Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme eller i omsorgsbolig.

Dersom du ikke kan ivareta din egen helse på en forsvarlig måte, har du rett til nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke og funksjonshemmede slik at de kan klare seg i eget hjem og bo hjemme så lenge som mulig.

Hjemmesykepleien tilbyr tjenester 24 timer i døgnet, og hjelpen du mottar fra hjemmesykepleien er gratis.

Slik søker du

For å søke hjemmesykepleie, fyller du ut søknadsskjemaet:

Søk om helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjemaet er felles for helse- og omsorgstjenester i Sola kommune. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. 

Les mer om hvordan du kan søke. 

Når du har søkt vil tjeneste- og koordineringskontoret (TKK) ta kontakt med deg og kartlegge dine ressurser og behov. Du vil få et vedtak som beskriver hvilken hjelp du vil motta.

Hjemmesykepleiens oppgaver

Hjemmesykepleien gir hjelp i tråd med det som står i vedtaket.  De som arbeider i hjemmesykepleien, har ulik utdannelse og kompetanse. Hvem som kommer til deg, vil være avhengig av hvilke behov du har.

Eksempler på hva du kan få hjelp til:

  • Tilrettelegging, behandling og opplæring, knyttet til helserelaterte utfordringer/situasjoner
  • Kreftomsorg og lindrende behandling
  • Kartlegging og oppfølging av personer med demens
  • Kartlegging og forebygging av underernæring
  • Tilbud om og opplæring i mestrings -og trygghetsskapende teknologi

Når behovet ditt endrer seg

Dersom behovet for hjelp endrer seg, kan enten du, dine pårørende eller hjemmesykepleien melde fra til TKK slik at vedtaket ditt kan bli endret.

Hvordan kan jeg klage på vedtaket?

Du kan klage på vedtaket ditt til Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK). Skriftlig klage sendes på e-post til tjeneste- og koordineringskontoret . Du kan også sende inn klagen per post.

Les mer om Tjeneste- og koordineringskontoret (TKK).

 

Tilbakemelding eller klage på utførelsen av tjenesten

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding på utførelsen av tjenesten, må du ta kontakt med hjemmesykepleien der du bor eller hører til. 

 

Har du spørsmål?

Hjemmesykepleien i Sola kommune er delt inn i Sola sør, Sola nord og Tananger. Se kontaktinformasjon under:

 

 

Mer informasjon om hjemmesykepleien