Oppfølging voksne - rusomsorg

ROP-teamet (rus og psykiatri-team) gir hjelp og støtte til personer med utfordringer innen rus og psykiske lidelser. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre. Det kan for eksempel være:

 • personlig oppfølging og samtaler
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • støtte til bedring og mestring
 • samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
 • medisinadministrering 
 

Praktisk bistand 

Personer med utfordringer innen rus og psykiske lidelser som bor hjemme kan få veiledning, opplæring og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål, som for eksempel:

 • veiledning om matinnkjøp
 • veiledning om kosthold og personlig hygiene
 • veiledning om klesvask rengjøring i hjemmet
 • samarbeid og kontakt med andre hjelpeinstanser
 • råd og veiledning om enkel hverdagsøkonomi
Tjenesten gis hjemme og gjøres sammen med deg. Hjelpen er tilgjengelig på dag- og kveldstid. Omfanget avhenger av ditt behov.
 

Hvordan søke?

Alternativ 1

Du kan kontakte ruskonsulentene i ROP-teamet direkte. Ruskonsulentene har førstegangssamtaler og kartlegger behovet sammen med den enkelte og lager en oppfølgingsplan.

Du/dere kan også kontakte ruskonsulentene til en uforpliktende samtale om råd/veiledning, behandlingsplasser eller informasjon om hva ROP-teamet kan hjelpe med.

Telefon: 51 65 31 70 (kontor)
Telefon: 51 65 31 72 (ruskonsulentene)
 

Alternativ 2

Du kan sende en elektronisk søknad.

Søk helse- og omsorgstjenester

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Se her for informasjon om utfylling av skjema

Behandling/Institusjoner

ROP-teamet kan henvise til spesialisthelsetjenester og omsorgsinstitusjon. Ruskonsulentene har kartleggingssamtaler og sender henvisning videre. 

Følg ROP-teamet på Facebook

Kontaktinfo

ROP team
Kontor
Tlf: 51 65 31 70

Adresse

Besøksadresse:
Fredtunvegen 15
4050 Sola

Postadresse:
Psykisk helse og rus, ROP-team
Postboks 234
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Mandag - fredag 09.00-15.00