Aktiviteter og kurs innen rus og psykisk helse

Aktiviteter

Aktiviteter

Inn på Tunet på Dysjaland gård

Hva er Inn på Tunet?

Inn på Tunet er tilrettelagte og kvalitetssikret aktivitetstilbud på gårdsbruk. Tilbudet skal gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne. Aktivitetene er knyttet til gården, livet og arbeidet der.

Hva tilbyr Dysjaland gård?

 • Tilrettelagte aktiviteter og arbeidstrening
 • Aktiviteter som tilpasses den enkelte
 • Aktiviteter som ridning, turer, stallarbeid, stell av ulike dyr
 • Arbeidstrening med fokus på gårdarbeid og snekring
 • Tilberede, servere og spise mat i fellesskap
 • Sosialt samvær både med mennesker og dyr

Les mer om Dysjaland gård her.

For hvem passer det?

Tilbudet kan tilpasses den enkelte og passer for både enkeltpersoner og grupper. Dysjaland gård tilrettelegger for aktiviteter og arbeidstrening for flere brukergrupper med ulike behov. 

Hvordan søke?

Søk helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Lag A (arbeid, aktivitet og asfalt)
Knutepunktet - en møteplass

På Knutepunktet treffer du andre mennesker til hyggelig samvær og ulike aktiviteter. Tilbudet er gratis. Det er bare å komme innom kaféen på Stangelandsenteret.

Les mer om Knutepunktet her.

Treningsgruppe på Klinikk for alle

Treningsgruppen er for mennesker med en eller annen form for psykisk lidelse. Målet er å komme i gang med trening i trygge omgivelser med personal fra psykisk helse og rus tilstedte.

Hvor foregår terningen?

Treningen foregår på den fysikalske avdelingen på Klinkk for Alle.

Hva koster det?

Treningen koster 50 kroner per gang.

Hvordan søker du?

Søk helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Informasjon til deltakere i treningsgruppen

Husk innesko og drikkeflaske.

Trening på Frisklivssentralen

For hvem?

Du behøver ikke å ha trent før du begynner på Frisklivssentralen. Instruktøren legger til rette, slik at du finner alternativer som fungerer for akkurat deg. Noen av timene ved Frisklivssentralen er åpne for alle (markert grønt i timeplan), mens andre (markert med svart i timeplanen) er for deltakere med frisklivsresept. De som er ferdig med sin frisklivsresept, og har behov for  å fortsette å trene på de svarte timene, kan betale 500 kr for et årsabbonnement.

Når?

 

Hvor?

 • I gymsalen på Stangelandsenteret, Kleppvegen 10 (tidligere Stangeland skole).
 • Varmtvannsbassenget i Helsehuset, Soltunveien 8

Påmelding?

På timene som er åpne for alle (markert grønt i timeplan), er det bare å møte opp. På andre timer må du ha en frisklivsresept. Til spinning og bassengtrening må du reservere plass.

Mer om de enkelte timene:

 • Trening i sal mandag: mest styrketrening, og litt utholdenhetstrening. Enkle, funksjonelle øvelser.
 • Yoga:  Du kan låne utstyr, men ta gjerne med matte og teppe, om du har.
 • Spinning og stasjonstrening: 45 min spinning, 10 min stasjonstrening. Husk å reservere sykkel. På syklene veksler vi i intervaller med roligere og mer krevende innsats. Stasjonstreningen inneholder variert og enkle styrkeøvelser. Du kan veksle mellom stasjonstrening og sykling som du vil gjennom hele timen.
 • Basseng: trening for hele kroppen i varmt basseng. Husk å reservere plass i bassenget.
 • Trening i sal fredag: mest kondistrening. Gjennom både lekinspirert aktivitet og stasjonstrening veksler vi i intervaller med roligere og mer krevende innsats. 

 

Kurs

Kurs innen psykisk helse

Bra Mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse - et inspirasjonskurs for varig endring av matvaner

Hva?

 • Du lærer om matens næringsinnhold, hvordan du leser varedeklarasjon og hvilke matvarer det er lurt å velge
 • praktiske råd for hverdagen
 • utveksle erfaring med andre deltakere
 • kurset er kvalitetssikret av Helsedirektoratet
 • kurset går over 6 ganger á 2-2,5 timer

For hvem?

Kurset passer for deg som

 • ønsker et sunnere og mer balansert kosthold
 • ønsker å legge om matvanene dine
 • er usikker på hvilke matvarer du bør velge og hvorfor
 • Ved behov for spesifikk kostholdsveiledning knyttet til konkrete problemstillinger og diagnoser anbefaler vi kontakt med en klinisk ernæringsfysiolog.

Hva koster det?

Egenandel er 500,- (inkludert hvis du har Frisklivsresept)

Når?

Her finner du datoer for kurset.

For mer informasjon og påmelding:

905 93 135 eller frisklivssentralen@sola.kommune.no

 

 

Slutte med røyk eller snus?

Hvis du vil slutte på egenhånd, har helsenorge.no mange nyttige tips.

Behøver du individuell veiledning, kan du fylle ut en frisklivsresept som du sender inn til oss. Du kan fylle ut elektronisk skjema her på hjemmesiden, eller du kan printe ut en PDF-versjon (klikk her). 

Kurs i Livsstyrketrening

Mindfulness - Bevisstgjøring - Muligheter - Valg

Vil du lære mer om hvordan du kan håndtere stress og hverdagens utfordringer?

Ved å bli mer bevisst på kropp, tanker og følelser, kan du styrke din forståelse for hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

Kurset bidrar til

 • en bedre hverdag
 • økt energi og livsglede
 • å bli sjef i eget liv
 • redusert stress
 • å leve i tråd med det som er viktig for deg

Praktisk informasjon

 • Obligatorisk informasjonsmøte tirsdag 21.01.20 kl. 10-12
 • 10 samlinger á 4,5 timer. 
 • Egenandel kr 1000

 

Gammel vane mulig å vende - støtte til livsstilsendring

Hvem kan delta?

Opplever du at du vet hva som kan være bra for helsen din, og at det likevel er utfordrende å endre vaner?

Dette er et kurs for deg som ønske å

 • bli bevisst på hva som kommer i veien for de gode valgene
 • finne ut hva du kan gjøre for å bryte gamle mønstre
 • dele erfaringer og jobbe sammen med andre for å få til livsstilsendring. 

Hva består kurset av?

 • Gruppene har plass til 10 deltagere.
 • Kurslederne går gjennom ulike tema og verktøy som handler om livsstilsendring
 • Kurset legger vekt på at deltakerne deler egne erfaringer og oppdagelser, diskuterer og løser oppgaver
 • Som deltager skal du også jobbe med egne endringer mellom hver samling.
 • Samling 1: Min helse nå - bli bevisst valgene jeg tar.
 • Samling 2: Hva drømmer jeg om? Hvordan sette oppnåelige mål?
 • Samling 3: Hva hemmer og fremmer endring? Jobbe videre med mine mål.
 • Samling 4: Hva gir og tar energi? Veien videre.
 • Samling 5: Hvordan få til varig endring?

 

Hvor og når er kurset?

Kurset består av fem samlinger á 3 timer.  klikk her  for å komme til datoer og tidspunkt.

Sted: Stangelandssenteret, Kleppvegen 10, inngang D, Storkjøkkenet.

Hva koster det?

Dette er et nytt tilbud vi tester ut i Frisklivssentralen, og du får derfor mulighet til å delta gratis.

Hvordan melde seg på?

frisklivssentralen@sola.kommune.no

Tlf: 905 93 135

Kurs

IMR (Illness management & recovery)

Vi har tilbud om kurs i Illness management & recovery (IMR) til grupper og enkeltpersoner. Det er et kurs som består av 11 moduler hvor en lærer ulike verktøy for å nå sine personlige mål og bli sjef i eget liv.

Mer informasjon?

Kontakt ROP-teamet på telefon 51 65 31 70 eller psykisk helseteam på telefon 51 64 16 40.

Les mer om ROP-teamet her.

Les mer om psykisk helse her.

 

Kurs i mestring av stress og belastninger (KiB)

Hva er mestringskurs?

På mestringskurset lærer du ulike mestringsstrategier, og det å forstå sammenhengen mellom hva du tenker, føler og gjør.

Vi arbeider med å redusere og forebygge negativt stress, uro og nedstemthet.

Hvem er kurset for?

Er du stressa, blir lett irritert eller urolig? Opplever du energitap, søvnvansker eller er trist? Kurset er for deg som ønsker å bedre din evne til å mestre stress og belastninger i hverdagen.

På kurset vil du blant annet lære:

 • hvordan belastninger påvirker tanker, følelser og handlinger, og dermed vår livskvalitet og helse
 • hvordan du gjenkjenner og endrer negative tanker og handlingsmønstre
 • hvordan du reduserer grubling og bekymring
 • hvordan du kan få økt glede og meningsfullt innhold i hverdagen

Kursinformasjon

 • Kurset er basert på kognitiv teori som vektlegger sammenhengen mellom egne tanker, problemforståelse og problemløsning. 
 • KiB-kursene ledes av spesialutdannede og godkjente kursledere.
 • Kurset består av undervisning, veiledning og hjemmeoppgaver.
 • Kurset har 8-12 kursdeltakere.
 • Kursavgiften er 500 kroner.

Sted: Stangelandssenteret.
Tid: Dagtid onsdager, 8 ukentlige møter på 2,5 timer. 

Når er neste kurs?

Høsten 2019 vil det være 2 kurs etter hverandre, med 8 treff per kurs.

Kursene annonseres i kommunenes kalender, se under "Hva skjer" på forsiden.

Hvordan bli med på kurset?

Ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp.

Tankens kraft: Kurs i mestring av angst og depresjon

Er du kritisk til deg selv? Bruker du mye tid på å bekymre deg? Kjenner du på uro og har vansker med å slappe av? Er du engstelig? Føler du deg nedstemt, deprimert eller fylt av håpløshet?

Dette kan du få hjelp til gjøre noe med.

Målet med kurset er å få kunnskap og kontroll over dine egne utfordringer, og hvordan du kan håndtere dem. Du vil lære teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker angst og depresjon.

Kurset består av undervisning. Det er mellom 5-10 deltakere på kurset.

Du blir introdusert til:

 • måter å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger i ulike situasjoner
 • verktøy til å forstå egne reaksjonsmønstre i hverdagen
 • metoder for å kunne lære deg å håndtere vanskelige opplevelser og situasjoner
 • nyttige og kontruktive måter å forholde deg til deg selv og håndtere situasjoner

Når er kurset, og hva koster det?

 • Kurset har oppstart ca. en gang per måned. Kontakt oss for å høre når neste kurs starter. 
 • Kurset består av 4 samlinger. Hver samling er 2,5 timer. Samlingene er på dagtid. 
 • Kurset er gratis, ingen egenandel.

Hvordan melder jeg meg på?

Benytt elektronisk henvendelseskjema på nettsiden, eller ring Rask Psykisk Helsehjelp på 51 65 32 95 (telefonen er åpen mandag til torsdag 10-14).

Før kurset starter opp vil vi invitere deg til en samtale der vi kartlegger dine utfordringer. Sammen finner vi ut om kurset passer for deg, eller om andre tilbud kan være mer aktuelle. 

Nettkurs

Vi kan tilby nettkurs som er tilpasset dine utfordringer, med oppfølging av en terapeut. Kursene er gratis for deltakere hos Rask psykisk helsehjelp. Du vil da jobbe deg systematisk gjennom nettprogrammet og de praktiske øvelsene samtidig som du har samtaler med terapeut, enten over telefon eller ansikt til ansikt.

Her finner du mer informasjon om kursene.

Vi tilbyr for tiden følgende nettkurs:

Mestring av angst

I dette nettkurset vil du lære teknikker og aktiviteter for å mestre angst, panikkangst, fobier, agorafobi og sosial angst.

Mestring av depresjon

Dette nettkurset vil hjelpe deg å forstå depresjon, og gi deg informasjon om teknikker og aktiviteter for å mestre depresjon.

Få bedre søvn

Dette nettkurset vil lære deg hvordan du kan takle søvnvansker. 

Mestring av stress og belastninger

Dette nettkurset vil lære deg hvordan du kan takle utbrenthet, stress og belastninger.

Mestring av bekymringer og GAD

Dette nettkurset vil lære deg hvordan du kan takle bekymringer som tar over livet ditt, og tar opp generalisert angstlidelse (GAD).