Hjemmesykepleie

Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme eller i omsorgsbolig.

Hjemmesykepleien bidrar til at personer som trenger hjelp skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Hjelpen blir tilpasset personens individuelle behov, og kan for eksempel være:

  • pleie og omsorg
  • sårstell og medisinsk behandling i samarbeid med lege
  • kreftomsorg hvor kreftsykepleier bistår med samtaler, oppfølging, pleie og omsorg etter behov. Du kan lese mer om kreftomsorg i kommunen her.
  • Lindrende behandling
  • veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen 
  • praktisk hjelp i hjemmet, som oppvask, tilbereding av mat eller andre aktiviteter

Hjemmesykepleie er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Mer informasjon 

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Sonegrenser i hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien i Sola kommune er delt inn i Sola sør, Sola nord og Tananger.

Hjemmesykepleie om natten dekker hele kommunen. Dersom din henvendelse kan vente, oppfordrer vi deg til å bruke bruker- og pårørendetelefonen på dagtid. 

Kontakt 

Kontaktinfo hjemmetjenesten

Sola sør
Kontaktinformasjon hjemmetjenesten for Sola sør
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 47978978 07.30-15.00
Bruker- og pårørendetelefon 90611604 07.30-23.00
Vakttelefon, natt 952 25 205 Kun natt

 

Sola nord
Kontaktinformasjon Sola nord
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 479 78 926 07.30-15.00
Bruker- og pårørendetelefon 918 80 360 07.30-23.00
Vakttelefon, natt 952 25 205 Kun natt

 

Tananger
Kontaktinformasjon Tananger
Kontakt Telefon Tidspunkt
Avdelingsleder 51 94 45 04 07.30-15.00
Bruker-/pårørende tlf 97502424 07.30-22.30
Vakttelefon, natt 91880360 Kun natt
Avdelingsleder brukerstyrt personlig assistent (BPA) 51 94 45 05 07.30-15.00

 

 

Klage

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 906 73 752
Mob: 906 73 752