Koordinering og individuell plan (IP)

 Har du behov for koordinerte og langvarige helse- og/eller omsorgstjenester, kan du søke om individuell plan.

Du finner mer informasjon i helsedirektoratets nasjonale veileder.Med koordinerte og langvarige tjenester menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og/eller omsorgstjenester og ha en viss varighet. Ved tildeling av individuell plan vil det bli opprettet en koordinator.

Hvordan søke?

Søk om individuell plan i dette skjemaet

Koordinator

Har du som barn/ungdom(16-18 år) eller ditt barn behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester kan du få oppnevnt en barnekoordinator. Er du over 18 vil du kunne bli oppnevnt en plankoordinator.

På Helsedirektoratets nettsider kan du lese mer om koordinator og barnekoordinator.

Ønsker du å vite mer?

Helsedirektoratet har mer informasjon om individuell plan. Du kan også kontakte tjeneste- og koordineringskontoret for mer informasjon. 

Film om individuell plan og koordinator fra Helsedirektoratet:

 

Lenke til e-læringskurs fra Helsedirektoratet: Innføringskurs om individuell plan og koordinator, via Læringsplattformen.

Innlogging i DIPS Samspill-systemet

I lenken under kan du som allerede er medlem i en individuell plan logge inn i DIPS Samspill-programmet for å få tilgang til planen, gjøre endringer, oppdatere kalenderen eller sende en intern melding.

Se DIPS nettsider for innlogging i Individuell plan og DIPS Samspill.