LAR (Legemiddelassistert rehabilitering)

Hva er LAR?

Legemiddelassistert rehabilitering kan hjelpe pasienter som er avhengige av morfin, heroin og lignende (opiater) til å forbedre livskvaliteten. Målet er å styrke den enkeltes evne til å mestre livet og å hindre overdosedødsfall. Legemidler i en bestemt dose inngår som ett av flere tiltak i rehabiliteringen.

Hvem kan få LAR?

Det foretas en samlet vurdering av pasientens helsetilstand. Legemiddelassistert rehabilitering skal som hovedregel ikke være det første behandlingsalternativet man velger, andre konkrete tiltak vurderes først. Pasientens alder og hvor lenge vedkommende har vært rusavhengig er viktige faktorer i vurderingen. 

Hvordan søker du?

Du trenger en henvisning fra enten en ruskonsulent i ROP-teamet eller fra fastlegen din. Det er lege i spesialisthelsetjenesten som beslutter inn- og utskriving av legemiddelassistert rehabilitering.

Les mer om ROP-teamet her.

Klage

Hvis du mener at du ikke har fått oppfylt din rett til helsehjelp, kan du etter pasient- og brukerrettighetsloven henvende deg til tjenesteyteren/institusjonen. 

LAR Helse Stavanger

Les mer om LAR Helse Stavanger her.

Kontaktinfo

LAR ansvarlig
Mob: 47489132

Adresse

Besøksadresse:
Stangelandsenteret
Kleppvegen 10
4055 Sola

- Inngang i brakkerigg på venstre side


Postadresse:
Psykisk helse og rus, ROP-team v/ LAR-ansvarlig
Postboks 234
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Hverdager unntatt onsdag: 08.00-11.00
Lørdag/helligdager: 11.30-13.00

Onsdag og søndag stengt.