Søk helse- og omsorgstjenester

De fleste helse- og omsorgstjenester i Sola kommune har ett felles søknadsskjema som behandles av Tjeneste- og koordineringskontoret.

Søk helse- og omsorgstjenester

Dersom du ikke har mulighet til å søke ved hjelp av det elektroniske søknadsskjemaet, kan du laste ned søknadsskjema i pdf. via denne lenken, og sende via post eller levere til Tjeneste- og koordineringskontoret, Rådhuset i Sola.

Informasjon til deg som søker

Fyll ut søknadsskjemaet og beskriv ditt hjelpebehov etter beste evne. Tjeneste- og koordineringskontoret vurderer søknaden og hvilken tjeneste som eventuelt passer for deg.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Tjeneste- og koordineringskontoret.

Søker du for en annen person?

Hvis du skal søke for en annen person, må du få fullmakt av den du skal søke for. Fullmakten kan legges ved søknadsskjemaet som et vedlegg, eller ettersendes per post.

 

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg for å kartlegge din situasjon og innhente eventuelle andre opplysninger i samarbeid med deg. Du kan få innvilget én eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du ta kontakt med Tjeneste- og koordineringskontoret i våres åpningstider.

Klage

Du kan klage på vedtak og avslag om vedtak. Skriftlig klage sendes på epost til Tjeneste- og koordineringskontoret på epost@sola.kommune.no. Du kan også velge å sende inn klagen per post.

Dersom du ønsker å klage på utførelsen av en tjeneste må du ta kontakt med den aktuelle virksomheten.

Tjeneste- og koordineringskontoret kan hjelpe deg å klage dersom du ønsker det.

Kontaktinfo

Tjeneste- og koordineringskontoret
Tlf: 90673752
Mob: 90673752

Adresse

Besøksadresse
​Rådhuset
Rådhusvegen 21
4050 Sola

Postadresse
​Sola kommune
Postboks 99
4097 Sola

Kart

Åpningstider

Telefontid mandag-fredag 10.00 - 14.00

 

Vil du snakke med en saksbehandler?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du avtale tid med en av våre saksbehandlere her.