Kontaktinformasjon for SUS

Kontaktinformasjon for SUS
Hva Hvor Når Telefon Faks
Tidlig melding / utskrivingsklare pasienter Tjeneste- og koordineringskontoret Hverdager 7.45-16.00 51 65 35 50 51 65 30 68
Vakthavende sykepleier Sola sjukeheim Helg og helligdager 945 30 285
Hjemmesykepleie Sola Dagtid 479 78 978 / 479 77 7647 / 479 78 926
Sola sone nord Dagtid 488 69 891
Sola sone nord Kveldstid (kun spørsmål om innlagte pasienter) 918 80 360
Sola sone sør Dagtid 479 79 107
Sola sone sør Kveldstid (kun spørsmål om innlagte pasienter) 906 11 604
Tananger Dagtid 51 94 45 04 / 51 94 45 05
Tananger Kveldstid (kun spørsmål om innlagte pasienter) 907 71 481
Sola sjukeheim 51 65 35 65 51 69 85 90
Tananger bo- og hjemmetjenester, Tabo 51 94 45 00 51 94 45 01
Soltun alderspensjonat 51 29 15 55 51 65 32 18
Psykiatritjeneste 51 64 16 40 / 474 64 244 51 64 16 41
Postadresse Sola kommune, Tjeneste- og koordineringskontoret, Postboks 99, 4097 Sola