Hjemmerehabilitering

Hva er hjemmerehabilitering?

Hjemmerehabilitering betyr at du får rehabilitering i eget hjem, på egne premisser og med mål om å delta i eget liv. Teamet som kommer hjem til deg består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier.

I hjemmet ditt kan vi trene på den trappa du skal gå i for å hente avisa, trene på å lage mat eller finne løsninger som kan gjøre hverdagen enklere for deg.

Hvem kan få hjemmerehabilitering?

Du bor i Sola kommune og har ikke lenger samme funksjonsnivå som før. Du må være over 18 år.

Du ønsker å klare deg selv hjemme i størst mulig grad, men det kan være at du sliter med å mestre personlig stell, matlaging, vareinnkjøp eller andre daglige aktiviteter som er viktige for deg.

Hvordan søke?

Søk helse- og omsorgstjenester 

Se her for informasjon om utfylling av skjema.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer når du blir tildelt hjemmerehabilitering?

Noen fra team hjemmerehabilitering kommer hjem og kartlegger hjemmesituasjonen sammen med deg.

  • Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?
  • Hvilken type opptrening er det behov for?
  • Er det behov for hjelpemidler i hjemmet?

Finner vi svaret på disse spørsmålene, kan vi lage en rehabiliteringsplan sammen og jobbe ut ifra den.

Hvor lenge varer hjemmerehabilitering?

I første omgang varer rehabiliteringen i opptil fire uker.

Etter behandling vurderer vi sammen med deg om tjenesten skal avsluttes, eller om det er mest hensiktsmessig å forlenge.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret her.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med team hjemmerehabilitering.

Følg oss på Facebook!

Kontaktinfo

Team hjemmerehabilitering
Tlf: 94508779

Adresse

Besøksadresse
Sola Sykehjem
Solkroken 6
4050 Sola

Postadresse
Sola kommune
Virksomhet Fysio- og Ergoterapi
Team Hjemmerehabilitering
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Team hjemmerehabilitering
Mandag-fredag: 7.30-21.30
Lørdag, søndag og helligdager: 7.30-15.00