Koordinering og individuell plan(IP)

 

Hvem kan søke om individuell plan?

Personer med behov for koordinerte og langvarige helse- og/eller omsorgstjenester kan søke om individuell plan.

Med koordinerte og langvarige tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og/eller omsorgstjenester og ha en viss varighet.

Ved tildeling av individuell plan vil det bli opprettet en koordinator.

Koordinator

Har du som barn/ungdom(16-18 år) eller ditt barn behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester kan du få oppnevnt en barnekoordinator. Er du over 18 vil du kunne bli oppnevnt en plankoordinator.

Les mer om koordinator og barnekoordinator her.

Hvordan søke?

Søk helse- og omsorgstjenester

Ønsker du å vite mer?

Les mer om individuell plan på helsedirektoratet sine sider her, eller ta kontakt for mer informasjon.

Her kan du som allerede er medlem i en individuell plan logge inn i DIPS Samspill-programmet for å få tilgang til planen, gjøre endringer, oppdatere kalenderen eller sende en intern melding.