Botilbud

Hva tilbyr vi?

Vi har ulike typer botilbud der beboerne bor i egne leiligheter. Blant disse er

  • omsorgsbolig med heldøgnsbemanning
  • omsorgsbolig med bemanning unntatt natt
  • omsorgsbolig: hybel med fellesareal
  • frittliggende leilighet som leies av kommunen

Hvem kan få tilbudet?

Personer med alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus, og som har behov for omfattende hjelpetiltak i hverdagen kan få tilbudet.
 

Slik søker du

Omsorgsbolig

Søk helse- og omsorgstjenester

Se her for informasjon om utfylling av søknad

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Frittliggende leilighet

Kontakt Svein Kristian Igland for mer informasjon.

Hva koster det?

Du tegner leiekontrakt med Sola kommune og betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Du kan også på visse vilkår søke om bostøtte. Les mer om bostøtte her.

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 51 65 35 50
Svein Kristian Igland
Fagleder
Tlf: 474 84 021
Mob: 474 84 021