Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Hjemmehjelpen bidrar med rengjøring i hjemmet, som:

  • støvsuging
  • vask av gulv
  • støvtørk
  • vask av bad
  • nye løsninger, veiledning og opplæring slik at du selv kan gjøre rent

Du må selv skaffe renholdsutstyr og vaskemidler. 

Under beskriver vi hva som ligger i tjenesten:

Praktisk bistand- daglige gjøremål (PDF, 121 kB)

Praktisk bistand - opplæring (PDF, 220 kB)

 

Søk om hjemmehjelp her

Hva koster det?

Priser hjemmehjelp
Grunnbeløp Nettoinntekt Timesats Maksimal mnd-sats
Under 2G 0 - 222 953 220 220
Inntekt 2-3G 222 954 - 334 430 369 1031
Inntekt 3-4G 334 431 - 445 907 442 1929
Inntekt 4-6G 445 908 - 668 861 454 3962
Inntekt over 6G 668 862 - 515 4416

Kontakt

Hjemmehjelp Tananger: 51 94 45 04
Hjemmehjelp Sola: 479 77 647

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi en tilbakemelding, ta kontakt med Inger Flood-Engebretsen.

Klage på vedtak

Har du klage på et vedtak, ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret her.