Kontaktinformasjon for SUS

Kontaktinformasjon for SUS
Hva Hvor Når Telefon Faks
Tidlig melding / utskrivingsklare pasienter Tjeneste- og koordineringskontoret Hverdager 7.45-16.00 51 65 35 50 51 65 30 68
Vakthavende sykepleier Sola sjukeheim Helg og helligdager 945 30 285
Hjemmesykepleie Sola
Sola sone nord Døgntelefon 918 80 360
Sola sone sør Kl. 07.15-23.00 906 11 604
Tananger Dagtid 51 94 45 04 / 51 94 45 05
Tananger Kveldstid (kun spørsmål om innlagte pasienter) 907 71 481
Sola sjukeheim 51 65 35 65 51 69 85 90
Tananger bo- og hjemmetjenester, Tabo 51 94 45 00 51 94 45 01
Soltun (sykehjem) 51 29 15 55
Psykiatritjeneste 51 64 16 40 / 474 64 244 51 64 16 41
Postadresse Sola kommune, Tjeneste- og koordineringskontoret, Postboks 99, 4097 Sola