Kontaktinformasjon for SUS

Kontaktinformasjon for SUS
Hva Hvor Når Telefon Faks
Tjeneste- og koordineringskontoret Hverdager 07:45-16:00 51 65 35 50 / 906 73 752
Vakttelefon Helg og helligdager 945 30 285
Hjemmesykepleie Sone Sola nord Døgntelefon 952 25 205
Sone Sola nord Kveldstid (kun spørsmål om innlagte pasienter) 952 25 205
Sone Sola sør Kl. 07.15-23.00 400 37 535
Sone Sola sør Kveldstid (kun spørsmål om innlagte pasienter) 400 37 535
Tananger Dagtid 51 94 45 05 / 975 02 450
Tananger Kveldstid (kun spørsmål om innlagte pasienter) 907 71 481
Sola sjukeheim 474 66 509 51 69 85 90
Koordinator Kun dagtid ukedager 482 67 875
Tananger sykehjem (Tabo) 51 94 45 00 51 94 45 01
Soltun sykehjem 475 19 108
Psykiatritjeneste 51 64 16 40 / 474 64 244 51 64 16 41
Postadresse Sola kommune, Tjeneste- og koordineringskontoret, Postboks 99, 4097 Sola