Hjemmerehabilitering

Hjemmerehabilitering betyr at du får rehabilitering i eget hjem, på egne premisser og med mål om å delta i eget liv. Teamet som kommer hjem til deg består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier.

I hjemmet ditt kan vi trene på den trappa du skal gå i for å hente avisa, trene på å lage mat eller finne løsninger som kan gjøre hverdagen enklere for deg.

Hvem kan få hjemmerehabilitering?

Du bor i Sola kommune og har ikke lenger samme funksjonsnivå som før. Du må være over 18 år.

Du ønsker å klare deg selv hjemme i størst mulig grad, men det kan være at du sliter med å mestre personlig stell, matlaging, vareinnkjøp eller andre daglige aktiviteter som er viktige for deg.

Hvordan søke?

Søk helse- og omsorgstjenester 

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer når du blir tildelt hjemmerehabilitering?

Noen fra team hjemmerehabilitering kommer hjem og kartlegger hjemmesituasjonen sammen med deg.

  • Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?
  • Hvilken type opptrening er det behov for?
  • Er det behov for hjelpemidler i hjemmet?

Sammen med deg ønsker vi å lage en tilpasset plan for rehabiliteringen, og sette noen konkrete, realistiske og gjennomførbare mål.

Hvor lenge varer hjemmerehabilitering?

Det er en tidsbegrenset tjeneste. I første omgang varer rehabiliteringen i opptil fire uker. Hvis behovet endrer seg, det oppstår noe akutt, eller det er hensiktsmessig utfra totalsituasjon, kan tjenesten forlenges. 

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding ta kontakt med team hjemmerehabilitering her.

Følg oss gjerne på vår Facebook side.!