Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for voksne og unge over 16 år som er bosatt i Sola kommune.

Du kan ta direkte kontakt med oss dersom du opplever milde til moderate symptomer på depresjon eller angst, stress, belastninger, begynnende rusproblemer eller søvnvansker. Vi kan også hjelpe til ved spesifikk fobi, som for eksempel sprøyter, edderkopper, høyder eller trange rom.

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi deg mestringsverktøy og teknikker du kan benytte for å håndtere utfordringer. I noen tilfeller samarbeider vi med andre instanser, etter avtale med deg.  Vi kan også gi deg informasjon om andre relevante tilbud dersom du ønsker det.

Tilbudet passer ikke for deg som:

  • har behov for akutt helsehjelp. Hvis du trenger akutthjelp må du ta kontakt med fastlegen din eller kontakte Stavanger legevakt på telefon 116 117.
  • er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS).
  • mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse fra før.
  • befinner seg i en livskrise. Ta kontakt med Livskrisehjelpen eller Ambulant Akutteam (DPS)
  • Er du student? Vi anbefaler deg å ta kontakt med Studentskipnaden i første omgang.  

Ta kontakt med oss 

Du henvender deg ved å fylle ut skjema nedenfor. Innen 10 virkedager vil du bli kontaktet av en terapeut, som inviterer deg til en samtale.

Henvendelse til rask psykisk helsehjelp

  • Du får tilsendt en kode til ett nettbasert program kalt assistert selvhjelp, og blir bedt om å fylle ut en kartlegging i forkant av vurderingssamtalen.
    • Vi deltar for tiden i en studie av UiA der det undersøkes om bruken av digitale verktøy sammen med oppfølging, gir bedring for psykiske helseplager og livskvalitet. Ved pålogging til Assistert selvhjelp vil du bli spurt om man ønsker å bidra til forskningen - det er helt frivillig. Svaret vil ikke påvirke oppfølgingen. 
  • Vi har jevnlig Info-kurs på mandager. Disse varer ca. 2 timer. Her får du informasjon om ulike tilbud hos oss og innføring i noen av verktøyene som du vil bli kjent med gjennom kurs, grupper eller individuelle samtaler. Vi ønsker at flest mulig deltar på Info-kurset. 

Hva kan vi tilby?

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud. Tilbudet består hovedsakelig av ulike kurs, veiledet internettbehandling og endringsfokuserte samtaler. De fleste som kontakter oss deltar på ett eller flere av kursene vi tilbyr for å lære grunnleggende mestringsverktøy. Dersom det er behov for oppfølging etter dette, vil det være mulig med samtaler i en begrenset periode.  

Kurs

På kursene vil du lære effektive verktøy for å håndtere utfordringene dine. Det vil bli gitt praktiske øvelser som du jobber med mellom samlingene. Det er viktig å gjøre øvelsene for å få best mulig utbytte av kurset.  

Individuell oppfølging

Journalføring og innsyn

Rask psykisk helsehjelp er et helsetilbud, og har dokumentasjonsplikt etter helse- og omsorgstjenesteloven. Det opprettes helsejournal på alle som mottar tilbud hos oss. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Du har rett til innsyn i din egen journal.  

Psykisk helsehjelp til barn