Hjemmehjelp

Hva er hjemmehjelp?

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.

Hjemmehjelpen bidrar med rengjøring i hjemmet, som:

  • støvsuging
  • vask av gulv
  • støvtørk
  • vask av bad
  • nye løsninger, veiledning og opplæring slik at du selv kan gjøre rent

Du må selv skaffe renholdsutstyr og vaskemidler. 

 

Søk om hjemmehjelp her

Hva koster det?

Priser hjemmehjelp
Grunnbeløp Nettoinntekt Timesats Maksimal mnd-sats
Under 2G 0 - 199 716 210 210
Inntekt 2-3G 199 717 - 299 574 338 945
Inntekt 3-4G 299 575 - 399 432 405 1767
Inntekt 4-6G 399 433 - 599 148 416 3630
Inntekt over 6G 599 149 - 472 4044

Kontakt

Hjemmehjelp Tananger: 51 94 45 04
Hjemmehjelp Sola: 479 77 647

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi en tilbakemelding, ta kontakt med Inger Flood-Engebretsen.

Klage på vedtak

Har du klage på et vedtak, ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret her.

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 51 65 35 50