Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for alle innbyggere i Sola kommune over 16 år. Du kan ta direkte kontakt dersom du opplever milde til moderate symptomer på angst eller depresjon, stress, belastninger, begynnende rusproblemer eller søvnvansker.

Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi deg mestringsverktøy og teknikker du kan benytte for å håndtere utfordringer. I noen tilfeller samarbeider vi med andre instanser, etter avtale med deg.  

Vi arbeider tett med Frisklivssentralen i Sola, som kan hjelpe med livsstilsendring. Ved behov kan vi sammen med Frisklivssentralen skreddersy et helhetlig tilbud som passer for dine utfordringer. 

Rask psykisk helsehjelp tilbyr ikke akutthjelp. Hvis du trenger akutthjelp må du enten ta kontakt med fastlegen din, eller kontakte Stavanger legevakt på telefon 116117. 

Passer tilbudet for deg?

Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud. Dersom du har behov for langvarig terapi, er ikke dette det riktige tilbudet for deg. Vi kan gi deg informasjon om andre relevante tilbud dersom du ønsker det.  

Ta kontakt med oss 

Du henvender deg ved å fylle ut skjema nedenfor. Innen 1-2 uker vil du bli kontaktet av en terapeut, som vil invitere deg til en samtale der dere sammen avklarer hvilke av våre tilbud som passer best for deg.

Henvendelse til Rask psykisk helsehjelp

Hva kan vi tilby?

Tilbudet består hovedsakelig av ulike kurs, veiledet selvhjelp og samtaleterapi. De fleste som kontakter oss deltar på ett eller flere av kursene vi tilbyr for å lære grunnleggende mestringsverktøy. Dersom det er behov for oppfølging etter dette, vil det være mulig med samtaler i en begrenset periode.  

Kurs

På kursene vil du lære effektive verktøy for å håndtere utfordringene dine. Det vil bli gitt praktiske øvelser som du jobber med mellom samlingene. Det er viktig å gjøre øvelsene for å få best mulig utbytte av kurset.  

Vi tilbyr for tiden følgende kurs:

Rask psykisk helsehjelp - kurs

Tankens kraft: Kurs i mestring av angst og depresjon

Er du kritisk til deg selv? Bruker du mye tid på å bekymre deg? Kjenner du på uro og har vansker med å slappe av? Er du engstelig? Føler du deg nedstemt, deprimert eller fylt av håpløshet?

Dette kan du få hjelp til gjøre noe med.

Målet med kurset er å få kunnskap og kontroll over dine egne utfordringer, og hvordan du kan håndtere dem. Du vil lære teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker angst og depresjon.

Kurset består av undervisning. Det er mellom 5-10 deltakere på kurset.

Du blir introdusert til:

 • måter å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger i ulike situasjoner
 • verktøy til å forstå egne reaksjonsmønstre i hverdagen
 • metoder for å kunne lære deg å håndtere vanskelige opplevelser og situasjoner
 • nyttige og kontruktive måter å forholde deg til deg selv og håndtere situasjoner

Når er kurset, og hva koster det?

 • Kurset har oppstart ca. en gang per måned. Kontakt oss for å høre når neste kurs starter. 
 • Kurset består av 4 samlinger. Hver samling er 2,5 timer. Samlingene er på dagtid. 
 • Kurset er gratis, ingen egenandel.

Hvordan melder jeg meg på?

Benytt elektronisk henvendelseskjema på nettsiden, eller ring Rask Psykisk Helsehjelp på 51 65 32 95 (telefonen er åpen mandag til torsdag 10-14).

Før kurset starter opp vil vi invitere deg til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. Sammen finner vi ut om kurset passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle. 

Kurs i mestring av stress og belastninger (KiB)

Hva er mestringskurs?

På mestringskurset lærer du ulike mestringsstrategier, og det å forstå sammenhengen mellom hva du tenker, føler og gjør.

Vi arbeider med å redusere og forebygge negativt stress, uro og nedstemthet.

Hvem er kurset for?

Er du stressa, blir lett irritert eller urolig? Opplever du energitap, søvnvansker eller er trist? Kurset er for deg som ønsker å bedre din evne til å mestre stress og belastninger i hverdagen.

På kurset vil du blant annet lære:

 • hvordan belastninger påvirker tanker, følelser og handlinger, og dermed vår livskvalitet og helse
 • hvordan du gjenkjenner og endrer negative tanker og handlingsmønstre
 • hvordan du reduserer grubling og bekymring
 • hvordan du kan få økt glede og meningsfullt innhold i hverdagen

Kursinformasjon

 • Kurset er basert på kognitiv teori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. 
 • KiB-kursene ledes av spesialutdannede og godkjente kursledere.
 • Kurset består av undervisning, veiledning og hjemmeoppgaver.
 • Kurset har 8-12 kursdeltakere.
 • Kursavgiften er 500 kroner.

Sted: Stangelandssenteret.
Tid: Dagtid onsdager, 8 ukentlige møter på 2,5 timer. 

Når er neste kurs?

Høsten 2019 vil det være 2 kurs etter hverandre, med 8 treff per kurs.

Kursene annonseres i kommunenes kalender, se under "Hva skjer" på forsiden.

Hvordan bli med på kurset?

Ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp.

 

Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr veiledning med terapeut dersom du ønsker å jobbe med utfordringene dine på egen hånd. 

Veiledet selvhjelp

Nettkurs

Vi kan tilby nettkurs som er tilpasset dine utfordringer, med oppfølging av en terapeut. Kursene er gratis for deltakere hos Rask psykisk helsehjelp. Du vil da jobbe deg systematisk gjennom nettprogrammet og de praktiske øvelsene samtidig som du har samtaler med terapeut, enten over telefon eller ansikt til ansikt.

Her finner du mer informasjon om kursene.

Vi tilbyr for tiden følgende nettkurs:

Mestring av angst

I dette nettkurset vil du lære teknikker og aktiviteter for å mestre angst, panikkangst, fobier, agorafobi og sosial angst.

Mestring av depresjon

Dette nettkurset vil hjelpe deg å forstå depresjon, og gi deg informasjon om teknikker og aktiviteter for å mestre depresjon.

Få bedre søvn

Dette nettkurset vil lære deg hvordan du kan takle søvnvansker. 

Mestring av stress og belastninger

Dette nettkurset vil lære deg hvordan du kan takle utbrenthet, stress og belastninger.

Mestring av bekymringer og GAD

Dette nettkurset vil lære deg hvordan du kan takle bekymringer som tar over livet ditt, og tar opp generalisert angstlidelse (GAD).

Egenvalgt selvhjelp

Du kan jobbe med selvhjelpslitteratur- og videoer etter eget ønske, samtidig som du får veiledning fra en terapeut via telefon eller ansikt til ansikt.  

Du kan finne selvhjelpsmateriale selv, eller du kan få hjelp fra terapaut til å finne passende litteratur.

 

Samtaler

I noen tilfeller kan vi tilby samtaleterapi i en begrenset periode. Samtaleterapien innebærer å jobbe aktivt med å ta i bruk mestringsverktøy. Derfor vil det være nyttig å ha gjennomført et av kursene vi tilbyr på forhånd.

Journalføring og innsyn

Rask psykisk helsehjelp er et helsetilbud, og har dokumentasjonsplikt etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Det opprettes helsejournal på alle som mottar tilbud hos oss. Journalen skal bidra til faglig forsvarlig oppfølging. Du har rett til innsyn i din egen journal.  

 

Kontaktinfo

Rask psykisk helsehjelp
Tlf: 51 65 32 95

Adresse

Stangelandsenteret
Grått bygg - gul inngang
Kleppvegen 10
4050 Sola

Kart

Åpningstider

Vi besvarer telefon og e- post mandag - torsdag kl. 10.00-14.00