Rask psykisk helsehjelp

Vedrørende Koronavirus (covid-19)

Vi har åpnet opp for samtaler på kontoret, men gjennomfører også samtaler per telefon eller Teams hvis ønskelig. Kursene våre starter opp igjen til høsten. 

Den uvante situasjonen fører til at mange nå opplever økt stress og belastning. Dersom du har behov for å noen å snakke med, ta kontakt med oss. Vi tilbyr hjelp innen 1-2 uker.

I tillegg kan alle Solabuer få tilbud om gratis nettkurs for å håndtere angst, depresjon, stress og belastninger. Send e-post til RPH@sola.kommune.no, så får du tilsendt link og mer informasjon.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rask psykisk helsehjelp tilbyr ikke akutthjelp. Hvis du trenger akutthjelp må du enten ta kontakt med fastlegen din, eller kontakte Stavanger legevakt på telefon 116117. 

Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for voksne og unge over 16 år som er bosatt i Sola kommune. Du kan ta direkte kontakt med oss dersom du opplever milde til moderate symptomer på angst eller depresjon, stress, belastninger, begynnende rusproblemer eller søvnvansker.

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi deg mestringsverktøy og teknikker du kan benytte for å håndtere utfordringer. I noen tilfeller samarbeider vi med andre instanser, etter avtale med deg.  

Vi arbeider tett med Frisklivssentralen i Sola, som kan hjelpe til med livsstilsendring. Ved behov kan vi sammen med Frisklivssentralen skreddersy et helhetlig tilbud som passer for dine utfordringer. 

Passer tilbudet for deg?

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud. Dersom du har behov for langvarig terapi, er ikke dette det riktige tilbudet for deg. Vi kan gi deg informasjon om andre relevante tilbud dersom du ønsker det.  

Ta kontakt med oss 

Du henvender deg ved å fylle ut skjema nedenfor. Innen 1-2 uker vil du bli kontaktet av en terapeut, som vil invitere deg til en samtale der dere sammen avklarer hvilke av våre tilbud som passer best for deg.

Henvendelse til Rask psykisk helsehjelp

Hva kan vi tilby?

Tilbudet består hovedsakelig av ulike kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi. De fleste som kontakter oss deltar på ett eller flere av kursene vi tilbyr for å lære grunnleggende mestringsverktøy. Dersom det er behov for oppfølging etter dette, vil det være mulig med samtaler i en begrenset periode.  

Kurs

På kursene vil du lære effektive verktøy for å håndtere utfordringene dine. Det vil bli gitt praktiske øvelser som du jobber med mellom samlingene. Det er viktig å gjøre øvelsene for å få best mulig utbytte av kurset.  

Vi tilbyr for tiden følgende kurs:

Rask psykisk helsehjelp - kurs

Stressmestring - Tenk mindre, lev mer

Hva er mestringskurs?

På mestringskurs lærer du ulike mestringsstrategier, og å forstå sammenhengen mellom hva du tenker, føler og gjør.

Vi arbeider med å redusere og forebygge negativt stress, uro og nedstemthet.

Hvem passer kurset for?

Er du kritisk til deg selv? Bruker du mye tid på å bekymre deg? Kjenner du på uro og har vansker med å slappe av? Er du engstelig? Føler du deg nedstemt, deprimert eller fylt av håpløshet?

Dette kan du få hjelp til gjøre noe med.

Målet med kurset er å få kunnskap og kontroll over dine egne utfordringer, og hvordan du kan håndtere dem. Du vil lære teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker angst og depresjon.

På kurset vil du blant annet lære:

 • hvordan belastninger påvirker tanker, følelser og handlinger, og dermed vår livskvalitet og helse
 • hvordan du gjenkjenner og endrer negative tanker og handlingsmønstre
 • hvordan du reduserer grubling og bekymring
 • hvordan du kan få økt glede og meningsfullt innhold i hverdagen

Kursinformasjon:

 • Kurset er basert på kognitiv teori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning
 • Kurset består av undervisning, veiledning og hjemmeoppgaver
 • Kurset har 8-12 kursdeltakere
 • Kurset er gratis

Sted: Stangelandsenteret, Storkjøkkenet - Inngang G

Tid: Kurset består av 4 samlinger, hvor hver samling er på 2,5 timer. Samlingene vil finne sted på tirsdager, kl. 12.00-14.30. 

Neste kurs starter: Tirsdag 25.august 2020 
* Med forbehold om endring pga. covid-19.  

Hvordan melder jeg meg på?

Benytt elektronisk henvendelsesskjema på nettsiden, eller ring Rask psykisk helsehjelp på telefonnummer 47 79 48 21 (telefonen er åpen mandag til torsdag 10-12).

Før kurset starter opp vil vi invitere deg til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. Sammen finner vi ut om kurset passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle. 

Fri til å være den du er: Kurs i mestring av sosialangst

Hva er sosial angst?

Sosial angst kjennetegnes av vedvarende frykt for å dumme seg ut eller oppføre seg på en måte som fører til at du er redd for å bli vurdert negativt av andre mennesker. ​Mange kan også være redd for at andre skal legger merke til at man er engstelig. Angsten fører til at man ofte unngår sosiale situasjoner eller holder ut i sosiale situasjoner med stort ubehag. Å bli utsatt for de sosiale situasjonene man frykter vil nesten alltid vekke angst og ubehag, og hos noen kan angsten utvikle seg til panikkanfall.

Vi deler den sosiale angsten inn i generalisert sosial angst (de fleste sosiale situasjoner), og spesifikk sosial angst (en eller få sosiale situasjoner- så som holde et foredrag, tale osv.)   

For at vanskene skal kunne anses som sosial angst må frykten og/eller unngåelsen påvirke ens livsførsel, sosial- eller yrkesmessig fungering og livskvalitet.

Hvem passer kurset for?

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen ovenfor? Vi tilbyr gruppetilbud for deg som har lettere til middels vansker i sosiale situasjoner knyttet til jobb eller fritid.

På kurset vil du blant annet lære:

 • Du vil få undervisning om sosial angst, og om faktorer som bidrar til å opprettholde angsten.
 • Du vil lære strategier som kan hjelpe deg å håndtere sosiale situasjoner på en mer hensiktsmessig måte.
 • Du vil få tett oppfølging av en terapeut som sammen med deg vil lage en plan for hvordan du kan overvinne angsten, og finne passe utfordrende øvelser

Kursinformasjon:

 • Du vil få en kartleggingssamtale før kurset starter
 • Du vil få individuell veiledning og oppfølging under kurset
 • Du vil også få tilbud om en oppfølgingssamtale etter kurset  
 • Kurset har 3-5 deltakere
 • Kurset er gratis

Sted: Stangelandsenteret, Storkjøkkenet - Inngang G

Tid: Kurset består av 4 samlinger, hvor hver samling er på 2,5 timer. Samlingene vil finne sted kl. 12.30-15.00.

Neste kurs starter mandag 12.oktober. Resterende kursdager er: 14.-19.- og 21.-oktober.
* Med forbehold om endring pga. covid-19.

Hvordan melder jeg meg på?

Benytt elektronisk henvendelsesskjema på nettsiden, eller ring Rask psykisk helsehjelp på telefonnummer 47 79 48 21 (telefonen er åpen mandag til torsdag 10-12).

Før kurset starter opp vil vi invitere deg til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. Sammen finner vi ut om kurset passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle. 

Sov godt: Søvnkurs

Hvem passer kurset for? 

Kurset er for deg som opplever at søvnvansker går ut over hverdagen, og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter. Vanlige søvnvansker kan være å ikke få sove om kvelden, våkne for tidlig om morgenen, sove urolig eller oppleve mange oppvåkninger i løpet av natten.

På kurset vil du blant annet lære:

 • Om søvn og søvnvansker
 • Hvordan skape gode søvnrutiner
 • Ulike avslapningsteknikker
 • Om uhensiktsmessige tanker og hvordan man kan motarbeide disse

Målet med kurset er at du bruker ny kunnskap til å jobbe deg inn i et nytt og bedre søvnmønster. To engasjerte kursholdere støtter deg på veien.

Kursinformasjon:

 • Kurset består av undervisning, veiledning og hjemmeoppgaver
 • Kurset har 5-10 kursdeltakere
 • Kurset er gratis

Sted: Stangelandsenteret - Inngang F

Tid: Kurset består av 4 samlinger, hvor hver samling er på 2,5 timer. Samlingene vil finne sted kl. 12.00-14.30.

Neste kurs starter torsdag 5.november 2020
* Med forbehold om endring pga. covid-19. 

Hvordan bli med på kurset?

Benytt elektronisk henvendelsesskjema på nettsiden, eller ring Rask psykisk helsehjelp på telefonnummer 47 79 48 21 (telefonen er åpen mandag til torsdag 10-12).

Før kurset starter opp vil vi invitere deg til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. Sammen finner vi ut om kurset passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle. 

Panikk?: Kurs i mestring av panikkangst

Hva er panikkangst?

Panikkangst er en tilstand hvor du plutselig og uventet får anfall med intens frykt eller ubehag. Anfallene kan opptre fra mange ganger om dagen til bare noen få anfall per år.

Hvem passer kurset for?

Har du opplevd plutselig økende og uforutsigbar angst? Fornemmelse av hjertebank, brystsmerter eller svimmelhet? Var frykten så ubehagelig at du for eksempel ble redd for å besvime, miste kontrollen eller få hjerteinfarkt?

Har du opplevd dette uten at din lege har funnet noe årsak til symptomene, og engster du deg for at dette kan skje igjen? 

På kurset vil du blant annet lære:

 • Kurset baserer seg på kognitiv terapi, en anerkjent metode for angstplager
 • I kurset vil deltagerne få informasjon om hva som skjer i kroppen og i hjernen som forårsaker panikkangst.
 • Kurset vil også se på opprettholdende faktorer som bidrar til engstelse og noen ganger gjentagende anfall.
 • Avslutningsvis vil deltagerne lære noen øvelser for hvordan man kan jobbe med panikkangst, samt få med seg litteratur og et lite treningsprogram som man jobbe videre med på egenhånd.

Dag 1 - undervisning om angsten og opprettholdende faktorer. Hva kan jeg gjøre?

Dag 2 - utarbeidelse av treningsprogram, øvelser og eksperimenter som kan hjelpe deg på veien. 

Kursinformasjon:

 • Du vil få en kartleggingssamtale før kurset starter
 • Du vil få individuell veiledning og oppfølging under kurset
 • Du vil også få tilbud om en oppfølgingssamtale etter kurset  
 • Kurset har 3-5 deltakere
 • Kurset er gratis

Sted: Stangelandsenteret, Storkjøkkenet - Inngang G

Tid: Kurset består av 2 samlinger, hvor hver samling er på 2,5 timer. Samlingene vil finne sted kl. 12.30-15.00.

Neste kurs er mandag 26.oktober og onsdag 28.oktober
* Med forbehold om endring pga. covid-19. 

Hvordan melder jeg meg på?

Benytt elektronisk henvendelsesskjema på nettsiden, eller ring Rask psykisk helsehjelp på telefonnummer 47 79 48 21 (telefonen er åpen mandag til torsdag 10-12).

Før kurset starter opp vil vi invitere deg til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. Sammen finner vi ut om kurset passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle. 

Livsstyrketrening

 

I samarbeid med Frisklivsentralen kan vi også tilby kurs i Livsstyrketrening. Nytt kurs starter høsten 2020.

Hvem passer kurset for?

Vil du lære mer om hvordan du kan håndtere stress og hverdagens utfordringer?

Ved å bli mer bevisst på kropp, tanker og følelser, kan du styrke din forståelse for hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

Kurset bidrar til

 • En bedre hverdag
 • Økt energi og livsglede
 • Å bli sjef i eget liv
 • Redusert stress
 • Å leve i tråd med det som er viktig for deg

Kursinformasjon:

 • Kurset består av 10 samlinger á 4,5 timer. Det blir lagt til rette for flere, lengre pauser
 • Egenandel kr 1000

Sted: Stangelandsenteret

Tid: Nytt kurs starter høsten 2020

Du kan lese mer om kurset her: https://www.sola.kommune.no/_f/p1/ia66099da-f0c0-4b53-beb5-7064e949c296/livsstyrketrening-hjemmeside.pdf

Hvordan melder jeg meg på?

Ta kontakt med Frisklivsentralen Sola, enten via telefon, e-post eller benytt elektronisk henvendelsesskjema på nettsiden deres

 

Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr veiledning med terapeut dersom du ønsker å jobbe med utfordringene dine på egen hånd. 

Veiledet selvhjelp

Nettkurs

Vi kan tilby nettkurs som er tilpasset dine utfordringer. Du vil da jobbe deg systematisk gjennom nettprogrammet og de praktiske øvelsene samtidig som du har samtaler med en terapeut, enten over telefon eller ansikt til ansikt. Kursene er gratis for deg som får oppfølging hos Rask psykisk helsehjelp.

Her finner du mer informasjon om kursene.

Vi tilbyr for tiden følgende nettkurs:

Mestring av angst

I dette nettkurset vil du lære teknikker og aktiviteter for å mestre angst, panikkangst, fobier, agorafobi og sosial angst.

Mestring av depresjon

Dette nettkurset vil hjelpe deg å forstå depresjon, og gi deg informasjon om teknikker og aktiviteter for å mestre depresjon.

Få bedre søvn

Dette nettkurset vil lære deg hvordan du kan takle søvnvansker. 

Mestring av stress og belastninger

Dette nettkurset vil lære deg hvordan du kan takle utbrenthet, stress og belastninger.

Mestring av bekymringer og GAD

Dette nettkurset vil lære deg hvordan du kan takle bekymringer som tar over livet ditt, og tar opp generalisert angstlidelse (GAD).

 

Samtaler

Gjennom samtaleterapien jobber du aktivt med å ta i bruk mestringsverktøy. Derfor vil det være nyttig å ha gjennomført et av kursene vi tilbyr på forhånd.

Journalføring og innsyn

Rask psykisk helsehjelp er et helsetilbud, og har dokumentasjonsplikt etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Det opprettes helsejournal på alle som mottar tilbud hos oss. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Du har rett til innsyn i din egen journal.  

 

Kontaktinfo

Rask psykisk helsehjelp
Tlf: 477 94 821

Adresse

Stangelandsenteret
Grått bygg - inngang L2
Kleppvegen 10
4050 Sola

Kart

Åpningstider

Vi er tilgjengelig på telefon
mandag - torsdag kl. 10.00-12.00.