedt på å kunne gjenoppta PCR-testing dersom smittesituasjonen skulle ta seg kraftig opp og nye smittevarianter kommer.

Hvis du ønsker å registrere en test i koronasertifikatet ditt, må du kontakte privat helseaktør og bestille PCR-test der. Flere private tilbyr fortsatt koronatesting. 


Hva om jeg trenger negativ test før reise?

Ta kontakt med privat helseaktør. For privat hurtigtesting til koronasertifikat og reiser, kan du kontakte Salubritas  og Nordicdx. De to private aktørene tar også PCR-test.


Hvem tester turister og gjestearbeidere?

Testing av gjestearbeidere, bekreftelse før reiser, studier, konkurranser og lignende må bestilles hos privat helseaktør/bedriftshelsetjeneste.

Kontakt legevakten på 116 117 hvis du er turist eller besøkende i Sola uten fastlege i regionen og får symptomer på covid-19 med behov for legeundersøkelse.

 

Private tilbydere av hurtigtester

Private aktører som tar hurtigtest, tar kun tester for koronasertifikat til arrangementer og reiser. De tar ikke hurtigtester i forbindelse med smittesporing og karantene.

Klinikk Spero tilbyr hurtigtesting på Stavanger lufthavn, Sola og i Sandnes.

Salubritas har teststasjoner for hurtigtesting (på Strandkaien nedenfor Stavanger konserthus og i Sandnes sentrum. 

Andre tilbydere på Nord-Jæren av gratis hurtigtest til arrangementer med koronasertifikat:

NordicDx AS. Se nettsiden NordicDx

International SOS. Se nettsiden International SOS.

 

Lurer du på noe?

Har du generelle spørsmål om korona? Besøk helsenorge.no og du kan også bruke chatten nederst i høyre hjørne der. 
Dersom du er syk og trenger helsehjelp, må du kontakte fastlegen. Har du eller noen nær deg behov for akutt helsehjelp, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.