Informasjon om koronavirus

  

Informasjon

Informasjon om koronavirus

Er du syk?

Er du syk?

Da skal du først og fremst holde deg hjemme. Ved vanlig forkjølelse eller andre tegn på sykdom, skal du holde deg hjemme til du er symptomfri, også ved negativ koronatest. Ta kontakt med fastlegen din for henvisning til testing. 

Hvem skal testes?

Etter anbefaling fra FHI testes alle med mistanke om koronavirus. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andres symptomer som lege mistenker kan skyldes covid-19.Covid-19 har ofte følgende symptomer: hoste, feber, tungpustethet, tap av smaks- eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse.

Har du symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke gå på jobb, skole eller i barnehage. Hvis legen din mistenker at symptomene dine skyldes covid-19 skal du isoleres hjemme til testsvar foreligger. Legen vurderer om husstandsmedlemmer skal i karantene.

Mer om FHIs kriterier for testing  

Hvordan får du timeavtale for testing? 

Kontakt fastlegen for henvisning til koronatest. Det oppfordres å ta kontakt med fastlegen digitalt. 

Er du alvorlig syk skal du fortsatt kontakte fastlege eller legevakt for helsehjelp.

Hvor og hvordan skjer testingen?

Testingen foregår i prøvetakingsteltet ved luftveislegevakten i Stavanger Forum. Du vil få et oppmøtetidspunkt. Du kan ikke møte opp her uten avtale.

Du kan kjøre gjennom testteltet i bil. Helsepersonell kommer ut til deg i bilen og tar prøven ved hjelp av bomullspinner som stikkes ned i svelget evt. opp i nesen. Det er også satt av et område til deg som kommer gående og syklende.

Det frarådes å ta kollektivtransport hvis du mistenker du er syk. I noen tilfeller kan pasienter bli testet hjemme.

Er barnet ditt forkjølet?

Kontakt fastlegen hvis barnet har forkjølelsessymptomer. Fastlegen vurderer om barnet skal testes for covid-19. Barn må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god.

Noen barn kan ha restsymptomer etter en luftveisinfeksjon (rennende nese eller sporadisk hoste). Hvis allmenntilstanden og formen er god kan barnet likevel gå i barnehage eller skole. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme til sykdomstilstanden er avklart. Barn som har sykdomsfølelse i tillegg til selv milde luftveissymptomer skal holdes hjemme.

Syke barn skal ikke leveres i barnehage eller skolen, selv om de har milde luftveissymptomer.

Hvordan foregår testing av barn?

For barn under fem år tas det kun prøve av halsen. Det er viktig å forberede barna på at det kommer en person i smittevernutstyr og tar prøve. Barnet kan sitte på fanget ditt i bilen. Dere kan eventuelt se denne NRK Super-filmen sammen før dere drar til prøvetakingsteltet: Bamselegen eter Virus spesial

Når får jeg svar på testen?

Du kan sjekke prøvesvaret selv på Helsenorge. Du kan også få svar på testen av fastlegen din i løpet av 1-3 dager. Legevakten har ikke tilgang til testsvarene. Alle må holde seg hjemme til de er helt symptomfrie. Det gjelder selv om testen er negativ. Kommunen følger opp de som får påvist covid-19. Skal du testes for covid-19 er det lurt å begynne å skrive opp personer du har vært i nær kontakt med.

Nye karanteneregler fra 1. juni 

1. juni trer nye karanteneregler i kraft. Hvis du da er nærkontakt med noen som er bekreftet smittet med covid-19, må du ikke i karantene, men det holder at du blir testet for smitte etter tre og syv dager. Ta kontakt med fastlegen din for å få henvist tid for testing.

Hvis du derimot er i samme husstand eller har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med personen som har påvist smitte, skal du i karantene. 

Hvem tester turister og andre uten fastlege? 

Hvis du er turist eller besøkende i Sola uten fastlege i regionen og får symptomer som kan skyldes covid-19, skal du kontakte legevakten på 116 117. Legevakten organiserer testing. Symptomer som kan tyde på covid-19 er luftveisinfeksjon med enten feber, hoste eller tung pust i tillegg. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes. Undersøkelse og testing ved mistanke om covid-19 er gratis.

Hvem tester sesongarbeidere fra utlandet? 

Sola kommune tester ikke friske personer, kun personer som har symptomer på luftveisinfeksjon. Arbeidsgivere som ønsker å teste arbeidsfolk som kommer fra utlandet for å unngå jobbkarantene må bruke bedriftshelsetjenesten sin eller private helseaktører.

Hva om jeg trenger koronatest for en reise? 

Spør fastlegen din om råd eller ta kontakt med privat helseaktør. Sola kommune tilbyr ikke tester til dette formålet.

Meld fra til Folkehelseinstituttet (FHI) om du har mistanke om koronavirus

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Du kan melde fra på vegne av deg selv, ditt barn under 16 år, eller for en som har gitt deg fullmakt på Helsenorge.

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Her melder du fra til Folkehelseinstituttet (FHI)

Hvem kan du kontakte?

Hit kan du ringe

Du kan kontakte fastlegen din hvis du lurer på om du er smittet av covid-19. Fastlegen henviser til testing. 

Folkehelseinstituttet gir råd og veiledning på tlf. 815 55 015 (åpen hverdager 08.00-15.30)
Kontakt Stavanger legevakt på 116 117 ved akutt nyoppstått eller forverret sykdom.

Informasjon om koronavirus

Svar på de vanligste spørsmålene om koronaviruset finner du på Helsenorge. 

Turister og andre uten fastlege

Hvis du er turist eller besøkende i Sola uten fastlege i regionen og får symptomer som kan skyldes covid-19, skal du kontakte legevakten på 116 117. Legevakten organiserer testing. Symptomer som kan tyde på covid-19 er luftveisinfeksjon med enten feber, hoste eller tung pust i tillegg. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon bør testes. Undersøkelse og testing ved mistanke om covid-19 er gratis.

Andre henvendelser til kommunen

Har du noe på hjertet som du mener kommunen bør være klar over eller noe du finner problematisk for tiden? Da kan du ta kontakt med oss i kommunen på ansvarforhverandre@sola.kommune.no. Vi svarer på henvendelser tilsendt denne e-posten mandag til fredag i arbeidstiden. 

Kommuneoverlege i Sola kommune

Uke 30 - Roman Benz 
E-post: roman.benz@sola.kommune.no 
Tlf: 48136838 / 48239140 

Uke 31 og 32 - Kristian Jong Høines 
E-post: kristian.hoines@me.com 
Tlf: 92023835 / 48239140

Sosial distansering

Karantene etter utenlandsreiser 

Har du vært i utlandet, skal du være i hjemmekarantene i 10 dager etter hjemkomst, uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Fra og med 15. juli forsvinner krav om karantene for en rekke land med lav smitte. Sett  deg inn i hvilke land som har karantene hos Folkehelseinstituttet. Selv om det åpnes for reise til flere land i Europa nå, bør du likevel vurdere om reisen er strengt nødvendig.

Hjemmeisolering er ikke lengre nødvendig for nordmenn som har kommet hjem fra utlandet. Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme til ett døgn etter at du føler deg frisk igjen. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen.

Sosial distansering er en måte å begrense og forsinke utbrudd av covid-19. 16. mars presiserte Folkehelseinstituttet (FHI) råd om sosial distansering. Rådene gjelder for befolkningen generelt, de som er i hjemmekarantene og de syke som skal være i isolering.
Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

Tiltak som gjelder befolkningen generelt

 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer skal du være hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå og ta deg i ansiktet.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt, utover det begrens håndhilsing, kyssing og klemming.
 • Du bør ha hjemmekontor hvis det er mulig og droppe kollektivtransport hvis mulig. 
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. Når man er ute, bør man ikke være mer enn 20 personer sammen i en gruppe (gjelder ikke dere som bor sammen). Innendørs bør man minst ha en meters avstand (gjelder ikke dere som bor sammen). 
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.
 • Pass på hverandre, unngå stigmatisering og utestenging. Kjenner du noen som bor alene så ring litt oftere enn før.

Hjemmekarantene

Personer som er blitt satt i hjemmekarantene er friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder for de som er i hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt.
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde tilstrekkelig avstand (det vil si 1 - 2 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1, og helst 2 meters avstand til andre.
 • Skal være årvåken på egne symptomer. Ved feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg så snart som mulig.

Hovedpoenget med karantene er å sikre at du ikke smitter andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene skal ikke være i hjemmekarantene, men skal som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Personer som er helt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift knyttet til liv og helse kan bli unntatt fra karanteneplikten når de er på jobb.

Hjemmeisolering

De som får påvist eller testes for covid-19 må isoleres – hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Dette gjelder for personer i isolering: 

 • Skal ikke gå ut.
 • Hold helst 2 meters avstand til de du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Hjemmet bør rengjøres hyppig.
 • Ring helsevesenet ved behov for legehjelp.
 • De du bor sammen med skal være i karantene.
 • Isoleringen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter du er helt frisk.

På folkehelseinstiuttets (FHI) nettsider kan du lese mer om hjemmekarantene og hjemmeisolering. 

Smittestatus i Sola

Hittil har 20 personer i Sola testet positivt på Covid-19.

Månedsoversikt over smittetilfeller

Januar: 0
Februar: 0
Mars: 13
April: 3
Mai: 0
Juni: 3*
Juli: 2**

* Positive tester fra juni er alle personer som er folkeregistrert i Sola, men bor og oppholder seg andre steder i landet. 
** Positive tester fra juli er utenlandske statsborgere som ankom Sola. Personene gikk umiddelbart i karantene etter ankomst. 

Tallene er hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).
Registreringer i MSIS baserer seg på folkeregistrert adresse. I noen tilfeller kan den smittede derfor oppholde seg, bo og få behandling i en annen kommune enn hvor vedkommende er folkeregistrert. Personer som ikke er folkeregistrert i Norge vil registreres i den kommunen de oppholder seg i på testtidspunktet

Se Stavanger universitetssykehus (SUS) for å se statusoppdateringer om innlagte pasienter med koronasmitte og hvilken beredskap sykehuset er i.

Fritidsreiser

Reiser innenlands

Det er per nå lite smitte i samfunnet. Du kan derfor dra på reise innenlands, så lenge du reiser på en måte som gjør at du unngår å smitte andre og reduserer muligheten for å bli smittet selv. Hold derfor god avstand til andre, sørg for god hygiene og hold deg hjemme hvis du er syk.

Smittesituasjonen kan endre seg på kort tid. Det er derfor viktig at du før du reiser innenlands, setter deg inn i gjeldende smittevernråd for området du vil besøke.

Drar du på campingtur, båttur eller lignende, og er avhengig av havner og campingplasser, sjekk med stedene du ønsker å besøke om tilbudene du trenger er åpne. 

Les gjerne alle råd for ferie og reise fra FHI her.

Reiser utenlands

Utenriksdepartementet fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige til alle land. Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende. Her finner du mer informasjon om utenlandsreiser og koronavirus.

Fra og med 15. juli åpnes det for å reise til flere land i Europa. Dette betyr ikke at du oppfordres å reise, særlig ikke hvis du er i risikogruppe om du blir smittet med korona. Velger du å reise, sett deg godt inn i reiserådene til det aktuelle landet og regionen du skal besøke. God avstand til andre anbefales til en hver tid. 

Smittesituasjonen kan endre seg raskt. Per nå behøver du ikke gå i 10 dagers karantene når du vender hjem fra en rekke land i Europa. Dette vurderes likevel raskt og situasjonen kan snu på kort tid, og dermed har du selv ansvar for å følge med etter du har vendt hjem fra en reise.

Smittesituasjonen vurderes forløpende av helsemyndighetene. Oppdatert oversikt over hvilke land det gjøres unntak for fra det globale reiserådet vil til enhver tid finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Overnatting på hytta

Det er lov å reise på hytta. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning. Alle oppfordres til å bruke sunn fornuft og ikke ta noen unødvendige sjanser som kan medføre behov for øyeblikkelig hjelp eller redningstjeneste.

Gode råd for fritidsreiser innenlands

 • Er du syk, bli hjemme
 • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om god avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
 • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forholde deg til satte regler.
Råd til åpne serveringssteder

Serveringssteder som ønsker å holde åpent, må følge retningslinjene som gjelder.

Serveringsstedene i Sola kommune som er åpne for gjester, må følge retningslinjene i Covid-19-forskriftens §14a. I tillegg må alle serveringsstedene følge bransjestandarden som er utarbeidet for serveringsstedene. 

Vi minner spesielt om at alle må sørge for å holde god avstand til hverandre (minst én meter), vaske hendene ofte og ha god hoste- og nysehygiene.

For øvrig viser vi til informasjon på nettsidene til Helsedirektoratethelsenorge.no og Folkehelseinstituttet

Barnehager, skoler og SFO

Følg med på nett

Barnehager, skoler og SFO åpnet med visse restriksjoner i vår. Følg med på skolenes og barnehagenes hjemmesider/IST-direct fremover om endringer skulle skje.

Nivåinndeling av smitteverntiltak

Smittesituasjonen kan endre seg over kort tid. FHI har derfor en ny nivåinndeling for barnehager og skoler. Grønt nivå er når barnehagene og skolene kan organiseres som normalt. Skolene vil informere direkte hvis det skulle skje endringer. Les mer om nivåinndelingen her.

Eksamener avlyses

Elever i grunnskolen skal ikke ha skriftlig eller muntlig eksamen. Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir eksamen.

Barn-, ungdom- og familietjenesten, barnevern og PPT

PPT, familiesenteret, ungdomsteamet og barnevern 

PPT, familiesenteret, ungdomsteamet og barnevernet har vanlig åpningstid og tilbyr kontakt og veiledning over telefon, video eller ved fremmøte. Kontaktinformasjon finner du under de ulike tjenestene her. 

Helsestasjon

Helsestasjonene for barn og gravide har nå tilnærmet normal drift. 

Ut fra Helsedirektoratets anbefaling, tilbyr vi nå de aller fleste av de faste kontrollene på helsestasjonen. Du møter derfor til oppsatt time hvis du ikke får annen beskjed.

For å unngå smittespredning, må vi ha noen begrensinger for oppmøte.

Bare de som er friske, kan komme på helsestasjonen. Det gjelder også gravide. Har du eller noen i husstanden symptomer, er syk eller har karantene, ring oss før oppsatt avtale.

Det er ikke lenger tilbud om drop-in, men du må nå ha avtale for å møte opp. Foresatte med nyfødte kan møte begge. Ellers møter bare en forelder og barnet. Gravide kan ha med partner.

Du kan som før ringe helsestasjonen utenom de faste avtalene. Du får da god anledning til å snakke med helsesykepleier eller jordmor på telefon eller video om du lurer på noe, eller om du har en bekymring - stor eller liten.

For å få snakke med helsesykepleier eller jordmor, ring din helsestasjon.

Sola: 51 65 32 21
Tananger: 51 64 16 50
Tjelta: 51 94 46 50

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er på plass på skolen og tar imot elever og foresatte. 

Friske elever og foresatte kan møte etter avtale med helsesykepleier. Ta bare kontakt på telefon eller elevbooking. Kontaktinformasjon og informasjon om tilbudet finner du på skolens hjemmeside. Elever og foresatte kan avtale med helsesykepleier her.

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjon for ungdom har åpent på avdelingen på Sola rådhus som normalt; åpent mandag kl. 14.30 - 16.30. Helsestasjonen holder sommerstengt i juli måned.

Stengte og reduserte tilbud i kommunen

Kulturhuset

Følg med på kulturhusets nettside for informasjon.

Bibliotekene 

Reduserte åpningstider, Sola bibliotek: 
Mandag - fredag: kl. 12 - 15 
Tirsdager: 12 - 18 

På Sola bibliotek vil kun utlån og innlevering være tilgjengelig. Aviser er ikke tilgjengelige og toalettene vil være stengt. 

Reduserte åpningstider, Tananger bibliotek: 
Mandager: kl. 12 - 15. 

Våre digitale kanaler, inkludert Allbok og Pressreader, er tilgjengelige. Les mer på bibliotekets nettsider om digitale tilbud.

Svømmehaller

Solahallen åpner for sommerbading to dager ukentlig i sommerferien: tirsdager og torsdager. Første åpningsdag er 16. juni, siste er 30. juli. 

Barnetimer:
- Kl. 15.45 - 16.30 
- Kl. 17.00 - 17.45 
Voksentime: 
- Kl. 19.00 - 19.45 
- Kl. 20.00 - 20.45 

Tiltak for å sikre god hygiene og hindre smitte er maksimalt antall i bassenget 15 personer, samt at man må holde minst 1 meters avstand fra hverandre. Badstue og trimrom forblir stengt. 

Ikke besøk oss om du er syk, og betal gjerne med kort. De andre svømmehallene har sommerstengt. 

Idretts- og aktivitetsanlegg

Det er nå åpnet for å arrangere organisert idrett, men her anbefales det kun samlinger på 20 mennesker som kan holde minst 1 meter avstand. For større arrangementer må det være en ansvarlig arrangør, hvor deltagerne i aktiviteten inklusiv tilskuere ikke skal overskride 50 personer. 

Det tillates begrenset bruk av anleggene forutsatt at reglene for god smittehygiene overholdes og at du holder deg hjemme hvis du er forkjølet eller syk. Voksne oppfordres til å følge eller ha tilsyn med barn på idrettsplasser og aktivitetsanlegg. Ved gjentatte overtredelser kan enkeltanlegg bli stengt

Det anbefales å ha trening utendørs fremfor innendørs. Man skal også til enhver tid kunne holde 1 meters avstand til hverandre, med unntak av de som bor i samme husstand. Bruk av felles garderober frarådes, og stevner hvor det er stor geografisk spredning på deltagere skal unngås.

Rask psykisk helsehjelp 

Samtaler gjennomføres på telefon/skype. Kurs utsettes, nye datoer for oppstart annonseres etterhvert. De som berøres av endringene blir kontaktet. Vi tilbyr gratis nettkurs for å håndtere angst, depresjon, stress og belastninger til solabuen. Send en e-post til RPH@sola.kommune.no,så får du tilsendt mer informasjon og lenke til nettkurs. 

Politiske møter er lukket for publikum

Politiske møter er lukket for publikum, men streames live. Du kan se de politiske møtene live på kommune-tv.

Trenger du hjelp? Eller kan du bidra med noe for andre?

Sola kommune og andre myndigheter gjør nå det vi kan for å begrense smitte, ta vare på de som er syke og ta vare på innbyggerne.

Trenger du hjelp?

Noen innbyggere er nå isolert fra sine vanlige nettverk - enten fordi de er i karantene eller fordi alle sosiale og kulturelle tilbud de vanligvis bruker er lagt ned. Noen kan få behov for hjelp til gjøremål, ærend eller bare trenger at noen tar en daglig telefon for sjekke at det går greit.

Ønsker du å hjelpe?

Sola frivillighetssentral ønsker kontakt med deg som har mulighet og lyst til å bidra, og få oversikt over hva ditt bidrag kan være.

Smittesituasjonen gjør at det ikke kan legges opp til sosial kontakt mellom mange, men vi skal fortsatt ta vare på hverandre. Alle som melder seg må være helt friske, og ikke ha symptomer på luftveisinfeksjoner.

Ta kontakt med Sola frivillighetssentral hvis du trenger hjelp, eller hvis du kan bidra med noe for andre:

Sola frivillighetssentral
E-post: frivilligsentral@sola.kommune.no
Telefon: 901 42 670

Til deg som har det vanskelig

Her finner du oversikt over foreninger og organisasjoner som tilbyr hjelp og støtte.

I tillegg kan du kontakte:

 • Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep eller føler seg utrygge på andre måter. Voksne som er bekymret for et barn, kan også ringe. Åpent hele døgnet: 116 111.
 • BaRsnakk er et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem.
 • Kors på halsen er et tilbud til deg under 18 år bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Åpent mandag - fredag kl. 14.00-22.00 på telefon: 800 333 21.
 • UngPrat er en samtaletjeneste til barn og unge mellom 13 og 24 som trenger noen å prate med.
 • Mental Helse hjelpetelefon er for alle som trenger noen å snakke med. Åpent hele døgnet: 116 123.
 • Kirkens SOS er for alle som vil snakke med noen. Åpent hele døgnet: 22 400 040. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30 -22.30.
 • Foreldresupport er for omsorgspersoner som trenger hjelp og veiledning. Åpent hele døgnet: 116 123. 
 • Vold- og overgrepslinjen er for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Åpent hele døgnet: 116 006.
 • Anoynyme Alkoholikere (AA): 911 77 770. 
 • Assistert Selvhjelp har laget et gratis mestringsverktøy som kan være til god hjelp for å takle angst og uro i forbindelse med korona. 

 

Besøk på sykehjem, aldershjem og bemannede omsorgsboliger

Sykehjem, aldershjem, bemannede omsorgsboliger og andre helseinstitusjoner

Fra og med fredag 29. mai åpnes det i tillegg for besøk på rommene på sykehjem og aldershjem. Dette er fremdeles å foretrekke besøk utendørs, og maks 1-2 gjester kan besøke en pasient om gangen. Åpningen er godkjent av smittevernoverlegen og kommunalsjef i Sola kommune.

Besøk må avtales 

Ta kontakt med avdelingen du vil besøke for å avtale når du kan komme.

Hvis du vil besøke noen eller få besøk, er det også visse regler for å sikre at smitte ikke spres: 

 • Pårørende som har oppholdt seg i land utenfor Norden, eller har hatt symptomer med feber, sår hals og hoste de siste 14 dagene, kan ikke komme på besøk
 • Pårørende skal avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd, og må vente ved inngangen på at personalet følger pasienten dit
 • For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, hvis smitte skulle komme inn i sykehjemmet, må det dokumenteres i pasientens journal hvem som har vært på besøk
 • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig
 • Her som ellers i samfunnet må alle tilstrebe å holde minst 1 meters avstand til ansatte og til pasienten
 • Hver pasient kan maksimalt ta imot 1-2 besøkende ved hvert besøk

Pårørende bes begrense besøkene til færrest mulig. Alle sykehjem og aldershjem har nettbrett for at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende. 

 

Informasjonsfilm fra Helsedirektoratet: