Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. 
 
Personen ansetter selv assistenter som kan hjelpe med gjøremål som han eller hun ikke klarer selv. Målet er at personen får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.
 

Hvem kan søke?

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. 
Du kan ha krav på tjenester organisert som BPA når du
  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse

For mer informasjon om retten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d

Slik søker du

Søk helse- og omsorgstjenester

 

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 51 65 35 50