Søk helse- og omsorgstjenester

De fleste helse- og omsorgstjenester i Sola kommune har ett felles søknadsskjema som behandles av tjeneste- og koordineringskontoret.

Søknadsskjema:

Søk helse- og omsorgstjenester

Dersom du ikke har mulighet til å søke ved hjelp av det elektroniske søknadsskjemaet over, kan du laste ned søknadsskjema (pdf), og sende via post eller levere til tjeneste- og koordineringskontoret ved rådhuset i Sola.

Informasjon til deg som søker

Fyll ut søknadsskjemaet og beskriv hva du trenger hjelp med etter beste evne. Tjeneste- og koordineringskontoret vurderer søknaden og hvilken tjeneste som eventuelt passer for deg.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet kan du kontakte tjeneste- og koordineringskontoret.

Søker du for en annen person?

Hvis du skal søke for en annen person, må du få fullmakt av den du skal søke for. Fullmakten kan legges ved søknadsskjemaet som et vedlegg, eller ettersendes per post.

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg for å kartlegge situasjonen din og innhente eventuelle andre opplysninger i samarbeid med deg. Du kan få innvilget én eller flere helse- og omsorgstjenester. 

Trenger du hjelp?

Dersom du trenger hjelp eller veiledning kan du ta kontakt med tjeneste- og koordineringskontoret i åpningstiden.

Klage

Du kan klage på vedtak og avslag om vedtak. Skriftlig klage sendes på epost til tjeneste- og koordineringskontoret . Du kan også sende inn klagen per post.

Dersom du ønsker å klage på utførelsen av en tjeneste må du ta kontakt med den aktuelle virksomheten.

Tjeneste- og koordineringskontoret kan hjelpe deg å klage dersom du ønsker det.