Hjelpemidler og velferdsteknologi

Et hjelpemiddel er en gjenstand som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. Eksempler er rullestol, dusjkrakk, trappeheis, trykkavlastende puter og varmehansker.

Hvem kan låne hjelpemidler?

Har du nedsatt funksjon på grunn av skade eller sykdom kan du låne tekniske hjelpemidler for en kortere eller lengre periode.

Ulike hjelpemidler du kan søke om

Hjelpemidler og velferdsteknologi

Hjelpemidler for kortere perioder (inntil 3 måneder om gangen)

Hvis du har behov for et hjelpemiddel i en kortere periode, som for eksempel etter en operasjon, kan du låne fra kommunens korttidslager.

Bestill hjelpemiddel her

Beskriv ditt behov nøye. Ved behov for rullestol trenger vi at du oppgir vekt og høyde. Hvis du har kommunale helsetjenester fra før (for eksempel hjemmetjeneste eller miljøtjeneste) kan du be dem om hjelp.

Hvor lenge kan du låne hjelpemidlene fra korttidslagret?

Etter tre måneder må hjelpemidlene fra korttidslageret
Bestill innlevering av lånt hjelpemiddel her

Hvilke hjelpemidler kan du låne i en kortere periode?

Noen eksempler på hjelpemidler du kan låne, er:

  • rullator
  • toalettforhøyer
  • badekarbrett
  • toalettstol
  • dusjkrakk
  • manuell rullestol

Uthenting av hjelpemidler

Vi ønsker at du selv eller noen som kan hjelpe deg kommer å hente hjelpemiddelet selv i lagerets åpningstider. Kan du ikke hente selv leverer vi det ut til deg ved første tilgjengelige tidspunkt.

Hva koster det?

Kommunen dekker utlån av hjelpemidler fra korttidslageret.

Reparasjon av hjelpemidler

Bestill reparasjon av hjelpemiddel her

Klage og tilbakemelding

Alle klager og tilbakemeldinger vedrørende hjelpemidler, kan sendes til tjeneste- og koordineringskontoret, TKK.

 

Hjelpemidler for lengre perioder (over 2 år)

Hvis du har et varig behov for et hjelpemiddel (over 2 år), kan du søke NAV om varig utlån. Søknaden må inneholde en faglig vurdering av dine behov og funksjon.

Ler mer om hjelpemiddelsentralen på NAV sine sider.

Hvordan går du frem?

Hvis du har kommunale helsetjenester fra før, kan du be de om hjelp (for eksempel hjemmetjeneste eller miljøtjeneste). 

Du kan også søke hjelp av fysio- og ergoterapitjenesten. 

Søk her

Les her for informasjon om utfylling av skjema

Les mer om hjelpemidler på NAV sine sider.

Uthenting av hjelpemidler

Hjelpemidlene blir levert til hjelpemiddellageret for videre distribusjon. Vi kontakter deg i forbindelse med utlevering. Vi ønsker at du kommer til hjelpemiddellageret og henter hvis det er mulig, hvis ikke blir det kjørt ut til deg ved første tilgjengelige tidspunkt.

Hva koster det?

De fleste hjelpemidler ved varig behov (over 2 år) dekkes av folketrygden.

Reparasjon av hjelpemidler

Hvis du har fått et hjelpemiddel til langtidsutlån som trenger reparasjon, ta kontakt med den som hjalp deg med å søke om hjelpemiddelet. Ellers kan du kontakte fysio- og ergoterapitjenesten her.

Klage og tilbakemelding

Alle klager og tilbakemeldinger vedrørende hjelpemidler kan sendes til tjeneste- og koordineringskontoret, TKK.

 

Hjelpemidler ved nedsatt syn eller hørsel

Hvis du har dårlig syn og/eller hørsel og har behov for hjelpemidler, kan du få hjelp til å søke av en syn- og hørselskontakt.

Søk hjelp av Syn- og hørselskontakt her

Les her for informasjon om utfylling av skjema

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er alt fra enkle produkter du kan kjøpe/skaffe selv, til avanserte hjelpemidler fra NAV og kommunen. Hjelpemidlene skal bidra til at du føler deg trygg hjemme.

Hva kan du gjøre selv?

Du kan selv kjøpe hjelpemidler som gjør hverdagen enklere. Det kan være lurt å tenke gjennom hva slags bolig du har, og hvilke muligheter boligen har for tilpasning dersom du skulle få fysiske utfordringer. Å tilpasse en bolig betyr å gjøre den egnet til å bo i, selv om du har eller får nedsatt funksjonsevne. Forslag til hjelpemidler du kan kjøpe selv:

  • Lyssensorer til nattlys i soverom, bad og gang
  • Robotstøvsuger
  • Robotgressklipper
  • Tidsstyring på for eksempel kaffetrakter

Kontakt kommunens boliggruppe dersom du trenger hjelp i forhold til tilpasning, les mer om boliggruppen her.

Hva kan kommunen bidra med?

Trygghetsalarm 

Trygghetsalarm er en alarm som du bærer på deg. Alarmen skal kun benyttes i akutte situasjoner. Hvis du utløser en trygghetsalarmen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme hjem til deg. Alarmen kan bæres rundt halsen som et "smykke" eller på armen som en "klokke".

Elektronisk lås, E-lås

Dersom du har trygghetsalarm får du også elektronisk lås, e-lås. Hjemmetjenesten benytter e-lås på døren for å kunne åpne døren hvis du selv ikke kan åpne, slik som ved en akutt situasjon ved utløst trygghetsalarm. Hjemmetjenesten monterer som regel e-lås uten kostand. Enkelte eldre dører trenger tilpasninger, disse tilpasningene gjøres og betales av innbygger.

Hjelp til å ta medisiner

Medisineringsstøtte er et apparat som gir deg et varsel når det er tid for å ta medisinene. Dersom medisinene ikke blir tatt til rett tid, sendes en melding til dine pårørende eller til responssenteret i kommunen. Den som mottar meldingen vil da ta kontakt for å finne ut hvorfor medisinen ikke er tatt.

Hvem kan få tilbudet?

Eldre, funksjonshemmede og andre som har behov for hjelp og som trenger økt trygghet og selvstendighet. Alarmene er enkle å bruke så du trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikehold.

 

Søk helse- og omsorgstjenester

Les her for informasjon om utfylling av skjema

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Når vi har mottatt din søknad, tar vi kontakt og vurderer din situasjon og om du har behov for tekniske hjelpemidler.

Hva koster det?

Velferdsteknologi er gratis for de som får velferdsteknologi som en del av helsehjelp. Trygghetsalarmer har abonnementspriser.
Priser trygghetsalarm
Pris for Nettoinntekt Sats
Etableringsgebyr 500
Abonnementsavgift, inntekt under 2G 0 - 199 716 210
Abonnementsavgift, inntekt 2-3G 199 717 - 299 574 333
Abonnementsavgift, inntekt 3-4G 299 575 - 399 432 459
Abonnementsavgift, inntekt over 4G 399 433 574
Erstatningsgebyr 795

 

Reparasjon av hjelpemidler

Hvis du har fått et teknisk hjelpemiddel og trenger teknisk support eller reparasjon, ta kontakt med tjeneste- og koordineringskontoret, TKK.

Klage og tilbakemelding

Alle klager og tilbakemeldinger vedrørende hjelpemidler kan sendes til tjeneste- og koordineringskontoret, TKK.

 

 

Kontaktinfo

Sentralbord fysio- og ergoterapi
Tlf: 51 65 35 80
Bjørn Storegraven
Driftsleder
Tlf: 915 62 411
Mob: 915 62 411
Arild Finnesand
driftsleder /amb vaktm hjelpeml
Tlf: 51 65 35 15
Mob: 913 86 776

Adresse

Besøksadresse
​Helsehuset - underetasjen
Soltunvegen 8
4050 Sola

Postadresse
​Sola kommune
Hjemmetjenesten
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Tjeneste- og koordineringskontoret
Mandag-fredag 7.45-15.15

Utlevering av hjelpemidler fra korttidslager
Tirsdag-fredag 7.00-09.00