Informasjon om koronavirus

  

Status

I Norge er det rapportert 4 655 personer smittet med koronavirus per onsdag 1. april. 

I Sola kommune er det registrert 12 smittede per tirsdag 31. mars. 

Se Stavanger universitetssykehus' (SUS) nettsider for statusoppdateringer om innlagte pasienter med koronasmitte. 

Informasjon

Informasjon om koronavirus

Kriterier for å bli testet for korona

Hvem skal testes?

Vi prioriterer hvem vi tester framover, ellers kan vi risikere å gå tom for testutstyr. Vi tester helsepersonell med bred pasientkontakt og pasienter som blir innlagt.

I tillegg testes:

 • pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse.
 • innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon.

Testing av personer med mistanke om smitte

For å kunne gjennomføre testing av personer som mistenkes å være smittet av koronaviruset, er det satt opp et telt utenfor legevakten på Stavanger universitetssykehus. Grunnen til dette er at man både ønsker å gjøre prøvetakingen av mistenkte tilfeller mer effektiv, men også for å få bedre utlufting i testområdet.

Føler du deg forkjølet eller syk?

Ved symptomer på akutt luftveisinfeksjon bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer, som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Du trenger ikke testes for covid-19 av denne grunn, men det anbefales at du holder deg hjemme ett døgn etter at du har blitt symptomfri. Se mer på Folkehelseinsittuttes (FHI) nettside.

Meld fra til Folkehelseinstituttet (FHI) om du har mistanke om koronavirus

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Du kan melde fra på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt deg fullmakt på Helsenorge.

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.
Her melder du fra til Folkehelseinstituttet (FHI)

Informasjon til deg som er smittet, mistenkt smittet, nærkontakt eller lavrisikokontakt

Stavanger kommune har laget en oppsummering av hva som gjelder for deg som er smittet, mistenkt smittet, nærkontakt eller lavrisikokontakt. Informasjonen bygger på Folkehelseinsitituttet sine anbefalinger. 

Hvem kan du kontakte?

Er du frisk, men har spørsmål om korona?

Ring informasjonstelefonen på tlf. 51 50 72 20. Åpningstider: Mandag til fredag klokken 09.00 - 18.00, lørdag og søndag kl. 10.00 - 16.00. 

Treffer du kriteriene for testing? 

Ring legevaktens koronatelefon på tlf. 51 91 40 30, fra kl. 09 - 22. Det er viktig at du ikke møter opp uten avtale.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset, og ikke finner svar på denne siden eller på FHIs nettsider, kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015.  Den er åpen kl. 08 - 18 på hverdager og kl. 10 - 16 i helgene.

Gjelder det andre sykdommer kan du kontakte legevakten på 116 117.

Kommuneoverlege i Sola kommune

Roman Benz (konst. kommuneoverlege, smittevernoverlege)
Telefon: 481 36 838
E-post: roman.benz@sola.kommune.no

Andre henvendelser til kommunen

Har du noe på hjertet som du mener kommunen bør være klar over eller noe du finner problematisk i disse dager? Da kan du ta kontakt med oss i kommunen på ansvarforhverandre@sola.kommune.no. Vi svarer på henvendelser tilsendt denne e-posten mandag til fredag i arbeidstiden. 

Sosial distansering

Karantene for alle som har vært i utlandet 

Alle som har vært i utlandet skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Hjemmeisolering er ikke lengre nødvendig for nordmenn som har kommet hjem fra utlandet. Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme til ett døgn etter at du føler deg frisk igjen. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

Sosial distansering er en måte å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. 16. mars presiserte Folkehelseinstituttet (FHI) råd om sosial distansering. Rådene gjelder for befolkningen generelt, de som er i hjemmekarantene og de syke som skal være i isolering.

Klikk for stort bilde   

 

 

 

 

 

 


Tiltak som gjelder befolkningen generelt

 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.
 • Du bør ha hjemmekontor hvis det er mulig og droppe kollektivtransport hvis mulig. 
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i en gruppe (gjelder ikke dere som bor sammen). Innendørs bør man minst ha to meters avstand (gjelder ikke dere som bor sammen). 
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen, men i små grupper og både ute og inne.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.
 • Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før.

Hjemmekarantene

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for de som er i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1-2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig.

Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Hjemmeisolering

De som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres – hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.

På folkehelseinstiuttets (FHI) nettsider kan du lese mer om hjemmekarantene og hjemmeisolering. 

Skoler, SFO og barnehager er stengt

Skoler, SFO og barnehager stenges

Skoler, SFO og barnehagene stenges fra og med fredag 13. mars til 13. april. Vedtaket kan utvides. Barn og ungdom skal ikke møte i barnehage eller på skolen/SFO.

Skriftlige eksamener i grunnskolen og videregående avlyses

Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen. Elever på grunnskolen skal ikke ha muntlig eksamen. Hva som skjer med muntlig eksamen for videregående elever er ennå ikke bestemt.

Tilbakebetaling av faktura for mars for barnehage og SFO 

Foreldre skal ikke betale for barnehage og SFO i perioden hvor disse tjenestene er stengt. 

Fakturaer for kommunale barnehage og SFO for mars måned ble utsendt tidligere og hadde forfall 15. mars. Vi jobber med å få kreditert fakturaen i sin helhet, og vil deretter betale ut hele innbetalte beløp for mars. På et senere tidspunkt vil du få ettersendt en ny faktura for de dagene barnehage og SFO har holdt åpent. 

Sola kommuner fakturer ikke for foreldrebetaling for private barnehage og SFO. Derfor må innbyggere som har barn i private barnehage/SFO ta direkte kontakt med sin barnehage/SFO for å undersøke mulighet for redusert foreldrebetaling i mars måned.

Hjemmeundervisning

Kommunene har plikt til å opprettholde elevenes opplæringsrett. Det innebærer at skolene så langt det er mulig vil tilrettelegge for at elevene får et tilbud i perioden. Elever i Solaskolen bruker Chromebook, og kommunikasjon mellom lærer og elev vil være basert på e-post og digitale plattformer.

For barn med store avlastningsbehov, vil kommunen gjøre individuelle vurderinger for å ivareta de aktuelle familiene.

Følg med på nett

På skolenes og barnehagenes hjemmesider/IST-direct vil det så fort som mulig komme praktisk informasjon om hvordan barn og elever skal forholde seg til situasjonen.

Barn som ikke kan være hjemme

Noen barn har rett til tilbud i barnehagen og skolen. Dette gjelder barn med foreldre/ foresatte i definerte kritiske samfunnsfunksjoner eller som har virksomhetskritiske oppgaver, og barn som har det ekstra vanskelig nå og som trenger tilbudet mest. 

Barn har rett til tilbud hvis barnet er under 12 år og begge foreldrene/ foresatte har arbeidsoppgaver som er nødvendige for å opprettholde samfunnssikkerheten. Unntaket er hvis du er alene med omsorgen for barnet eller hvis en av foreldrene ikke er i stand til å ivareta barnet, og den andre har en samfunnskritisk funksjon.

Eksempler på personer med samfunnskritiske oppgaver er personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren og redningstjenesten. 

Her kan du se listen over kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no).

Søknad om barnehage- og skoletilbud

Søknadsskjema fylles ut og sendes (elektronisk) til kommunen for behandling. Søknaden blir behandlet så raskt som mulig.

Søk om barnehage- og skoletilbud 

Klagerett

Beslutningen vi tar for søknader som er begrunnet ut fra kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver er det ikke klagerett på. Vår beslutning som gjelder barn som har det vanskelig og trenger det mest, er et enkeltvedtak, hvor foresatte har klagerett. En eventuell klage skal sendes til Sturle Holmen i Fagstab oppvekst. Det blir vurdert om enkeltvedtaket skal endres til klagerens gunst eller om det skal opprettholdes. Om enkeltvedtaket opprettholdes, skal fagstab oppvekst raskest mulig sende sakens dokumenter til kommunens klageorgan for klagebehandling.

Andre stengte og reduserte tilbud i kommunen

PPT, Familiesenteret og Ungdomsteamet 

PPT, Familiesenteret og Ungdomsteamet tilbyr kontakt og veiledning over telefon. Barnevern har et redusert tilbud. Kontaktinformasjon finner du under de ulike tjenestene her. 

Kultur- og idrettsanlegg og bibliotek

Kultur- og idrettsanlegg stenges også. Dette inkluderer svømmehaller. 

Sola bibliotek (Sola og Tananger) blir stengt fra 12. mars til og med 13. april. Planlagt påskestengt er fram til 16. april. 

Du kan foreløpig ikke låne eller levere. Behold bøkene hjemme med god samvittighet. Du vil ikke bli gitt purregebyr i denne perioden. Våre digitale kanaler, inkludert eBokBib og Pressreader, er tilgjengelige.

Bioposer som du tidligere kunne hente på biblioteket, kan nå hentes på rådhuset. 

Begrenset tilbud ved helsestasjonene for barn

For å redusere risikoen for smittespredning, avgrenses også helsestasjonstilbudet for barn, foreløpig frem til 14. april. I denne perioden har vi følgende tilbud:

 • Oppfølging av nyfødte
 • 6 ukers konsultasjon 
 • Vaksinering etter barnevaksinasjonsprogrammet
 • Nødvendig oppfølging av barn ut fra særlige behov

I tillegg tilbyr vi råd og veiledning på telefon.

Bare de som er friske, kan komme på helsestasjonen. Det gjelder også gravide. Har du symptomer, er syk eller har karantene, ring oss før oppsatt avtale. Ved 6 ukers kontroll kan begge foreldre møte. Ellers møter bare en forelder og barnet. Gravide møter alene.

For å få snakke med helsesykepleier eller jordmor, ring din helsestasjon.

Sola: 51 65 32 21
Tananger: 51 64 16 50
Tjelta: 51 94 46 50

Helsedirektoratets vedtak om stenging gjelder foreløpig til og med torsdag 26. mars 2020. Tiltakene kan bli forlenget.

Politiske møter er lukket for publikum

Poliske møter er lukket for publikum, men streames live. Du kan se de politiske live på kommune-tv.

Rask psykisk helsehjelp 

Samtaler gjennomføres på telefon/Skype. Kurs utsettes, nye datoer for oppstart annonseres etterhvert. De som berøres av endringene blir kontaktet.
Vi tilbyr gratis nettkurs for å håndtere angst, depresjon, stress og belastninger til solabuen. Send en e-post til RPH@sola.kommune.no så får du tilsendt mer informasjon og lenke til nettkurs. 

Hent avfall-ordningen stoppes

Grunnet fare for smittespredning er Hent avfall-ordningen midlertidig stoppet. Vanlig avhenting ut fra tømmekalenderen går som normalt - følg tømmekalenderen.
Biblioteket er stengt. Bioposer som du tidligere kunne hente her, kan nå hentes på rådhuset. 

For deg som er selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende får utsatt første termin av forskuddsskatten fra 15. mars til 1. mai.

Trenger du hjelp? Eller kan du bidra med noe for andre?

Sola kommune og andre myndigheter gjør nå det vi kan for å begrense smitte, ta vare på de som er syke og ta vare på innbyggerne.

Trenger du hjelp?

Noen innbyggere er nå isolert fra sine vanlige nettverk - enten fordi de er i karantene eller fordi alle sosiale og kulturelle tilbud de vanligvis bruker er lagt ned. Noen kan få behov for hjelp til gjøremål, ærend eller bare trenger at noen tar en daglig telefon for sjekke at det går greit.

Ønsker du å hjelpe?

Sola frivillighetssentral ønsker kontakt med deg som har mulighet og lyst til å bidra, og få oversikt over hva ditt bidrag kan være.

Smittesituasjonen gjør at det ikke kan legges opp til sosial kontakt mellom mange, men vi skal fortsatt ta vare på hverandre. Alle som melder seg må være helt friske, og ikke ha symptomer på luftveisinfeksjoner.

Ta kontakt med Sola frivillighetssentral hvis du trenger hjelp, eller hvis du kan bidra med noe for andre:

Sola frivillighetssentral
E-post: frivilligsentral@sola.kommune.no
Telefon: 901 42 670

Til deg som har det vanskelig

Her finner du oversikt over foreninger og organisasjoner som tilbyr hjelp og støtte.

I tillegg kan du kontakte:

 • Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep eller føler seg utrygge på andre måter. Voksne som er bekymret for et barn, kan også ringe. Åpent hele døgnet: 116 111.
 • BaRsnakk er et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem.
 • Kors på halsen er et tilbud til deg under 18 år bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Åpent mandag - fredag kl. 14.00-22.00 på telefon: 800 333 21.
 • UngPrat er en samtaletjeneste til barn og unge mellom 13 og 24 som trenger noen å prate med.
 • Mental Helse hjelpetelefon er for alle som trenger noen å snakke med. Åpent hele døgnet: 116 123.
 • Kirkens SOS er for alle som vil snakke med noen. Åpent hele døgnet: 22 400 040. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 -22.30.
 • Foreldresupport er for omsorgspersoner som trenger hjelp og veiledning. Åpent hele døgnet: 116 123. 
 • Vold- og overgrepslinjen er for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Åpent hele døgnet: 116 006.
 • Anynyme Alkoholikere (AA): 911 77 770. 

 

Informasjon til helsepersonell

Forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling 

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Kostnader vil bli kompensert.

Vedtaket gjelder fra 12. mars og foreløpig ut april 2020. 

Har du symptomer på sykdom? 

Dersom du som helsepersonell har symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal du holde deg hjemme. Dette gjelder også lette symptomer på forkjølelse, vondt i halsen og lignende.

Dersom du har husstandsmedlemmer med lette symptomer, kan du gå på jobb som normalt.

Les mer på Folkehelseinstituttets nettside: Råd og informasjon til helsepersonell. 

Sykehjem, bemannede omsorgsboliger og helseinstitusjoner

Sykehjem, bemannede omsorgsboliger og andre helseinstitusjoner

Det er fra 12. mars innført restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter. 

Sykehjem, bemannede omsorgsboliger og andre helseinstitusjoner i Sola er stengt for besøkende inntil videre. Det gjøres unntak i særlige tilfeller. Det er viktig at pårørende avtaler med den enkelte avdelingen før besøk.

Nyttig informasjon fra helsemyndighetene

Overnatting på hytter utenfor egen kommune er forbudt

Mange hyttekommuner er små og har lavere kapasitet på helsetjenestene. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn på hytta som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Det er da  lov å dra på dagsturer å se til hytten.

I familier hvor en person er smittet i husstanden, kan de friske familiemedlemmene som må være i karantene oppholde seg og overnatte på hytten. Den som er smittet må holde seg hjemme.

For personer som overnatter på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til 15. 000 kroner eller fengsel i ti dager. 

Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg innfører tiltak mot smittespredning i butikker og kjøpesentre

Helsesjefene i regionen strammer nå inn og minner om at enmeters-regelen også gjelder inne i butikker og kjøpesentre for å begrense smittefaren i varehandelen. De samme reglene gjelder for de ansatte, og folk må også holde avstand til dem som jobber i butikken.

Nyttig informasjon

Råd og informasjon til befolkningen

Råd når du eller husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon, men ikke testes for covid-19

Definisjon av mistenkte og bekreftede tilfeller, samt hva som er nærkontakter

Reiseråd

Råd og informasjon for gravide, barn og ungdom

 

Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet: