Hjelpemidler og velferdsteknologi

Et hjelpemiddel er en gjenstand som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. Eksempler er rullestol, dusjkrakk, trappeheis, trykkavlastende puter og varmehansker.

Hvem kan låne hjelpemidler?

Har du nedsatt funksjon på grunn av skade eller sykdom kan du låne tekniske hjelpemidler for en kortere eller lengre periode.

Ulike hjelpemidler du kan søke om

Hjelpemidler for kortere perioder (inntil 3 måneder om gangen)

Hvis du har behov for et hjelpemiddel i en kortere periode, som for eksempel etter en operasjon, kan du låne fra kommunens korttidslager.

Bestill hjelpemiddel her

Beskriv ditt behov nøye. Ved behov for rullestol trenger vi at du oppgir vekt og høyde. Hvis du har kommunale helsetjenester fra før (for eksempel hjemmetjeneste) kan du be dem om hjelp.

Hvor lenge kan du låne hjelpemidlene fra korttidslagret?

Etter tre måneder må hjelpemidlene fra korttidslageret
Bestill innlevering av lånt hjelpemiddel her

Hvilke hjelpemidler kan du låne i en kortere periode?

Noen eksempler på hjelpemidler du kan låne, er:

 • rullator
 • toalettforhøyer
 • badekarbrett
 • toalettstol
 • dusjkrakk
 • manuell rullestol

Uthenting av hjelpemidler

Vi ønsker at du selv, eller noen som kan hjelpe deg, kommer å henter hjelpemiddelet selv i lagerets åpningstider. Kan du ikke hente selv leverer vi det ut til deg ved første tilgjengelige tidspunkt.

Hva koster det?

Kommunen dekker utlån av hjelpemidler fra korttidslageret.

Reparasjon av hjelpemidler

Bestill reparasjon av hjelpemiddel her

Klage og tilbakemelding

Alle klager og tilbakemeldinger vedrørende hjelpemidler, kan sendes til virksomhetsleder Gunn Laila Dahlseng

 

Hjelpemidler for lengre perioder (over 2 år)

Hvis du har et varig behov for et hjelpemiddel (over 2 år), kan det søkes NAV om varig utlån. Søknaden må inneholde en faglig vurdering av dine behov og funksjon. 

Ler mer om hjelpemiddelsentralen på NAV sine sider.

Hvordan går du frem?

Hvis du har kommunale helsetjenester fra før, kan du be de om hjelp (for eksempel hjemmetjeneste eller miljøtjeneste). 

Du kan også søke hjelp av fysio- og ergoterapitjenesten. 

Henvendelse til fysio- og ergoterapi

Les mer om hjelpemidler på NAV sine sider.

Uthenting av hjelpemidler

Hjelpemidlene blir levert til hjelpemiddellageret for videre distribusjon. Vi kontakter deg i forbindelse med utlevering. Vi ønsker at du kommer til hjelpemiddellageret og henter hvis det er mulig, hvis ikke blir det kjørt ut til deg ved første tilgjengelige tidspunkt.

Hva koster det?

De fleste hjelpemidler ved varig behov (over 2 år) dekkes av folketrygden.

Reparasjon av hjelpemidler

Hvis du har fått et hjelpemiddel til langtidsutlån som trenger reparasjon, ta kontakt med den som hjalp deg med å søke om hjelpemiddelet. Ellers kan du kontakte fysio- og ergoterapitjenesten her.

Klage og tilbakemelding

Alle klager og tilbakemeldinger vedrørende hjelpemidler kan sendes til virksomhetsleder Gunn Laila Dahlseng

 

Hjelpemidler ved nedsatt syn eller hørsel

Hvis du har dårlig syn og/eller hørsel og har behov for hjelpemidler, kan du få hjelp til å søke av en syn- og hørselskontakt.

Søk hjelp av Syn- og hørselskontakt her

Velferdsteknologi 

Velferdsteknologi er alt fra enkle produkter du kan kjøpe/skaffe selv, til avanserte hjelpemidler fra NAV og kommunen. Hjelpemidlene skal bidra til at du føler deg trygg hjemme, ha mulighet til å bo lengre i egen bolig og oppleve økt mestring selv med hjelp fra teknologien.

Sola kommune er i en omstillingsprosess med de teknologiske hjelpemidlene vi tilbyr. Med tiden vil vi tilby nye hjelpemidler som du kan søke om for å gjøre hverdagen enklere.

Hva kan du gjøre selv?

Du kan selv kjøpe hjelpemidler som gjør hverdagen enklere. Det kan være lurt å tenke gjennom hva slags bolig du har, og hvilke muligheter boligen har for tilpasning dersom du skulle få fysiske utfordringer. Å tilpasse en bolig betyr å gjøre den egnet til å bo i, selv om du har eller får nedsatt funksjonsevne. Forslag til hjelpemidler du kan kjøpe selv:

 • Lyssensorer til nattlys i soverom, bad og gang
 • Robotstøvsuger
 • Robotgressklipper
 • Tidsstyring på for eksempel kaffetrakter
 • Komfyrvarsler

Kontakt kommunens boliggruppe dersom du trenger hjelp i forhold til tilpasning, les mer om boliggruppen her.

Hva kan kommunen bidra med?

Kommunen kan tilby teknologiske hjelpemidler for deg som ønsker å bo hjemme, men trenger noen verktøy for å ha det trygt og godt, og mulighet til å tilkalle hjelp hvis du trenger det. Velferdsteknologi er kostnadsfritt for de som får dette som en del av helsehjelpen fra kommunen.

Felles for alle tekniske hjelpemidler vi tilbyr, er at det vil bli individuelt vurdert hva som er det beste hjelpemiddelet for nettopp deg eller ditt familiemedlem. 

Trygghetsalarm 

Trygghetsalarm er en alarm som du bærer på deg. Alarmen skal kun benyttes i akutte situasjoner. Hvis du utløser en trygghetsalarmen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme hjem til deg. Alarmen kan bæres rundt halsen som et "smykke" eller på armen som en "klokke".

Mistet alarmsmykke må erstattes med kr. 867,-. Denne satsen blir regulert årlig med virkning fra 1. januar. Ved avslutning av tjenesten må alt utstyr leveres tilbake til Sola kommune. Ved tapt utstyr vil du bli fakturert.

Dersom behovet ditt endrer seg og du får behov for andre produkter innen velferdsteknologi, vil det være mulig å kople disse opp i systemet du har. Andre produkter kan være:

 • døralarm
 • dørsensor
 • fallsensor
 • bevegelsessensor
 • kameratilsyn
 • trygghetsalarm med sporing, såkalt gps

Elektronisk lås, E-lås

Dersom du har trygghetsalarm får du også elektronisk lås, e-lås. Hjemmetjenesten benytter e-lås på døren for å kunne åpne døren hvis du selv ikke kan åpne, slik som ved en akutt situasjon ved utløst trygghetsalarm. Hjemmetjenesten monterer som regel e-lås uten kostand. Enkelte eldre dører trenger tilpasninger, disse tilpasningene gjøres og betales av innbygger.

Hjelp til å ta medisiner

Medisineringsstøtte er et apparat som gir deg et varsel når det er tid for å ta medisinene. Dersom medisinene ikke blir tatt til rett tid, sendes en melding til dine pårørende eller til responssenteret i kommunen. Den som mottar meldingen vil da ta kontakt for å finne ut hvorfor medisinen ikke er tatt.

Hvem kan søke?

Hvem kan få tilbudet?

Eldre, funksjonshemmede og andre som har behov for hjelp og som trenger økt trygghet og selvstendighet. Alarmene er enkle å bruke så du trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikehold.

Her kan du lese tjenestebeskrivelsen for helsetjenester i hjemmet (PDF, 144 kB)

Hvordan søke?

Søk helse- og omsorgstjenester

Les her for informasjon om utfylling av skjema

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Når vi har mottatt din søknad, tar vi kontakt og vurderer din situasjon og om du har behov for tekniske hjelpemidler.

 

Reparasjon av hjelpemidler

Bestill reparasjon av hjelpemiddel her eller ta kontakt med fysio- og ergoterapi sentralbord, tlf 51 65 35 80.

Klage og tilbakemelding

Alle klager og tilbakemeldinger vedrørende hjelpemidler kan sendes til virksomhetsleder Gunn Laila Dahlseng.  Kontaktinformasjon til virksomhetsleder Gunn Laila Dahlseng finner du her..

Kontaktinfo

Sentralbord
Tlf: 40434045
Arild Finnesand
driftsleder /amb vaktm hjelpeml
Tlf: 51653515
Mob: 91386776
Terje Levardsen
Ole-Jacob Torp
Mob: 45658943

Adresse

Besøksadresse
​Helsehuset - underetasjen
Soltunvegen 8
4050 Sola

Postadresse
​Sola kommune
Fysio- og ergoterapi
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Mandag - fredag: 7.00-14.30

Utlevering av hjelpemidler fra korttidslager
Tirsdag - fredag: 7.00 - 09.00
Mandag - fredag: 13.30 - 14.30