Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for voksne og unge over 16 år som er bosatt i Sola kommune. Du kan ta direkte kontakt med oss dersom du opplever milde til moderate symptomer på angst eller depresjon, stress, belastninger, begynnende rusproblemer eller søvnvansker. Vi kan også hjelpe til ved spesifikk fobi (feks. sprøyter, edderkopper, høyder, trange rom eller liknende).

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi deg mestringsverktøy og teknikker du kan benytte for å håndtere utfordringer. I noen tilfeller samarbeider vi med andre instanser, etter avtale med deg.  

Tilbudet passer ikke for deg som:

 • Har behov for akutt helsehjelp. Hvis du trenger akutthjelp må du ta kontakt med fastlegen din eller kontakte Stavanger legevakt på telefon 116 117.
 • Er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • Mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse fra før

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud. Dersom du har behov for langvarig terapi, er ikke dette det riktige tilbudet for deg. Vi kan gi deg informasjon om andre relevante tilbud dersom du ønsker det.  

Ta kontakt med oss 

Du henvender deg ved å fylle ut skjema nedenfor. Innen 10 virkedager vil du bli kontaktet av en terapeut, som vil invitere deg til en samtale.

 • Du vil få tilsendt en kode til ett nettbasert program kalt assistert selvhjelp, og bli bedt om å fylle ut denne kartleggingen i forkant av vurderingssamtalen.
 • Vi har jevnlige Info-kurs, mandager, som varer ca. 2 timer. Her vil du få informasjon om ulike tilbud hos oss og innføring i noen av verktøyene som du vil bli kjent med gjennom kurs, grupper eller individuelle samtaler. Vi ønsker at flest mulig deltar på Info-kurset. 

Henvendelse til Rask psykisk helsehjelp

Hva kan vi tilby?

Tilbudet består hovedsakelig av ulike kurs, veiledet internettbehandling og endringsfokuserte samtaler. De fleste som kontakter oss deltar på ett eller flere av kursene vi tilbyr for å lære grunnleggende mestringsverktøy. Dersom det er behov for oppfølging etter dette, vil det være mulig med samtaler i en begrenset periode.  

Kurs

På kursene vil du lære effektive verktøy for å håndtere utfordringene dine. Det vil bli gitt praktiske øvelser som du jobber med mellom samlingene. Det er viktig å gjøre øvelsene for å få best mulig utbytte av kurset.  

Info-kurs

Hva er info-kurset?

Mange psykiske plager påvirker hverandre gjensidig. Derfor får du på info-kurset litt informasjon om ulike plager, og nyttige verktøy for å håndtere disse. Du vil også lære om sammenhengen mellom hva du tenker, føler og gjør, og hvordan stress/belastninger påvirker livskvalitet og helse.

Med mer kunnskap er det lettere å selv danne seg ett inntrykk av om Rask psykisk helsehjelp er det riktige tilbudet for deg eller om andre tilbud er mer aktuelle, og eventuelt hva du ønsker å fokusere på i videre oppfølging hos oss.

Hvem passer info-kurset for?

Info-kurset passer for alle som ønsker ett tilbud hos oss. Vi ønsker at flest mulig deltar på info-kurset.

På kurset vil du blant annet lære:

 • Informasjon om tilbudet i Rask psykisk helsehjelp (og andre relevante instanser)
 • Grunnleggende informasjon om kognitiv terapi
 • Grunnleggende verktøy og teknikker som brukes i oppfølging hos oss
 • Grunnleggende forståelse for hvordan stress/belastninger påvirker tanker, følelser og handlinger, og dermed vår livskvalitet og helse

Kursinformasjon:

 • Kurset består av undervisning
 • Kurset har minimum 3 deltakere
 • Kurset er gratis

Sted: Kurset vil foregå på Teams. På denne måten kan du velge å få med deg kurset, hvor det passer best for deg. 

Tid: Kurset består av 1 samling, og varer i ca. 2 timer. Samlingene vil finne sted på mandager, kl. 12.00- ca. 14.00.

Hvordan melder jeg meg på?

Benytt elektronisk henvendelsesskjema på nettsiden, eller ring Rask psykisk helsehjelp på telefonnummer 47 79 48 21 (telefonen er åpen tirsdager og torsdager 09:00-11:00).

Før kurset starter opp vil vi invitere deg til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. Sammen finner vi ut om kurset passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle. 

 

Tenk mindre, lev mer

Hva er mestringskurs?

På mestringskurs lærer du ulike mestringsstrategier, og å forstå sammenhengen mellom hva du tenker, føler og gjør.

Vi arbeider med å redusere og forebygge negativt stress, uro og nedstemthet.

Hvem passer kurset for?

Er du kritisk til deg selv? Bruker du mye tid på å bekymre deg? Kjenner du på uro og har vansker med å slappe av? Er du engstelig? Føler du deg nedstemt, deprimert eller fylt av håpløshet?

Dette kan du få hjelp til gjøre noe med.

Målet med kurset er å få kunnskap og kontroll over dine egne utfordringer, og hvordan du kan håndtere dem. Du vil lære teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker angst og depresjon.

På kurset vil du blant annet lære:

 • hvordan belastninger påvirker tanker, følelser og handlinger, og dermed vår livskvalitet og helse
 • hvordan du gjenkjenner og endrer negative tanker og handlingsmønstre
 • hvordan du reduserer grubling og bekymring
 • hvordan du kan få økt glede og meningsfullt innhold i hverdagen

Kursinformasjon:

 • Kurset er basert på kognitiv teori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning
 • Kurset består av undervisning, veiledning og hjemmeoppgaver
 • Kurset har 8-12 kursdeltakere
 • Kurset er gratis

Sted: Stangelandsenteret, Storkjøkkenet - Inngang G

Tid: Kurset består av 4 samlinger, hvor hver samling er på 2,5 timer. Samlingene vil finne sted på tirsdager, kl. 12.00-14.30. Ta kontakt med oss for mer info om når neste kurs starter

Hvordan melder jeg meg på?

Benytt elektronisk henvendelsesskjema på nettsiden, eller ring Rask psykisk helsehjelp på telefonnummer 47 79 48 21 (telefonen er åpen tirsdager og torsdager 09:00-11:00).

Før kurset starter opp vil vi invitere deg til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. Sammen finner vi ut om kurset passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle. 

Mestringsgruppe for sosialangst

Hva er sosial angst?

Sosial angst kjennetegnes av vedvarende frykt for å dumme seg ut eller oppføre seg på en måte som fører til at du er redd for å bli vurdert negativt av andre mennesker. ​Mange kan også være redd for at andre skal legger merke til at man er engstelig. Angsten fører til at man ofte unngår sosiale situasjoner eller holder ut i sosiale situasjoner med stort ubehag. Å bli utsatt for de sosiale situasjonene man frykter vil nesten alltid vekke angst og ubehag, og hos noen kan angsten utvikle seg til panikkanfall.

Vi deler den sosiale angsten inn i generalisert sosial angst (de fleste sosiale situasjoner), og spesifikk sosial angst (en eller få sosiale situasjoner- så som holde et foredrag, tale osv.)   

For at vanskene skal kunne anses som sosial angst må frykten og/eller unngåelsen påvirke ens livsførsel, sosial- eller yrkesmessig fungering og livskvalitet.

Hvem passer gruppen for?

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen ovenfor? Vi tilbyr gruppetilbud for deg som har lettere til middels vansker i sosiale situasjoner knyttet til jobb eller fritid.

I gruppen vil du blant annet lære:

 • Gruppen baserer seg på kognitiv terapi, en anerkjent metode for angstplager
 • Du vil få undervisning om sosial angst, og om faktorer som bidrar til å opprettholde angsten
 • Du vil lære strategier som kan hjelpe deg å håndtere sosiale situasjoner på en mer hensiktsmessig måte
 • Du vil få tett oppfølging av en terapeut som sammen med deg vil lage en plan for hvordan du kan overvinne angsten, og finne passe utfordrende øvelser

Kursinformasjon:

 • Du vil få en kartleggingssamtale før gruppen starter
 • Du vil få individuell veiledning og oppfølging under gruppen
 • Du vil også få tilbud om en oppfølgingssamtale etter gruppen  
 • Gruppen vil være på 3-5 deltakere
 • Gruppen er gratis

Sted: Stangelandsenteret, Storkjøkkenet - Inngang G

Tid: Gruppen består av 2-3 samlinger, hvor hver samling er på ca. 2 timer. Samlingene vil finne sted på dagtid. Ta kontakt med oss for mer informasjon rundt neste kurs. 

Hvordan melder jeg meg på?

Benytt elektronisk henvendelsesskjema på nettsiden, eller ring Rask psykisk helsehjelp på telefonnummer 47 79 48 21 (telefonen er åpen tirsdager og torsdager fra 09:00-11:00).

Før gruppen starter opp vil vi invitere deg til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. Sammen finner vi ut om gruppen passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle. 

Mestringsgruppe for panikkangst

Hva er panikkangst?

Panikkangst er en tilstand hvor du plutselig og uventet får anfall med intens frykt eller ubehag. Anfallene kan opptre fra mange ganger om dagen til bare noen få anfall per år.

Hvem passer gruppen for?

Har du opplevd plutselig økende og uforutsigbar angst? Fornemmelse av hjertebank, brystsmerter eller svimmelhet? Var frykten så ubehagelig at du for eksempel ble redd for å besvime, miste kontrollen eller få hjerteinfarkt?

Har du opplevd dette uten at din lege har funnet noe årsak til symptomene, og engster du deg for at dette kan skje igjen? 

I gruppen vil du blant annet lære:

 • Gruppen baserer seg på kognitiv terapi, en anerkjent metode for angstplager
 • I gruppen vil du få informasjon om hva som skjer i kroppen og i hjernen som forårsaker panikkangst
 • Vi vil også se på opprettholdende faktorer som bidrar til engstelse og noen ganger gjentagende anfall
 • Avslutningsvis vil du lære noen øvelser for hvordan du kan jobbe med panikkangst, samt få med deg litteratur og et lite treningsprogram som du jobbe videre med på egenhånd

Informasjon:

 • Du vil få en kartleggingssamtale før gruppen starter
 • Du vil få individuell veiledning og oppfølging under gruppen
 • Du vil også få tilbud om en oppfølgingssamtale etter gruppen
 • Gruppens størrelse vil variere, rundt 3-5 deltakere
 • Gruppen er gratis

Sted: Stangelandsenteret, Møterommet - Inngang F 

Tid: Gruppen vil finne sted jevnlig, ca. annenhver uke. Hver samling består av informasjon og øvelser, og legges opp etter deltakernes behov og ønsker. Du melder deg på fra uke til uke, og det er lov å komme flere ganger. Hver samling varer i 1,5 timer. Samlingene finner sted på dagtid. 

Hvordan melder jeg meg på?

Benytt elektronisk henvendelsesskjema på nettsiden, eller ring Rask psykisk helsehjelp på telefonnummer 47 79 48 21 (telefonen er åpen tirsdager og torsdager fra 09:00-11:00).

Før gruppen starter opp vil vi invitere deg til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. Sammen finner vi ut om gruppen passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle. 

Sov godt: søvnkurs

Hvem passer kurset for? 

Kurset er for deg som opplever at søvnvansker går ut over hverdagen, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Vanlige søvnvansker kan være å ikke få sove om kvelden, våkne for tidlig om morgenen, sove urolig eller oppleve mange oppvåkninger i løpet av natten.

På kurset vil du blant annet lære:

 • Om søvn og søvnvansker
 • Hvordan skape gode søvnrutiner
 • Ulike avslapningsteknikker
 • Om uhensiktsmessige tanker og hvordan man kan motarbeide disse

Målet med kurset er at du bruker ny kunnskap til å jobbe deg inn i et nytt og bedre søvnmønster. To engasjerte kursholdere støtter deg på veien.

Kursinformasjon:

 • Kurset består av undervisning, veiledning og hjemmeoppgaver
 • Kurset har 5-10 kursdeltakere
 • Kurset er gratis

Sted: Stangelandsenteret - Inngang G

Tid: Kurset går over 5 samlinger, hvor hver samling er på ca. 2,5 timer. Samlingene vil finne sted på onsdager kl. 12.00-ca. 14.30. 
Ta kontakt med oss for mer info om når neste kurs starter

Hvordan bli med på kurset?

Benytt elektronisk henvendelsesskjema på nettsiden, eller ring Rask psykisk helsehjelp på telefonnummer 47 79 48 21 (telefonen er åpen tirsdager og torsdager fra 09:00-11:00).

Før kurset starter opp vil vi invitere deg til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. Sammen finner vi ut om kurset passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle. 

Mamatoto-kurs for mødre som opplever en strevsom barseltid

«Mamatoto» er swahili og handler om det gjensidige avhengighetsforholdet mor og barn står i. Det som er godt for den ene er godt for den andre. Mange mødre kjenner etter fødsel på nedstemthet, uro og usikkerhet på om man er en god nok mor.

Sola kommune har etablert en barselgruppe for nybakte mødre som har det vanskelig i spedbarnstiden. Tilbudet gis i gruppe og varer i 9 uker.

Målet med kurset er å bidra til et positivt samspill mellom mor og barn. Det vil på kurset bli lagt vekt på tema som mestring av stress, uro og samspill med barnet. Hver gang er det også en aktivitet som babysang, babymassasje eller yoga for mor.

Tilbudet er lavterskel, gratis og er et samarbeid mellom Rask psykisk helsehjelp-enhet for mestring og Barn, ungdom og familietjenesten.

Kurset finner sted på Stangelandsenteret. For påmelding ta kontakt med jordmor, helsesykepleier på helsestasjon, familieveileder på familiesenteret eller terapeut på rask psykisk helsehjelp.

 

Individuell oppfølging

Veiledet internettbehandling

Veiledet internettbehandling er et tilbud der du og din terapeut blir enige om et selvhjelpsprogram, på internett, som gir økt kunnskap og teknikker for å håndtere ulike psykiske utfordringer. Metoden er fleksibel ved at du kan jobbe med programmet på egenhånd, når det passer deg. Du vil samtidig få tilbud om jevnlige telefonsamtaler med din terapeut. Samtalene vil ha fokus på de ulike delene og verktøyene i programmet, og hvordan teknikkene kan tilpasses din hverdag. Det tilbys ulike programmer for et bredt spekter av ulike psykiske vansker.

Endringsfokuserte samtaler

Kognitiv terapi i form av samtaler handler i stor grad om å få hjelp til å sortere, bli bevisst og lære teknikker for å håndtere tanker og følelser på en mer hensiktsmessig måte. I samtalene vil du få veiledning knyttet til dette, samt konkrete hjemmeoppgaver for å teste ut teknikkene i dine omgivelser. Samtalene har derfor fokus på endring, og dine erfaringer med de ulike teknikkene er viktig for den videre oppfølgingen. Ofte kombineres disse samtalene med andre tilbud hos oss, som kurs eller veiledet internettbehandling. 

 

Journalføring og innsyn

Rask psykisk helsehjelp er et helsetilbud, og har dokumentasjonsplikt etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Det opprettes helsejournal på alle som mottar tilbud hos oss. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Du har rett til innsyn i din egen journal.  

 

Kontaktinfo

Rask psykisk helsehjelp
Tlf: 47794821

Adresse

Stangelandsenteret
Grått bygg - inngang L2
Kleppvegen 10
4050 Sola

Kart

Åpningstider

Vi er tilgjengelig på telefon
tirsdag og torsdag kl. 09:00-11:00