Hjemmehjelp

Hva er hjemmehjelp?

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Hjemmehjelpen bidrar med rengjøring i hjemmet, som:

  • støvsuging
  • vask av gulv
  • støvtørk
  • vask av bad
  • nye løsninger, veiledning og opplæring slik at du selv kan gjøre rent

Du må selv skaffe renholdsutstyr og vaskemidler. 

 

Søk om hjemmehjelp her

Hva koster det?

Priser hjemmehjelp
Grunnbeløp Nettoinntekt Timesats Maksimal mnd-sats
Under 2G 0 - 202 702 210 210
Inntekt 2-3G 202 703 - 304 053 347 970
Inntekt 3-4G 304 054 - 405 404 416 1815
Inntekt 4-6G 405 405 - 608 106 427 3728
Inntekt over 6G 608 107 - 485 4154

Kontakt

Hjemmehjelp Tananger: 51 94 45 04
Hjemmehjelp Sola: 479 77 647

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi en tilbakemelding, ta kontakt med Inger Flood-Engebretsen.

Klage på vedtak

Har du klage på et vedtak, ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret her.

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 906 73 752
Mob: 906 73 752